1-425 spośród 425
 • Rekreacja na Strzeszynie 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Szkolna aula, sala sportowa i biblioteka staną się domem kultury dla dziecka, seniora, mieszkańca.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 1
   
 • Rekreacja w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Wobec niedoboru domów kultury w Poznaniu - miejskie szkoły staną się ich namiastką
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 2
   
 • Monitoring na Podolanach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt zakłada instalację systemu monitoringu wizyjnego na Podolanach - etap I
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 3
   
 • Plac zabaw przy Strumieniu Junikowskim 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Budowa placu zabaw wraz z ławeczkami przy Strumieniu Junikowskim - po umocnieniu brzegów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 4
   
 • Remont sal gimnastycznych -SP nr 66 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Celem projektu jest gruntowne wyremontowanie sal gimnastycznych oraz zaplecza sportowego w obu budynkach szkoły.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 5
   
 • Zagospodarowanie terenu ZSzOS nr 1 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Celem projektu jest pozyskanie środków na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 6
   
 • Poznański Festiwal Murali Projekt ogólnomiejski
  Festiwal murali pozwoli zaprezentować się artystom z całej Polski, upiększając przestrzeń miejską.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 7
   
 • Rozbudowa systemu Roweru Miejskiego na Winogradach 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt zakłada zakup i instalację na Winogradach 4 stacji Roweru Miejskiego wraz z rowerami.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. e). Ponadto, Urząd Miasta Poznania, w związku z zakończeniem umowy z obecnym operatorem Poznańskiego Roweru Miejskiego, przy pozytywnej rekomendacji Zarządu Transportu Miejskiego, przyjął koncepcję dalszego rozwoju systemu rowerów miejskich, w ramach budowy systemu 4 generacji (bezstacyjnego). Obecny system 3 generacji (stacyjny) nie będzie dalej rozwijany. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 8
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano ze względów formalnych.

  Wieża antysmogowa Projekt ogólnomiejski
  na terenie baraków przy ul.Opolskiej
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 9
   
 • Wartostrada pod ICHOT'em Projekt ogólnomiejski
  Dłuższa, wygodniejsza Wartostrada
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na fakt, iż wskazany we wniosku odcinek Wartostrady planowany jest już do realizacji w ramach projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej". Planowany termin realizacji zadania to 2019 rok.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 10
   
 • Tężnia solanki nad Maltą Projekt ogólnomiejski
  Budowa tężni solanki nad Jeziorem Maltańskim
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W projekcie nie wskazano konkretnej lokalizacji, a co za tym idzie nieznana jest struktura własnościowa terenu. Brakuje również wskazania infrastruktury towarzyszącej, takiej jak np. ochrona obiektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 11
   
 • Plac Zabaw w Parku Moniuszki 9 - Stare Miasto
  Integracyjny plac zabaw w Parku Moniuszki - nowe miejsce dla rodzin na Starym Mieście
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 12
   
 • WYBIEGaj PSA na STARYM MIEŚCIE 9 - Stare Miasto
  Budowa wybiegów dla psów na terenie Starego Miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 13
   
 • Rower Miejski dla os. Lotnictwa Polskiego 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Budowa kolejnej stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego dla mieszkańców Poznańskiej Woli oraz Osiedla Lotnictwa Polskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. e). Ponadto, Urząd Miasta Poznania, w związku z zakończeniem umowy z obecnym operatorem Poznańskiego Roweru Miejskiego, przy pozytywnej rekomendacji Zarządu Transportu Miejskiego, przyjął koncepcję dalszego rozwoju systemu rowerów miejskich, w ramach budowy systemu 4 generacji (bezstacyjnego). Obecny system 3 generacji (stacyjny) nie będzie dalej rozwijany. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. c). Ponadto przedmiotowe zadanie uwzględnione jest w Budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej, co jest sprzeczne z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 14
   
 • Bezpieczny wypad na lody 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Montaż licznika czasu zmiany świateł na przejściu między Sołaczem a Kościelną.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z polityką Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. e). Instalacja liczników na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną ma zasadność, gdy sterowanie sygnalizacją odbywa się za pomocą programu stało czasowego tzn. każdy kierunek otrzymuje z góry określony niezmienny czas sygnału zielonego, niezależnie od ruchu. Należy zauważyć, że we wnioskowanej lokalizacji sygnalizacja świetlna działa w programach akomodacyjnym wykorzystując urządzenia detekcji, gdzie sterowanie jest zależne od ruchu i urządzenie sterujące może skrócić lub wydłużyć czas trwania sygnału zielonego na danym wlocie czy przejściu dla pieszych lub w przypadku wykrycia autobusu opóźnić obsługę danej grupy użytkowników. Właśnie ze względu na zmienną długość sygnału zielonego niewskazana jest instalacja przedmiotowych liczników, które mogłyby dezorientować kierowców i pieszych, a tym samym negatywnie wpływać na bezpieczeństwo.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 15
   
 • Więcej cienia na Rondzie Kaponiera Projekt ogólnomiejski
  Montaż głębokich wiat i zieleni na Rondzie Kaponiera
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W roku 2016 zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera”. W związku z powyższym obiekt objęty jest gwarancją prawie do końca 2020 r. Realizacja projektu poprzez wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych prac czy nowych elementów, skutkowałoby utratą gwarancji na przedmiotowy obiekt. Ponadto od 2019 r. ustawianiem i utrzymywaniem wiat na terenie Poznania będą zajmować się Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z przyjętymi planami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 16
   
 • Po Pierwsze Piesi - Jeżyce 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Wyznaczenie na jeżyckich ulicach brakujących przejść dla pieszych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 17
   
 • Świetlicowo-biblioteczny raj 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Powiększenie przestrzeni budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia świetlicowe i bibliotekę dla uczniów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 18
   
 • Oświetlenie nad Maltą! 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada budowę oświetlenia po północnej stronie jeziora Maltańskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 19
   
 • Rondo na Szczepankowie Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Szczepankowo, Michałowo i Ługańskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Zgodnie z warunkami wydanymi przez Aquanet konieczne jest wcześniejsze wykonanie koncepcji programowej kanalizacji deszczowej dla całego rejonu i wybudowanie długich odcinków kanalizacji deszczowej o średnicy od fi 300 do fi 1200 mm. Wykonanie koncepcji przekroczy kwotę 2 mln zł. Ponadto realizacja przedmiotowego zadania jest niemożliwa w ciągu 2 lat, co jest również warunkiem dla uzyskania pozytywnej rekomendacji (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. c). Projekt nie może zostać zrealizowany także ze względu na konieczność regulacji stanów terenowo-prawnych, co jest sprzeczne z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12 lit. b).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 20
   
 • Nowy Most Chwaliszewski! 9 - Stare Miasto
  Projekt zakłada wykonanie stałej instalacji artystycznej przypomninającej Most Chwaliszewski.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Obecna iluminacja mostu została wykonana i sfinansowana z myślą o ekspozycję kilkuletnią. Umowa z operatorem i dostarczycielem energii elektrycznej obowiązuje do 2020 roku. Do tego czasu wszelkie zmiany konstrukcyjne są niemożliwe.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 21
   
 • Modernizacja terenów zielonych przedszkoli-2 etap 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Celem projektu jest pozyskanie środków na inwestycje w ogrodach przedszkoli zlokalizowanych w Osiedlu NWP
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 22
   
 • Psi kąt na Zatorzu (ogrodzona toaleta) 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Ogrodzona psia toaleta ul.Jałowcowej, Obrzeże jest wyznaczone, jednak popada w ruinę i nieużytek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 23
   
 • Nowe, elektroniczne tablice na przystankach Winograd 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Zakup i montaż 10 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 24
   
 • Podświetlana Fontanna w Parku Czarneckiego 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Budowa fotanny, ławek oraz zieleni
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie może zostać zrealizowany, ponieważ park wymaga przygotowania projektu rewitalizacji. Projekt będzie zawierał zarówno korektę układu komunikacyjnego jak i zieleni, może także uwzględnić funkcję elementu wodnego. Jedynie taka kolejność działań gwarantuje harmonijne i przemyślane zagospodarowanie terenu, pozwalając uniknąć przypadkowych rozwiązań. W przyszłości podczas zlecania projektu rewitalizacji parku Czarneckiego, propozycja umieszczenia fontanny zostanie przekazana potencjalnemu projektantowi.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 25
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy w dniu 7.08.18.

  Siłownia zewnętrzna na Grunwaldzie okol. ul.Modrej 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  j.w.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 26
   
 • Skwery dla Grunwaldu 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Zagospodarowanie skwerów na Grunwaldzie, posadzenie roślinności
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 27
   
 • Koncert Michała Szpaka na poznańskim DniuEnergii2019 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Koncert w wykonaniu Michała Szpaka na poznańskim Dniu Energii 2019
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Poznański Dzień Energii jest imprezą na zasadach pikniku rodzinnego, który odbywać się ma co roku w pierwszą lub drugą sobotę września. Głównym zadaniem pikniku jest edukacja energetyczna. Miasto zlecając zamówienie, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wskazuje datę wydarzenia, nie narzuca natomiast gwiazdy wieczoru.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 28
   
 • Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Plaża z ogólnodostępną plażą i kąpieliskiem na działce miejskiej w Kiekrzu (linia brzegowa jeziora)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 29
   
 • Usprawnienie wsiadania i wysiadania z tramwajów 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Usprawnienie wsiadania i wysiadania z tramwajów przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kraszewskiego (Rynek Jeżycki)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ projekt zostanie zrealizowany w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego”. (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit c). Przedmiotowa inwestycja obejmie również dostosowanie przystanków w obrębie Rynku Jeżyckiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 30
   
 • Remont chodnika przy Dworcu Głównym Projekt ogólnomiejski
  Wymiana guzłowatej, asfaltowej nawierzchni chodnika po obu stronach linii tramwajowej na Moście Dworcowym
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania – nr zadania ZDM/P/055 pn: „Przebudowa chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej” (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit c)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 31
   
 • Elektroniczna tablica informacji pasażerskiej na Drzewieckiego 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Zakup i montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej 5-wierszowej na przystanku tramwajowym "Drzewieckiego".
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 32
   
 • Nowoczesne przystanki tramwajowe na Winogradach Projekt ogólnomiejski
  Remont 6 platform przystankowych na przystankach tramwajowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Murawa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 33
   
 • Wiata na wózki dziecięce 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Budowa wiaty, w której będzie możliwość pozostawienia wózków dziecięcych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ lokalizacja przedmiotowego projektu znajduje się poza działkami należącymi do Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2 pkt. 12 lit. b). Ponadto, nie ma możliwości lokalizowania wiaty na wózki dziecięce w pasie drogowym.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 34
   
 • „Dwa pokoje z kuchnią” -odbudowa tramwaju! Projekt ogólnomiejski
  Ratujmy Stare Bimby - odbudowa poznańskich „dwóch pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg”
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 35
   
 • Sport na Żegrzu - budujmy boiska 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada budowę nowego, otwartego boiska sportowego na osiedlu Stare Żegrze.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 36
   
 • Dziecięcy Raj na Świerczewie 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Wybudowanie placu zabaw na Szachtach w rejonie stawu Glabisa, w pobliżu wieży widokowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ w chwili obecnej trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w danej lokalizacji. Ponadto, plany miasta idą w kierunku utrzymania danego terenu w stanie naturalnym, półdzikim, bez wprowadzania infrastruktury oraz zmiany funkcji. Teren ten posiada wyjątkowo wysoką wartość przyrodniczą oraz jest siedliskiem unikatowej fauny i flory, stanowiąc jedno z najcenniejszych miejsc na terenie miasta Poznania. (Rozdział 2, pkt. 13, lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 37
   
 • Chodnik przy ul. Kurpińskiego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Budowa chodnika po południowej stronie ul. Kurpińskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 38
   
 • Naturalny plac zabaw w Parku Wilsona 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Wprowadzenie naturalnych, pasywnych elementów małej architektury i wyposażenia, które zostaną wkomponowane w przestrzeń parku
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Po spotkaniu idwoławczym decyzja negatywna podtrzymana
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20/09/18
   Zespół Obradował w składzie Dagmara Wożniak, Zemowit Borowczak, Patryk Pawełczak

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 39
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Wycofano z uwagi na braki formalne - zgodnie z Zasadami PBO19 Rozdz. 3, pkt.5

  zegar Projekt ogólnomiejski
  instalacja w różnych miejscach niekonwencjonalnych zegarów aby przypomnieć, że Poznaniacy słyną z punktualności
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 40
   
 • Droga pieszo - rowerowa w ul.Głuszyna Projekt ogólnomiejski
  Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Głuszyna na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Ożarowskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 41
   
 • Remont Wierzbięcice 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Remont przejścia podziemnego przy Wierzbięcicach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z planami Miasta Poznania. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13 lit. e). W ramach warunków obsługi komunikacyjnej firma Skanska zabudowując na terenie dawnego dworca PKS została zobowiązana do odnowienia przejścia podziemnego przy ul. Wierzbięcice. W związku z powyższym, realizacja projektu pokrywa się z zadaniem, który zostanie zrealizowany przez Inwestora zewnętrznego na rzecz Miasta Poznania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 42
   
 • Renowacja wzgórza w Parku Kasprowicza (tz.Arena) 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt polega na renowacji wzgórza w Parku Kasprowicza (tz.Arena)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 43
   
 • Nowoczesne Rondo Solidarności 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Montaż list LED na przejściach dla pieszych wokół ronda Solidarności
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 44
   
 • Wiata rowerowa przy SP 65 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Wiata dla społeczności szkolnej by mogli bezpiecznie przechowywać rowery w trakcie zajeć
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 45
   
 • Sołackie Tablice Informacji Pasażerskiej 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Instalacja Tablic Informacji Pasażerskiej na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie osiedla Sołacz.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 46
   
 • Zmieniamy skwery Ekę i Focha 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Metamorfoza skwerów - nowa aranżacja zieleni oraz małej architektury, otwarcie skwerów dla mieszkańców Łazarza
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ skwer został zrewitalizowany około 3 lat temu. Kolejna rewitalizacja w tak krótkim czasie byłaby zatem niegospodarnością. Skwer Focha nie posiada ławek, gdyż zostały usunięte na prośbę mieszkańców ze względu na bytowanie bezdomnych. Zieleń jest na bieżąco uzupełniana, zatem nie ma konieczności jej rewitalizacji. Ponadto realizacja zadania koliduje z zaplanowanym już zadaniem - wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu. W ramach tego zadania określana będzie m.in. organizacja ruchu i jej ewentualne zmiany i dopiero po zakończeniu ich realizacji można dokonywać rewitalizacji skwerów. Ponadto nie ma możliwości zrealizowania zadania w 2019 roku. Realizacja zadania sprzeczna z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2 pkt. 12 lit. c)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 47
   
 • Osiedlowe punkty konsultacji zdrowotnej dla seniorów Projekt ogólnomiejski
  Utworzenie darmowych, rotacyjnych punktów konsultacyjnych dla seniorów, obejmujących poradnictwo z zakresu:geriatrii, dietetyki i fizjoterapii.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 48
   
 • Punkt dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych Projekt ogólnomiejski
  Punkt dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością ruchową z możliwością rehabilitacji i konsultacji lekarskich
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 49
   
 • Boisko marzeń z placem zabaw 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa boiska sportowego i doposażenie placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 50
   
 • Edukacja, sensoryka, sport ogrody Miasteczka Oświatowego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Modernizacja ogrodów przedszkolnych do wszechstronnego rozwoju dzieci w strefach: rekreacyjna, sportowa, kreatywna, sensoryczna.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 51
   
 • Remont kortów tenisowych na Os.Czecha 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wyremontowanie 2 ogólnodostępnych kortow tenisowych o nawierzchni asfaltowej na Osiedlu Czecha.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchomość co prawda znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej zagrozona jest utratą własności - zasady PBO19, rozdział 4, pkt 6d.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nieruchomość co prawda znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej zagrozona jest utratą własności - zasady PBO19, rozdział 4, pkt 6d.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 52
   
 • Dodatkowe przystanki autobusowe na Starym Mieście 9 - Stare Miasto
  Utworzenie nowych przystanków autobusowych na żądanie we wschodniej części centrum Poznania (Garbary, Mostowa, Ewangelicka)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie może zostać zrealizowany ze względów technicznych oraz ze względu na płynność ruchu drogowego. Odległość pomiędzy przystankiem Plac Bernardyński i ul. Kazimierza Wielkiego wynosi 350 m, w związku z czym jest to zbyt krótki odcinek na dodatkowy przystanek. Poza tym przystanek na jezdni, przed skrzyżowaniem negatywnie wpłynie na przepustowość skrzyżowania i funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej dla bus-pasa. Odległość pomiędzy przystankami Mostowa i Wielka wynosi 500 m, co stanowi optymalną odległość pomiędzy przystankami, a wyznaczenie dodatkowego przystanku jest w opinii Zarządu Transportu Miejskiego zbędne. Orientacyjne czasy dojścia do istniejących przystanków z obszaru ul. Mostowej wynoszą poniżej 4 minut. Należy także podkreślić, że dodatkowe przystanki zwiększą koszty podróży dla pasażerów korzystających z t-portmonetki.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 53
   
 • Nowy przystanek Maltanki 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa dodatkowego przystanku Maltanki w pobliżu mety toru regatowego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 54
   
 • Chodnik pieszo-rowerowy na ulicy Wołczyńskiej 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Budowa chodnika pieszo-rowerowego lewa strona ulicy Wołczyńskiej od ulicy Wołowskiej do granicy miasta Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 55
   
 • Budowa chodnika i oświetlenia ulicy Sycowskiej Projekt ogólnomiejski
  Budowa chodnika wraz z montażem oświetlenia prawa strona ulicy Sycowskiej w kierunku Auchan.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ze względu na konieczność regulacji stanów terenowo-prawnych (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12, lit. b). Ponadto realizacja przedmiotowego zadania w zakresie wykonania oświetlenia i chodnika, nie jest możliwa z uwagi na zbyt wąski pas drogowy (około 11 m) na wnioskowanym odcinku ul. Sycowskiej.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 56
   
 • Uniwersytet Osiedlowy Główna 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Uniwersytet Osiedlowy przez wydarzenia kulturalne, wykłady i warsztaty ma na celu zintegrować lokalną społeczność.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 57
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany przy weryfikacji formalnej - Rozdz. 3, pkt 3b i pkt 5 Zasad PBO19

  Utworzenie przystanków na Rondzie Nowaka-Jeziorańskiego 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Budowa przystanków tramwajowych z wiatami po wszystkich "stronach" Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 58
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany po weryfikacji formalnej - Rozdz. 3, pkt 3b i pkt 5 Zasad PBO19

  Pierwszeństwo przejazdu tramwajów na skrzyżowanaich Żegrza 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wyposażenie sygnalizatorów tramwaj. na skrzyżowaniu Żegrza i Chartowa z Wiatraczną i Bobrzańską w czujnikipierwszeństwaprzejazdu
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 59
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany przy weryfikacji formalnej - Rozdz. 3, pkt 3b i pkt 5 Zasad PBO19

  Utworzenie przystanków tramwaj. Marcelińska/Opalecnicka, Szamarzewskiego 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Utworzenie przystanków tramwajowych przy ul. Marcelińskiej lub Opalenickiej (Rokitnicka) i Szamarzewskiego
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 60
   
 • Drzewa na Wierzbięcicach 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt zakłada posadzenie drzew na ul. Wierzbięcice.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania na 2019 rok (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit c) Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w ramach przebudowy ul. Wierzbięcice.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 61
   
 • Rewitalizacja Parku Drwęskich Projekt ogólnomiejski
  Projekt ma na celu przywrócenie świetności Parkowi Drwęskich znajdującemu się w ścisłym centrum Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ stoi w sprzeczności z planami Miasta Poznania oraz przewidziany jest do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e oraz Rozdział 3, pkt. 6, lit. c). Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt rewitalizacji parku, który będzie realizowany w latach 2020-2021. Remont parku będzie realizowany wyłącznie w zakresie objętym projektem.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 62
   
 • Po Pierwsze Piesi - bezpieczna Poznańska 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uspokojenie ruchu na ul. Poznańskiej przy Kościelnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 63
   
 • Inwestycja drogowa Miłowita Projekt ogólnomiejski
  Przygotowanie miejsc postojowych oraz drogi asfaltowej na ulicy Miłowita
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 64
   
 • Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko BabyPlus 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Bezpłatny fitness dla Pań i warsztaty dla ich dzieci. Teraz także dla niemowlaków!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 65
   
 • Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Darmowe ćwiczenia i warsztaty o mięśniach dna miednicy dla kobiet.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Po analizie sprawozdania z realizacji projektu PBO 18 stwierdza się, że poniesione koszty są nieadekwatne do liczby osób uczestniczących w zajęciach.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 66
   
 • Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Bezpłatny fitness dla Pań i bezpłatne warsztaty dla dzieci w tym samym czasie!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 67
   
 • OGRODZENIE PLACU ZABAW NA WILCZYM MŁYNIE 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  UTWORZENIE OGRODZENIA DLA ISTNIEJĄCEGO JUŻ PLACU ZABAW NA OS. WILCZY MŁYN W POZNANIU
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Tylko północna część planowanego przedsiewzięcia jest zlokalizowana na działkach stanowiacych wałsność Miasta Poznania (ZZM). Południowa część placu zabaw znajduje się w administracji Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa - jest poza zasobem, dlatego tez zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Tylko północna część planowanego przedsiewzięcia jest zlokalizowana na działkach stanowiacych własność Miasta Poznania (ZZM). Południowa część placu zabaw znajduje się w administracji Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa - jest poza zasobem, dlatego tez zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 68
   
 • Szkoły na glanc Projekt ogólnomiejski
  Remont infrastruktury wew. i na zew. oraz zieleni SP nr 23, 36 oraz 71.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 69
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie wycofano na prośbę wnioskodawcy

  Starowinogradzka Siłownia Łączności 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Siłowania zewnętrzna w Zespole Szkół Łączności dla uczniów i mieszkańców osiedla Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 70
   
 • Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Zieleniec sąsiedzki służy przyjaznemu udostępnieniu mieszkańcom przestrzeni między budynkami pod numerami 31 i 32
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 71
   
 • Cmentarz ul. Szczawnicka: parkingi,chodniki,ścieżka rowerowa,zieleń 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Przebudowa ul. Szczawnickiej w otoczeniu cmentarza: parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa i zieleń wg projektu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 72
   
 • Grunwaldzka Strefa Kultury 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Cykl koncertów muzycznych i wieczorów filmowych "na powietrzu" - kontynuacja projektu Muzyka nad Grunwaldem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 73
   
 • Ogólnodostępne stojaki rowerowe przy Czeremchowej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Zainstalowanie wzdłuż ulicy Czeremchowej ogólnodostępnych stojaków oraz miejsc postoju rowerów do wykorzystania przez mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 74
   
 • Bezpieczny student 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Nauka podstawowych elementów judo i samoobrony połączona z aklimatyzacją i integracją studentów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 75
   
 • Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej 77 Projekt ogólnomiejski
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej 77 o sale gimnastyczną przeznaczona na lekcję wf i zajęcia judo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym podtrzymano negatywną decyzję.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20.09.2018 w Wydziale Oświaty.
   Zespół Obradował w składzie Piotr Garlacz, Karolina Kubis, Michalina Rachelska Gwóźdź

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 76
   
 • Rubież dla pieszych - budowa chodnika 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa chodnika wzdłuż utwardzonej części ulicy Rubież od ul. Juranda do przejazdu kolejowego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e) Ulica Rubież wymaga gruntownej przebudowy. Zgodnie z §5 obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPU plan nr Na "Obszar Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz", uchwała o zatwierdzeniu XX/256/VII/2015 z dnia 2015.11.17) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto MPZP określa, aby w pasie drogowym była jezdnia i obustronne chodniki. Projekt PBO zakłada budowę chodnika o szerokości 1,5 m, co jest niezgodne z obecnymi warunkami technicznymi. Minimalna szerokość chodnika przy jezdni to 2,0 m. Pas drogowy nie pozwala na odsunięcie chodnika od jezdni, jest wąski i konieczna jest regulacja związana z wykupem terenów, co wymaga konieczności regulacji stanów terenowo-prawnych. W związku z powyższym realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO19. (Rozdział 2, pkt. 12, lit. b) Przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania na 2018 rok pn. „Budowa ulic Rubież i Bolka”, w związku z czym wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 77
   
 • Astronomiczna atrakcja w Nowym Zoo 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada wyeksponowanie przechodzącego przez nasze miasto południka 17°.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada osiedla rekomenduje projekt negatywnie. Jest to teren ograniczony biletami wstępu przez co nie jest ogólnodostępny.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 78
   
 • Morawskiego - nowa zieleń i chodnik 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Remont chodnika i nowe nasadzenie zieleni ba odcinku od Jarochowskiego do Bogusławskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 79
   
 • Parkingi rowerowe Winogrady 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt ma na celu budowę zadaszonych monitorowanych parkingów rowerowych dla mieszkańców Winograd.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Żądna ze wskazanych lokalizacji nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Żadna ze wskazanych lokalizacji nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 80
   
 • Wymiana nawierzchni alei wzdłuż al. Niepodległości 9 - Stare Miasto
  Wymiana nawierzchni alei wzdłuż al. Niepodległości między ul. Przepadek a ul. Nowowiejskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 81
   
 • Zdrowe Plecy - Szczęśliwe Ciało 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Profesjonalne zajęcia prozdrowotne na basenie, sali oraz w terenie dla osób w każdym wieku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 82
   
 • chodnik łączący Antoninek z Maltą 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa chodnika na odcinku ul. Leszka i ul. Ziemowita
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). W tym rejonie zachodzi konieczność przebudowania ulicy Leszka od ulicy Mścibora do ulicy Ziemowita i od ulicy Ziemowita do ulicy Browarnej. Jednocześnie należy wybudować kanalizację deszczową, ponieważ obecnie istnieje tylko odwodnienie powierzchniowe. Budowa chodnika wiąże się z zainstalowaniem odwodnienia alternatywnego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 83
   
 • Astronomiczna atrakcja na Szczepankowie 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Projekt zakłada wyeksponowanie przechodzącego przez nasze miasto południka 17°.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada przeanalizowała przebieg południka 17 na Osiedlu i przechodzi on przez miejsca nieatrakcyjne. Dodatkowo wskazane w projekcie koszty realizacji projektu są rażąco duże.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 84
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę wnioskodawcy

  linii tramwajowej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Życzyłabym sobie aby powstało bezpośrednie połączenie tramwajowe z Dębca do Os.Sobieskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami celem m. in. uszczegółowienia przebiegu trasy tramwajowej skontaktował sie z Wnioskodawcą. Mając na uwadze, iż projekt zawierał zbyt mało danych, zakres rzeczowy był zbyt ogólny Wnioskodawczyni ostatecznie podjęła decyzje o wycofaniu projektu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 85
   
 • Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Bezpieczny, wygodny dojazd na Starołękę. Alejka rowerowa od Starołęckiej do Książęcej. Kontraruch, stojaki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 86
   
 • Zajęcia typu "Zdrowy Kręgosłup" dla seniorów 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Darmowe zajęcia wzmacniające i rozciągające mięśnie kręgosłupa i całego ciała skierowane do osób starszych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 87
   
 • Chodnik wzdłuż ulicy Starołęckiej 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Realizacja budowy brakującego fragmentu chodnika wzdłuż ulicy Starołęckiej, pomiędzy ul. Romana Maya a Wagrowską.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 88
   
 • Trening mięśni głębokich „Core” 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Trening mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy, równowagę i stabilizację całego ciała.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 89
   
 • Hala sportowa wielofunkcyjna oraz monitoring obiektów 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt przewiduje budowę hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej wraz z monitoringiem obiektów szkolnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 90
   
 • Free Pee Projekt ogólnomiejski
  Propozycja rozwiązania problemu braku publicznych toalet w mieście.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 91
   
 • Estrada Osiedlowa 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Letnie spotkania z kulturą na terenie północno-zachodnich osiedli Miasta Poznania
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 92
   
 • Wybieg dla psów na Osiedlu Świerczewo 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Zagospodarowanie istniejącego "terenu zielonego" na potrzeby wybiegu dla psów na Osiedlu Świerczewo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 93
   
 • Zachodnia ścieżka pieszo-rowerowa Projekt ogólnomiejski
  Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca istniejące już trasy w gminie Tarnowo Podgórne i Rokietnica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Projekt wykracza poza działki miejskie, co wymaga regulacji stanów terenowo-prawnych i jest sprzeczne z zasadami PBO19. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. b).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 94
   
 • Przyjaźń bez barier 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Cykl spotkań i warsztatów integracyjnych dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców Łazarza i ich sąsiadów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 95
   
 • Replika zegara słonecznego w Parku Wilsona 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada wykonanie oraz montaż zegara słonecznego w pierwotnej lokalizacji- okolice fontanny.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 96
   
 • Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo! 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Nowoczesna kuchnia dla jeżyckich przedszkolaków gwarancją zdrowego pokolenia poznaniaków!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 97
   
 • Froeblowski ogród 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Ogród ten będzie placem zabaw do aktywności ruchowych i badawczych dla dzieci
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 98
   
 • Altanka działkowa 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Zamontowanie nowej altany
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 99
   
 • Tramwaj bez przeszkód Most Królowej Jadwigi Projekt ogólnomiejski
  Dotyczy oznakowania strefy bezkolizyjnej między samochodami na lewym pasie i tramwajami (Most Królowej Jadwigi)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 100
   
 • Osiedlowe miejsce spotkań kulturalno-integracyjnych na Fabianowie Projekt ogólnomiejski
  Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 101
   
 • Aktywni i Zdrowi 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Program prozdrowotny, zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 102
   
 • Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha,Tysiąclecia 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Celem projektu jest kompleksowy remont pomieszczeń w przedszkolach na osiedlach Rusa, Lecha i Tysiąclecia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 103
   
 • Siłownia w Starym Korycie Warty 9 - Stare Miasto
  Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem do street workoutu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Park w starym korycie Warty został nagrodzony za najlepiej zaprojektowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Wprowadzenie nowego elementu, który nie został ujęty w projekcie, negatywnie wpłynąłby na istniejącą i niedawno zagospodarowaną przestrzeń.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 104
   
 • Remont sali gimnastycznej SP nr 22 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt obejmuje remont sali gimnastycznej SP nr 22 oraz modernizację boiska szkolnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 105
   
 • Opieka wakacyjna dla dzieci z niepełnosprawnościami Projekt ogólnomiejski
  Zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami (w tym sprzężonymi) podczas wakacji letnich.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 106
   
 • Boisko sportowe - wielofunkcyjne "Pod Topolą" 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Żyjmy zdrowo na sportowo-wykonanie boiska w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu -Jeżyce.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 107
   
 • Alternative and rock music concert Projekt ogólnomiejski
  Koncert „Alternative and rock music concert” na pl. Wolności.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 108
   
 • O jasna zebra! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 109
   
 • Czysto i estetycznie w Parku Marcinkowskiego 9 - Stare Miasto
  Montaż fontanny z aeratorami pulweryzacyjnymi, która będzie oczyszczać staw w Parku Karola Marcinkowskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 110
   
 • Bezpieczna droga do szkoły 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa aktywnego doświetlonego przejścia dla pieszych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 111
   
 • Budowa nowego placu zabaw na ul.Lubczykowej 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Celem projektu jest wybudowanie placu zabaw przy ul. Lubczykowej, w miejscu istniejącego, mocno zniszczonego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadania związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej oraz doposażeniu terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Lubczykowej i Morasko wpisane są do budżetu Miasta Poznania oraz WPF. Zaplanowane zostały do realizacji przez Osiedle Morasko-Radojewo na lata 2018/2019. Zgodnie z zasadami PBO 2019, projekt nie będzie poddany głosowaniu - Rozdział 3 pkt 6c
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 112
   
 • Nowoczesne i ekologiczne ławki solarne Projekt ogólnomiejski
  Zakup i montaż ławek solarnych w pobliżu atrakcji Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 113
   
 • Aktywny wypoczynek dla Nastolatków 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Wybudowanie z palet dwóch obiektów dla Nastolatków. Ścianka wspinaczkowa,tor przeszkód,siedliska,drewniana siłownia,ogrodzenie,nawierzchnia-sztuczna trawa.Możliwość oświetlenia terenu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja zadania nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia siłowni byłyby usytuowane od skrajni jezdni w odległości mniejszej niż 10 metrów, co jest niezgodne z § 40 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z powyższym wniosek naruszałby obowiązujące przepisy prawa. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12, lit. g). Ponadto budowa siłowni w tym miejscu będzie się wiązała z likwidacją istniejącej zieleni, a także z dewastacją pozostałej zieleni - zbyt bliskie sąsiedztwo istniejących drzew i krzewów. Kształt i wymiary działki nie pozwalają na funkcjonalne ustawienie urządzeń, aby swobodnie i bezkolizyjne przemieszczać się pomiędzy urządzeniami a zielenią.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 114
   
 • Piraci z Sołacza 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Na sołackich stawach będą pływały kajaki, rowery wodne i łodzie! AHOJ PRZYGODO! za darmo!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 115
   
 • Zazieleńmy Winogrady - 100 nowych drzew. 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt zakłada zakup oraz zasadzenie 100 drzew na Winogradach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 116
   
 • Sportowe serce Marlewa 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Staszowskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja zadania nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia siłowni byłyby usytuowane od skrajni jezdni w odległości mniejszej niż 10 metrówco jest niezgodne z § 40 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z powyższym wniosek naruszałby obowiązujące przepisy prawa. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12, lit. g). Ponadto budowa siłowni w tym miejscu będzie się wiązała z likwidacją istniejącej zieleni, a także z dewastacją pozostałej zieleni - zbyt bliskie sąsiedztwo istniejących drzew i krzewów. Kształt i wymiary działki nie pozwalają na funkcjonalne ustawienie urządzeń, aby swobodnie i bezkolizyjne przemieszczać się pomiędzy urządzeniami a zielenią.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 117
   
 • Aktywna Głuszyna szansą na lepszą przyszłość! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Darmowe zajęcia sportowe dla: dzieci, młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dorosłych i seniorów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 118
   
 • Aktywny Górczyn szansą na lepszą przyszłość 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Darmowe zajęcia sportowe dla: dzieci, młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dorosłych i seniorów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zakłada zbyt wielorakie, niespójne ze sobą działania. Niektóre z nich Rada Osiedla mogłaby ocenić pozytywnie, niektóre negatywnie. W tej sytuacji Rada Osiedla nie może całości ocenić poztywnie, bowiem zadanie jest niespójne.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 119
   
 • Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Darmowe zajęcia sportowe dla: dzieci, młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dorosłych i seniorów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 120
   
 • Cywilizowane zejście nad jezioro Maltańskie 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Budowa schodów z parkingu przy ulicy Baraniaka do alejek na północnym brzegu jeziora Maltańskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 121
   
 • Tablica systemu informacji pasażerskiej dla Naramowic 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt zakłada montaż tablicy systemu informacji pasażerskiej (ITS) na przystanku "Kupały" na osiedlu Łokietka
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 122
   
 • „Kultowy holender” –przywrócenie tramwaju do ruchu 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Ratujmy Stare Bimby – przywrócenie do ruchu ostatniego tramwaju Beynes 3G w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 123
   
 • Tablice informacji pasażerskiej na Rondzie Starołęka 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Wyposażenie 8 przystanków Rondo Starołęka w tablice informacji pasażerskiej, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu tramwajów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 124
   
 • Windy w Tunelu Łomżyńskim Projekt ogólnomiejski
  Dwie windy w Tunelu Łomżyńskim przy wejściu północnym i południowym. Walka z trudnościami ruchu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 125
   
 • Plac zabaw w Parku przy Kutnowskiej 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  W Parku przy Kutnowskiej na Osiedlu Warszawskim brakuje placu zabaw dla dzieci.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 126
   
 • Remont ścieżek w Parku Tysiąclecia 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt pozwoli na naprawę 600 m2 najbardziej zniszczonych ścieżek w parku
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 127
   
 • Pływający plac zabaw nad Maltą Projekt ogólnomiejski
  Pływający Plac Zabaw nad Maltą okres działania od 15.06 do 31.08 (w latach: 2019-2023)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 128
   
 • Całoroczny, darmowy cykl koncertów alternatywnych 9 - Stare Miasto
  Organizacja cyklu koncertów muzyki eksperymentalnej, awangardowej w salach koncertowych i innych przestrzeniach Starego Miasta.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 129
   
 • Jasna sprawa - oświetlenie ulic Śródki 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Przywrócenie stylizowanych lamp na ulicach Śródki zgodnych z wytycznymi Konserwatora Miejskiego,Plastyka Miejskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 130
   
 • Hala Marzeń 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Modernizacja hali sportowej obejmująca audyt energetyczny wraz z termomodernizacją.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 131
   
 • Otwarte warsztaty chemiczne dla mieszkańców Winograd 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Otwarte pokazy edukacyjne z dziedziny fizyki i chemii dla mieszkańców, szczególnie atrakcyjne dla dzieci.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 132
   
 • Nowe przystanki w Antoninku 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wymiana wiat Ziemowita, Świętopełka, Sobiesława, naprawa nawierzchni, monitoring.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada osiedla rekomenduje negatywnie.Jednym z argumentów jest fakt że wymiana wiat leży w gestii i obowiązków ZTM, a jest jeszcze wiele przystanków bez wiat.....

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 133
   
 • Wuchta drzew dla Poznania Projekt ogólnomiejski
  Projekt nasadzenia drzew na terenie całego Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 134
   
 • Sygnalizacja ul. Umultowska 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Umultowskiej i Opieńskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Montaż sygnalizacji wymagałby przebudowy geometrii skrzyżowania i wydzielenia lewoskrętu, co wiązałoby się z koniecznością regulacji stanów terenowo-prawnych. W związku z powyższym realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12 lit. b).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 135
   
 • Sygnalizacja ul. Stoińskiego/Umultowska 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Bezkolizyjny skręt z ul. Umultowskiej w ul. Stoińskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Wprowadzenie wydzielonych sygnalizatorów dla lewoskrętów w istotny sposób wpłynie na przepustowość skrzyżowania. Zgodnie z art. 25 pkt 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Kierującemu pojazdem zabrania się: 1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy nie uprawnia kierowców poruszających się po ul. Stoińskiego do wjazdu na skrzyżowanie. Z uwagi na powyższe, w pierwszej kolejności należy poprawić bezpieczeństwo ruchu metodami innymi niż budowa sygnalizacji. Dla obu przejść dla pieszych Zarząd Dróg Miejskich rekomenduje montaż sygnalizacji ostrzegawczej informującej kierowców o obecności pieszego na przejściu. Szacunkowy koszt wynosi od 20 000 do 60 000 złotych na przejście w zależności od zastosowanego rozwiązania. W związku z powyższym, we wskazanym zakresie projekt przekracza możliwości finansowe PBO19 w ramach projektu rejonowego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 136
   
 • Smochy Festiwal, Kulturalne Jeżyce, Kino Plenerowe 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Organizacja imprez: Smochy Festiwalu, Kina Plenerowego oraz całorocznych zajęć i warsztatów kulturalnych na Smochowicach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 137
   
 • Meble miejskie nad Wartą - Szeląg 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Meble miejskie do leżenia, siedzenia, dające cień, możliwość relaksu i radość dzieciom, i dorosłym.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie może zostać zrealizowany, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia do parku wyposażenia stosowanego na plażach oraz mebli miejskich. Park jest terenem cennym przyrodniczo, w związku z czym wymaga zachowania jego walorów przyrodniczych. Realizacja projektu negatywnie wpłynie na istniejącą przestrzeń parku oraz jego zagospodarowanie i może spowodować w przyszłości konieczność poniesienia przez Miasto dodatkowych nakładów na odtworzenie zieleni.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 138
   
 • Rowerowa Ściegiennego. Alternatywa do centrum 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Ułatwienie bezpiecznego, alternatywnego dojazdu rowerem do centrum. Nowa droga rowerowa wzdłuż Ściegiennego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 139
   
 • Świerczewskie centrum sportu i rekreacji 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Siłownia plenerowa, kort tenisowy, boisko do badmintona, modernizacja alejki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 140
   
 • Bezpieczny Młody Grunwald 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Progi zwalniajace Kamiennogorska chodnik przy placu Swiatowida zapewnia bezpieczne przejscie mieszkancom dzieciom do szkoly
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania – nr zadania ZDM/P/051/01 pn: „Budowa chodników 'projekt i wykonanie chodnika przy placu Świtowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida)”. Ponadto realizowany będzie projekt budowy progu płytowego na pl. Światowida (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 141
   
 • Ku Cytadeli! Nowe przejście dla pieszych 9 - Stare Miasto
  Stworzenie mieszkańcom Starego Miasta możliwości bezpiecznego dojścia na Cytadelę od strony ulicy Ku Cytadeli.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 142
   
 • Doposażenie placów zabaw na osiedlu Świerczewo 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie może zostać zrealizowany ze względu na zbyt ogólny opis projektu. Ponadto projekt nie został doprecyzowany przez Wnioskodawcę. Doprecyzowanie dotyczyło wskazania konkretnych urządzeń zabawowych, które mogłyby zostać zlokalizowane na placu zabaw.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 143
   
 • Inkubator Młodej Kultury w Domu Tramwajarza 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada stymulację zaangażowania osób poniżej 30 roku życia w aktywne tworzenie wydarzeń kulturalnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 144
   
 • Naukowy Plac Zabaw przy SP 84 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Nowoczesny sposób podejścia do stymulowania rozwoju nastolatków, utrwalania wiedzy poprzez zabawę na świeżym powietrzu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 145
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy - 18.07.2018 r.

  COLOURS OF YOUR DREAMS Projekt ogólnomiejski
  Propozycja Happeningu dla młodzieży od 13 do 18 lat szukającej pasji i talentów .
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 146
   
 • Asfalt i modernizacja trasy rowerowej PST Projekt ogólnomiejski
  Modernizacja trasy rowerowej od os. Sobieskiego do ul. Armii Poznań
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 147
   
 • Nasadzenia drzew na dolnym tarasie Warty. 9 - Stare Miasto
  Stworzenie miejsc do wypoczynku pod rzucającymi cień drzewami poprzez nasadzenia na dolnym tarasie Warty.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 148
   
 • WARTA DLA LUDZI 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Zagospodarowanie zaniedbanych terenów nadwarciańskich na wysokości os. Piastowskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt rewitalizacji Parku nad Wartą, w związku z powyższym projekt jest niezgodny z planami, politykami i programami Miasta (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e) Na wskazanej działce projektant zachowuje cenne przyrodniczo zadrzewienia o charakterze łęgu i grądu jako miejsca lęgowe płazów, gadów, ptaków, owadów i nietoperzy. Zaplanowane jest wprowadzenie gatunków drzew i krzewów, których owoce będą stanowić pokarm dla funkcjonującej tam fauny. Są to wyjątkowo cenne przyrodniczo tereny, wchodzące w skład południowego klina zieleni Poznania. Ponadto ukształtowanie nabrzeża, będącego skarpą, uniemożliwia zagospodarowanie terenu proponowane przez Wnioskodawcę. Na obszarze rozległych przestrzeni parkowych, powyżej wskazanej działki, projekt zakłada lokalizację bogatej infrastruktury rekreacyjnej.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 149
   
 • 1000 ławek dla Poznania Projekt ogólnomiejski
  Montaż 1000 ławek w miejscach, gdzie ich najbardziej brakuje
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację".

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt rekomendowany negatywnie, Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację".
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 150
   
 • Forty otwarte na ludzi i Wartę 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Zagospodarowanie nadwarciańskich terenów fortecznych w celach rekreacyjnych – leśne atrakcje dla całej rodziny.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 151
   
 • Poznań bez smogu! Projekt ogólnomiejski
  Program wymiany tzw. kopciuchów w budynkach miejskich na piece wysokiej jakości
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 152
   
 • Zielony Strzeszyn 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Posadzenie drzew i krzewów między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Wydział trzykrotnie zapraszał wnioskodawcę na spotkanie odwoławcze jednak proponowany termin nie znalazł akceptacji, a Wnioskodawca nie zaproponował dogodnego dla siebie terminu. Prowadzono korespondencję mailową.
   Zespół Obradował w składzie Katarzyna Filipowska, Marzena Achtenberg

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 153
   
 • Ławki na Strzeszynie 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Montaż 12 ławek z oparciem na pasach zieleni na Strzeszynie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 154
   
 • Chór Czarownic - wydawnictwo, album fotograficzny Projekt ogólnomiejski
  Chór Czarownic - wydawnictwo, album fotograficzny z płytą CD
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 155
   
 • 20 ławek i drzewa na Półwiejskiej 9 - Stare Miasto
  Ustawienie 20 ławek, 12 donic z drzewami i usunięcie słupków na ulicy Półwiejskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 156
   
 • Coraz bliżej święta czyli zachowajmy tradycje Projekt ogólnomiejski
  Warsztaty dla rodzin z dziećmi mające na celu zachowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 157
   
 • Zieleń i ławki na Zielonym Chwaliszewie 9 - Stare Miasto
  Posadzenie drzew, ustawienie ławek i korekta organizacji ruchu na ulicy Chwaliszewo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. e). Ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego nie ma możliwości posadzenia drzew w terenie. Istnieje możliwość posadzenia drzew tylko w małych donicach, ponieważ na donice o wymiarach większych (2 m x 2 m x 0,8 m lub głębszych) nie ma miejsca ze względu na istniejące latarnie oraz miejsca postojowe. Należy podkreślić, że pielęgnacja drzew w donicach jest bardzo kosztowna. Realizacja zadania we wskazanym w projekcie zakresie ze względu na konieczność uzyskania licznych uzgodnień, przekroczy okres dwóch lat (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 158
   
 • Renowacja Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego. 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Poprawa infrastruktury rowerowej NSR na odcinku od ul. Rubież/Bożywoja do granicy miasta.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Opinia WGN: Część działek nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. Aktualizacja: projekt zadekretowano na ZDM w celu pozyskania opinii w zakresie możliwości realizacji projektu wyłącznie na działkach miejskich.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 oraz projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d oraz pkt. 12 lit. c). Wskazana lokalizacja położona jest na gruntach prywatnych. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta realizuje projekt pn: „Wartostrada Północ – Południe” obejmujący opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej na północ od Mostu Lecha w kierunku Czerwonaka i na południe od Mostu Przemysła I w kierunku Dębiny. Wówczas projekt ten może zostać zrealizowany. Według stanu na dzień dzisiejszy w celu realizacji projektu konieczne byłoby przesunięcie ścieżki na całej długości, co w praktyce oznaczałoby otwarcie ulicy oraz dokonanie wszystkich uzgodnień, uzyskanie wszelkich pozwoleń i realizację zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 159
   
 • Naramowice dla pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Zieleń urządzona, chodniki, odwodnienie, miejsca postojowe wzdłuż ul. Naramowickiej i nie tylko
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Koszt realizacji wynosi około 1 200 000 zł i przekracza możliwości finansowe PBO19 w ramach projektu rejonowego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 160
   
 • Poznański Sklep Charytatywny Projekt ogólnomiejski
  Otworzenie sieci sklepów, z których dochód przeznaczony byłby na wsparcie organizacji charytatywnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 161
   
 • Przejście dla pieszych do ZSP7 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych zamiast istniejącego przez ul.Leszka.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada osiedla rekomenduje negatywnie. W najbliższej odległości są 2 progi zwalniające już zbudowane ograniczające prędkość przy szkole.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 162
   
 • Dojazd do zalewanej zimą Wartostrady 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Schody i ścieżka rowerowo-piesza łącząca zalewaną Wartostradę z Rondem Prof. Jacka Rychlewskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 163
   
 • Bezpieczny przystanek PST Lechicka/Poznań Plaza 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Pakiet drobnych usprawnień ułatwiających lub umożliwiających bezpieczne dotarcie na przystanek PST Lechicka/Poznań Plaza.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 164
   
 • Zjeżdżalnia 9 - Stare Miasto
  Projekt Zjeżdżalni na wale między Parkiem w Starym Korycie Warty a brzegiem rzeki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 165
   
 • Edukacyjna Eko-ścieżka w Lasku Piątkowskim Projekt ogólnomiejski
  Ekościeżka, oprócz funkcji edukacyjnej dotyczącej bioróżnorodności, segregacji odpadów, recyklingu będzie miała funkcjonalność gry terenowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 166
   
 • Remont chodnika przy ulicy Dmowskiego 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Dmowskiego od Rynku Łazarskiego do Hetmańskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 167
   
 • Botanik dostępny od Botanicznej 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Ułatwienie Poznaniakom wstępu do Ogrodu Botanicznego UAM poprzez otwarcie dozorowanej bramy od ul. Botanicznej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 168
   
 • Niedzielne koncerty w Ogrodzie Botanicznym 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Zorganizowanie cyklu niedzielnych koncertów plenerowych dla mieszkańców Poznania, w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego UAM.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 169
   
 • Małpi Gaj - tor sprawności fizycznej 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Tor zawierający minimum 15 przeszkód m.in liny, kręgi betonowe, kładki, łańcuchy, ściany, poręcze, równoważnie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 170
   
 • Ogrody deszczowe dla Piątkowa 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Pilotaż programu budowy ogrodów deszczowych i popularyzacja wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych w mieście.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 171
   
 • Minigolf dla każdego, Dużego i Małego 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Wykonanie pola do minigolfa - 9 torów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 172
   
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt zakłada wykonanie ocieplenia wraz z nową kolorową elewacją budynku Przedszkola nr 174
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 173
   
 • Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkołach Podstawowych nr 85 i 55.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 174
   
 • Park nie tylko dla skateboardowców Projekt ogólnomiejski
  Park z alejkami, ławkami, tablicami edukacyjnymi i skateparkiem na terenie Fortu V
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 175
   
 • 5 nowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów Projekt ogólnomiejski
  Większa ilość samoobsługowych punktów naprawy rowerów przełoży się na wzrost zainteresowania tym środkiem transportu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację".

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie określono dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację".
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 176
   
 • "Woda zdrowia ci doda" dla Naramowic 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Stworzenie systemu stawów retencyjnych, oczek wodnych i strumieni z nasadzeniami i ławkami
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 177
   
 • Plac zabaw dla szkoły integracyjnej 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Plac zabaw dla SP68 tj. szkoły integracyjnej i specjalnej na os. Sobieskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 178
   
 • Kładką przez Wartę Projekt ogólnomiejski
  Budowa kładki przez Wartę łączącej Winogrady ze Śródką
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano negatywną decyzję.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 19.09.2018.
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 179
   
 • Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr141 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 141 im. Dziadka Borodzieja.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 180
   
 • Mama nie jest sama 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Cykliczne warsztaty, zajęcia i spotkania wspierające przyszłe i młode mamy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 181
   
 • Modernizacja boiska sportowego przy SP61 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Modernizacja i przystosowanie boiska na potrzeby bezpiecznego uprawiania piłki nożnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak zaplanowanego zagospodarowania przestrzeni na terenie szkoły. W wyniku realizacji rozbudowy, szkoła utraciła jedno boisko oraz kawałek bieżni. W celu odtworzenia kompletnej infrastruktury Rada proponuje przygotowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu dookoła szkoły - umiejscowienie poszczególnych boisk, innych sportowych elementów infrastruktury oraz miejsc zabaw dla dzieci. Dopiero wtedy można planować inwestycje na tym terenie i je sukcesywnie co roku po kawałku realizować. Aby przywrócić możliwość budowy np. bieżni, boisko będące elementem tego projektu musiałoby zostać przesunięte.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 182
   
 • Sala gimastyczna - inicjatywa fantastyczna! Projekt ogólnomiejski
  Budowa sali gimnastycznej oraz salki zabaw w Szkole Podstawowej 64 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 183
   
 • Rzeka Warta dla senioròw Projekt ogólnomiejski
  Zmieniająca się przyroda w 3 porach roku, poznanie miasta , historia , relaks .
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 184
   
 • Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka. Projekt ogólnomiejski
  Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 185
   
 • Toalety automatyczne dla Łazarza i Jeżyc 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Instalacja co dwóch lub więcej toalet automatycznych (do wysokości środków) w parkach i skwerach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Odnośnie placu Asnyka - zarządca tego terenu tj. j.b. Zarząd Zieleni Miejskiej - wyraził stanowisko, że nie ma możliwości lokalizacji takiej toalety na tym placu. Natomiast toaleta automatyczna w parku Kasprowicza zostanie zrealizowana przez j.b. Usługi Komunalne w ramach zaplanowanych w 2018 r. środków finsnowych, podobnie w bieżącym roku planowane jest posadowienie toalety przy rewitalizowanym parku Nowakowskiego. Należy wskazać, że w ramach poczynionych już w tym roku wydatków na toalety automatyczne koszt przygotowania terenu wraz z jego uzbrojeniem oraz zakup i montaż toalety wraz z zawarciem umów z gestorami sieci i mediów oscyluje w granicach 500.000 zł za 1 szt. Ponadto informujemy, że na terenie Łazarza i Jeżyc funkcjonują już toalety, będące w zarządzie jednostku budżetowe Usługi Komunalne w następujących lokalizacjach: ul. Berwińskiego przy Parku Wilsona, Rynek Łazarski, Park Sołacki, Rynek Jeżycki, Palc Waryńskiego przy pętli Ogrody.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 186
   
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa na Sołaczu 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Sołaczu - I etap: ul.Wołyńska i Śpiewaków.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Ulica Wołyńska i ulica Śpiewaków znajdują się w zlewni kolektora Wierzbak i kolektora Bogdanka, które obecnie są przeciążone i nie ma możliwości skierowania do nich dodatkowych ilości ścieków deszczowych. W związku z tym, konieczne jest wybudowanie kanału deszczowego o średnicy 800 mm długości 340 m, odciążającego kolektor Wierzbak oraz budowa nowego kolektora Bogdanka o średnicy 2400 mm dł. 1500 m, który odciąży obecnie istniejący kolektor Bogdanka. Obecnie prowadzone są działania mające na celu poprawę odwodnienia cieku Bogdanka. Szacowany koszt wynosi 60 mln zł.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 187
   
 • Ptaki na Piątkowie 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Pomoc ptakom na osiedlu Chrobrego - poidełka i karmniki dla ptaków w parku
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym decyzja w sprawie projektu została zmieniona
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie w dniu 19.09.2018
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 188
   
 • Ogród i boisko tętni życiem blokowisko 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja placu zabaw, stworzenie boiska do gier i zabaw zespołowych, utworzenie edukacyjnego placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 189
   
 • Poznań odbudowany, Poznań walczący o godność Projekt ogólnomiejski
  Projekt dotyczy przygotowania wystawy fotograficznej poświeconej zniszczeniom miasta Poznania podczas II Wojny Światowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 190
   
 • Windy na przystankach Kurpińskiego i Szymanowskiego Projekt ogólnomiejski
  Instalacja wind na przystankach Pestki przy ul. Kurpińskiego i Szymanowskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 191
   
 • Wracamy na Szeląg 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Konsultujemy i tworzymy wizualizację terenu parku Szelągowskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 192
   
 • Najdłuższa ławka świata oświetleniem północnej Malty 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Specjalnie zaprojektowana najdłuższa ławka świata jako wkomponowany element krajobrazu oryginalnie oświetlający północny brzeg Malty.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zgloszone zostały trzy projekty dotyczące tego samego miejsca, w którym oprócz kwestii oświetlenia istotna jest też kwestia poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego, która zakłada inny projekt.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 193
   
 • "Sportowy Grunwald"- darmowe zajęcia dla mieszkańców 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Między innymi: nordic walking, rolki, łyżwy, siłownie zewnętrzne dla każdego małego i dużego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 194
   
 • Nasz sportowy fyrtel 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia i Krzesinek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 195
   
 • Agora Poznańska pod Kaponierą Projekt ogólnomiejski
  Przejście podziemne pod rondem Kaponiera przekształcamy w Poznańską Agorę, zawieszając bezpłatnie dostępne gabloty
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
   Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 196
   
 • Zatoka parkingowa przy ul. Ajschylosa 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zatoka parkingowa w pasie drogowym ulicy Ajschylosa w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod przedszkole.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e) Szerokość pasa drogowego, na jakiej można byłoby wykonać zatokę parkingową, zgodnie z prawem powinno wynosić 5 m. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza lokalizację zatoki parkingowej, ale zakłada również obowiązek wykonania obustronnych chodników o minimalnej szerokości 1,5 m. Niestety na wybudowanie zatoki z parkowaniem skośnym lub równoległym i zachowanie warunku o obustronnych chodnikach, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Ajschylosa nie jest możliwe do realizacji.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 197
   
 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Warszawska /Krańcowa 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo (w tym listwy LED)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opinia negatywna ze względu na planowaną przebudowę Ronda Śródka, po której uwzględniane będą rozwiązania takie jak te zaproponowane w projekcie.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 198
   
 • "Zacznijmy się dogadywać" - spotkania językowe Projekt ogólnomiejski
  Projekt jest skierowany do mieszkańców Poznania 45 plus pracujących i bezrobotnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 199
   
 • Uratujmy perłę modernizmu - Dom Weterana Projekt ogólnomiejski
  Ratujemy perłę modernizmu - obiekt będący dziś domem spokojnej starości przy ul. Ugory.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 200
   
 • Fit Park Kasztelan 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Założeniem tego projektu jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu do stworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 201
   
 • Kawałek dżungli w mieście Projekt ogólnomiejski
  Poznań ratuje gatunki zagrożone wyginięciem czyli kawałek dżungli w mieście
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada osiedla rekomenduje projekt negatywnie. Jest to teren ograniczony biletami wstępu przez co nie jest ogólnodostępny.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 202
   
 • Kąpiel dla Mrówkojada 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Zapewnienie mrówkojadowi optymalnych warunków do życia i podniesienie atrakcyjności zwiedzania Zoo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada osiedla rekomenduje projekt negatywnie. Jest to teren ograniczony biletami wstępu przez co nie jest ogólnodostępny.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 203
   
 • Wildeckie Lato Kulturalne 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Ogólnodostępne, plenerowe spotkania z teatrem, filmem i muzyką.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 204
   
 • Pracownia techniczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Projekt ogólnomiejski
  Przebudowa pomieszczeń starej ślusarni na nowoczesną pracownię techniczną do nauki zawodu osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 205
   
 • Specjalistyczne pracownie dla osób niepełnosprawnych 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przysposabiające uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do pracy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 206
   
 • Os. Lecha. Remont szkoły SP51 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Założeniem projektu jest wyremontowanie znacznej części Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 207
   
 • Łazarskie Laboratorium Aktywności 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów i innych aktywności o charakterze kulturalno-edukacyjnym na Łazarzu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 208
   
 • Uśmiech dla kierowcy Rataje Żegrze Chartowo 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Spowolnienie ruchu: montaż tablic elektronicznych (uśmiech, kiedy kierowca jedzie przepisowo, smutek, gdy przekracza prędkość).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 209
   
 • Ocalmy ostatnie dinozaury 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Ocalmy ostatnie dinozaury- pawilon dla krytycznie zagrożonych wyginięciem gatunków waranów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zasadna mogłaby być rewitalizacja istniejącego pawilonu, natomiast brak jest miejsca na tworzenie nowych tego typu budynków. Zoo spełnia też funkcję terenów zieleni - parku dla mieszkańców Jeżyc.

  zgłoszenie zaakceptowane