Wildeckie Lato Kulturalne


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wildeckie Lato Kulturalne
Skrócony opis projektu
Ogólnodostępne, plenerowe spotkania z teatrem, filmem i muzyką.
Opis projektu
Cykliczne imprezy kulturalne odbywające się w okresie od 21 czerwca do 1 września 2019 r głównie na skwerze Marii Skłodowskiej-Curie, przy Rynku Wildeckim a także w Parku JPII.
Będą to ogólnodostępne, bezpłatne dla publiczności spotkania z teatrem plenerowym, kinem oraz koncerty muzyczne. Program został skonstruowany w taki sposób, aby integrować mieszkańców Wildy, a nie dzielić ze względu na wiek czy wykształcenie, stąd duża różnorodność i taki dobór repertuaru, aby każdy znalazł coś dla siebie.
Moim celem jest zaktywizowanie mieszkańców i przybywających na Wildę gości oraz swego rodzaju "oswajanie" ich ze sztuką poprzez umożliwienie uczestnictwa w kulturze. W ramach projektu będzie można nie tylko obcować z dziełem sztuki, ale i spotkać się z artystami, porozmawiać, czy przeanalizować prezentowane spektakle. Projekt będzie miał więc walory edukacyjne, poznawcze, dzięki czemu podnosić będzie kompetencje odbioru sztuki, otwierając odbiorców na takie formy, z którymi być może nie spotykają się na co dzień.
Projekt będzie miał też walory integracyjne – chciałabym stworzyć przestrzeń wspólnego święta, a do współpracy zaangażować społeczność lokalną, w tym licznych na Wildzie seniorów, poprzez specjalnie im dedykowaną ofertę.
Zamierzam zrealizować 22 dni wydarzeń - po dwa dni w każdy weekend.
W ramach dostrzeżenia potencjału poznańskich artystów, w dużej mierze zaprezentuję ich produkcje, ale nie zabraknie również występów gościnnych.
W ramach projektu wystąpią:
I/ teatry m.in. Akt, Klinika Lalek, Ewolucji Cienia, AszTeatr, Avatar, Wariate, Formy, Feta, Hom, KTO, Na Walizkach , A3, Łata, Gili Gili, Antagon, Woskriesiennia,
II/ zespoły/muzycy: m.in. El Safron, Terno, Good Staff, Klezmersi, Hot Lips, Yerlam, Undertape, Mirek Jędrowski z zespołem, Waldemar Rychły , orkiestra kameralna, Ludożercy z Innej wsi,
III/ 4 pokazy filmowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer Marii Skłodowskiej - Curie, Park JPII

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

w Parku JPI będą miały miejsce duże spektakle plenerowe np. Teatru Antagon czy Woskriesenia, natomiast większość wydarzeń ma charakter kameralny i będzie się odbywać na Skwerze Marii Skłodowskiej - Curie. Jest to przestrzeń sprawdzona podczas dwóch realizacji projektu w roku 2016 i 2017.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Wildy a także goście. Projekt jest adresowany do wszystkich grup wiekowych , poprzez specjalnie profilowane wydarzenia, określające wiek odbiorców, tym niemniej główną grupą będzie młodzież i dorośli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ponieważ od 4 lat na Wildzie działa inicjatywa społeczno-kulturalna o charakterze animacyjnym, warsztatowym, której adresatem są głównie dzieci (Lato na Madalinie), dlatego chciałabym stworzyć ofertę przede wszystkim dla dorosłych o charakterze widowiskowym, uzupełniając tym samym lukę programową dla mieszkańców. Tym niemniej nie zabraknie w projekcie również występów skierowanych stricte do dzieci, bądź o charakterze familijnym otwartych na każdą grupę wiekową. Zależy mi, aby dostęp do Kultury był jak najbardziej otwarty, aby być jak najbliżej ludzi (stąd miejsce w sercu Wildy i przeważnie kameralny charakter przedsięwzięcia) , co, mam nadzieję, wpłynie na otwarcie się ludzi na sztukę, oraz zwiększy poziom integracji mieszkańców.
W tym roku projekt w "mini wersji" już po raz trzeci będzie realizowany ze środków Rady Osiedla, co pokazuje rosnące zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne ze strony mieszkańców i zasadność rozwinięcia tego typu działań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koncerty muzyczne 66 000
Występy teatralne 175 000
Kino plenerowe 9 000
Technika 41 000
Koszty organizacyjne: toi-toi-e, prąd, sprzątanie terenu, koordynator, obsługa administracyjno-prawna, ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, ochrona, prowadzenie imprez 55 000
Promocja (grafik, plakaty, social media) 4 000
SUMA: 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wioletta Dadej
Adres email biuro@dadaart.com.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.