Centrum Darmowych Korepetycji na Winogradach


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Centrum Darmowych Korepetycji na Winogradach
Skrócony opis projektu
Codzienne darmowe korepetycje i zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży
Opis projektu
Centrum Darmowych Korepetycji powstanie w LOKALu na ulicy Murawa 37a na osiedlu PTBS na poznańskich Winogradach. Celem projektu jest utworzenie miejsca, które będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30 - 18:00 i w którym będzie można uzyskać pomoc w nauce z 7 przedmiotów szkolnych na poziomie szkoły podstawowej i liceum.
Korepetycje będą darmowe i w zależności od potrzeb prowadzone jako pomoc indywidualna i grupowa. Dzieci i młodzież w LOKALu będą mogły odrobić lekcje, przygotować się do sprawdzianu, czy egzaminu, jak również nadrobić wszelkie zaległości w nauce z takich przedmiotów, jak: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, język angielski. Wieczorami, w weekendy i w okresie wakacyjnym w LOKALu będą prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające kreatywność i pamięć, jak również cykle warsztatowe dla rodziców dotyczące m.in.motywowania dzieci.
Kadra zatrudniona do pracy przy projekcie będzie wybrana nie tylko pod kątem doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale również wiedzy i predyspozycji do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z ADHD, dzieci zdolne, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z chorobami przewlekłymi, dzieci niesłyszące).
LOKAL - świetlica osiedlowa istnieje od 2016 roku. Kierują nią Marcin Piątyszek - czynny nauczyciel języka polskiego oraz Natalia Komar - arteterapeutka i wykładowczyni. Miejsce współtworzone jest wraz z mieszkańcami Winograd.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Murawa 37a/L1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

świetlica osiedlowa znajduje się pomiędzy os. Przyjaźni a Pod Lipami
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież z dzielnicy Winogrady
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przeprowadzona została diagnoza potrzeb, która wykazała, że na Winogradach powinno powstać miejsce, w którym dzieci będą mogły poza szkołą otrzymać profesjonalną pomoc w nauce od nauczycieli i pedagogów. Korepetycje, szczególnie z przedmiotów ścisłych, są niezwykle kosztowne, więc część rodzin nie jest w stanie pozwolić sobie na prywatne dokształcanie dzieci. Jako działacze społeczni i mieszkańcy Winograd chcemy wyrównywać szanse i dawać dzieciom dostęp do wykwalifikowanej i wrażliwej na ich potrzeby kadry. Darmowe Centrum Korepetycji będzie nie tylko bezpiecznym miejscem dla dzieci, w którym będą mogły zdobywać wiedzę i nadrabiać zaległości, ale także poradnią dla rodziców, w której nauczą się sposobów skutecznej komunikacji i umiejętnego motywowania dziecka.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Najem i eksploatacja lokalu użytkowego (zgodnie z umową z PTBS - najem na preferencyjnych warunkach) 15 400
Wynagrodzenia nauczycieli i korepetytorów 28 000
Zakup materiałów papierniczych, higienicznych, wody pitnej 5 000
Koordynacja - kierownik Centrum Darmowych Korepetycji (umowa zlecenie na okres 12 miesięcy) 19 200
Obsługa księgowa 2 400
Łącze internetowe 768
SUMA: 70 768
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
umowa najmu lokalu użytkowego z PTBS cz.1 umowa z PTBS str 1.jpg
umowa najmu lokalu użytkowego z PTBS cz.2 umowa z PTBS str 2.jpg
umowa najmu lokalu użytkowego z PTBS cz.3 umowa z PTBS str 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Natalia Komar
Adres email fundacja@art-on.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.