Free Pee


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Free Pee
Skrócony opis projektu
Propozycja rozwiązania problemu braku publicznych toalet w mieście.
Opis projektu
Celem projektu jest zmierzenie się z problemem braku publicznych toalet w mieście. Pomysł jest prosty: miasto Poznań udostępni mieszkańcom i turystom toalety w instytucjach kulturalnych (galerie, biblioteki, muzea i inne organizacje), które są pod jego nadzorem. W ten oto sposób wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura bez konieczności tworzenia nowej. Zalety tego projektu odczują nie tylko osoby w potrzebie, ale również instytucje kulturalne, które w ten niekonwencjonalny sposób otrzymają reklamę swojej działalności.

Pomocna w lokalizacji darmowych toalet będzie aplikacja mobilna z mapą Poznania oraz z miejscami oferującymi darmowe toalety. Oprócz zdjęcia na mobilnej mapie znajdować się będzie krótka informacja o danej instytucji, jej godziny otwarcia oraz adres strony internetowej. Informacje o projekcie "Free Pee" oraz towarzyszącej mu aplikacji umieszczone będą między innymi w takich miejscach jak lotnisko i dworzec kolejowy/autobusowy. Kolejnym elementem informacyjnym będą tabliczki rozmieszczone w różnych punktach miasta z napisami "Free Pee (miejsce) 140 m".

Do sprzątania toalet zatrudniona zostanie firma zewnętrzna, a same toalety przejdą proces modernizacyjny i adaptacyjny pozwalający na przyjęcie większej ilości osób.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Każdy mieszkaniec miasta Poznania oraz turyści niezależnie od wieku, płci czy narodowości.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miasto od lat boryka się z problemem ogólnie dostępnych toalet, których ilość jest niewystarczająca. Ponadto toalety są płatne i często po prostu zamknięte. Dla osób, które nie posiadają wymaganej kwoty na zapłatę lub czasu na szukanie innej toalety, siłą rzeczy pozostają alternatywne miejsca załatwienia potrzeby fizjologicznej takie jak przystanki, zaułki, krzaki lub inne miejsca przestrzeni publicznej. Aby rozwiązać ten problem stworzyłam projekt, który nie tylko zajmie się jego rozwiązaniem, ale przy okazji w niekonwencjonalny sposób zareklamuje miejskie instytucje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Firma sprzątająca - 70000 PLN / rok
Aplikacja mobilna - 70000 PLN / jednorazowo
Tabliczki informacyjne - 200000 PLN / jednorazowo
Modernizacja toalet - 400000 do 1500000 PLN w zależności od ilości chętnych instytucji i stanu ich toalet.
1 840 000
SUMA: 1 840 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 350 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ania England
Adres email ania.england@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie tylko przez jedną instytucję kultury - Centrum Kultury Zamek - z którą Wydziałowi Kultury udało się skontaktować. W związku z trudnym zadaniem oszacowania kosztów realizacji zadania w przypadku zmiany zakresu projektu, Wydział postanowił pozostawić wskazaną przez Wnioskodawczynię kwotę.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 840 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 350 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 840 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 350 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.