Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha,Tysiąclecia


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha,Tysiąclecia
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest kompleksowy remont pomieszczeń w przedszkolach na osiedlach Rusa, Lecha i Tysiąclecia.
Opis projektu
Celem projektu jest kompleksowy remont pomieszczeń w trzech przedszkolach na terenie Chartowa. Remontów wymagają:
w Przedszkolu nr 150 "Baśniowy dom" na osiedlu Rusa:
• 4 sale dydaktyczne ( szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana kaloryferów i instalacji elektrycznej oraz odnowienie parkietów),
• 4 łazienki (wymiana płytek, wymiana instalacji wod-kan, częściowy remont instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń),
• kuchnia (wymiana instalacji wod-kan, wymiana kratek wentylacyjnych, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia, położenie płytek).
w Przedszkolu nr 160 " Biały Orzeł" na osiedlu Tysiąclecia:
• 2 sale dydaktyczne (wymiana kratek wentylacyjnych, drzwi, parkietu, wykładziny dywanowej, karniszy, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia),
• hol na piętrze ( wentylacja, wymiana obudowy grzejników, szpachlowanie
i malowanie pomieszczenia),
• 2 łazienki (wentylacja, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż karniszy),
• remont pomieszczenia przy sali dydaktycznej ( wymiana okna, karniszy, zabudowa pomieszczenia szafami, położenie płytek podłogowych, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia),
• jadalnia (wentylacja, wymiana obudowy grzejników, szpachlowanie
i malowanie pomieszczenia).
w Przedszkolu nr 6 "Polne kwiatki" na osiedlu Lecha:
• kuchnia (wymiana instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej, wymiana kratek wentylacyjnych, armatury, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia, położenie płytek, zakup sprzętu AGD).

ZGODA WNIOSKODAWCY z dn.26.10.2018 - realizacja projektu do wysokości puli srodków mieszczących się dla projektów zwycięskich rejonowych. W tym przypadku realizacja projektu za kwotę 495.000 zł.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Rusa, Osiedle Lecha, Osiedle Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkola na terenie Chartowa
Potencjalni odbiorcy projektu
kilkuset obecnych i niezliczona ilość przyszłych przedszkolaków
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ogromne potrzeby remontowe tych placówek oświatowych wynikają
z prozaicznej przyczyny jaką jest upływ czasu jaki minął od ich wybudowania oraz konieczność dostosowania ich do obecnych standardów. Dzięki poprawie estetyki
i funkcjonalności sal przedszkolnych oraz łazienek zyskamy nie tylko lepsze samopoczucie naszych dzieci, wnuków czy małych sąsiadów, ale także zwiększymy ich bezpieczeństwo.
Realizacja projektu ma olbrzymie znaczenie ze względu na fakt, że przedszkole to miejsce,
w którym kilkuletnie dzieci spędzają większą część dnia, a bycie przedszkolakiem jest zwykle ich pierwszym własnym-bez udziału rodziców doświadczeniem życiowym.
Sprawmy dzieciom piękne wyremontowane sale dydaktyczne z lśniącymi nowością parkietami
i odnowione łazienki. Przekonajmy się czy w wyremontowanej kuchni można przygotować brokuły, szpinak i brukselkę, która jednak będzie smakowała dzieciakom?
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przedszkole nr 150 "Baśniowy dom" na osiedlu Rusa.
remont 4 sal przedszkolnych,
remont 4 łazienek przedszkolnych,
remont kuchni przedszkolnej,
szczegółowy opis i koszty w załączniku

290 100
Przedszkole Nr 6 "Polne kwiatki" na osiedlu Lecha
remont kuchni przedszkolnej
szczegółowy opis i koszty w załączniku

112 500
Przedszkole nr 160 "Orzeł Biały" na osiedlu Tysiąclecia
remont 2 sal przedszkolnych,
remont holu na piętrze,
remont 2 łazienek,
remont pomieszczenia przy sali dydaktycznej,
remont jadalni,
szczegółowy opis i koszty w załączniku


189 703
SUMA: 592 303
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Przedszkole Nr 150, os. Rusa Rekomendacja Przedszkole Nr 150.pdf
Rekomendacja Przedszkole Nr 160 osiedle Tysiąclecia Rekomendacja Przedszkole Nr 160.pdf
Rekomendacja Przedszkole Nr 6 osiedle Lecha Rekomendacja Przedszkole Nr 6.pdf
Przykładowe zdjęcie sali w jednym z przedszkoli DSCF1157.JPG
Dokładna składowa kosztów kalkulacja koszt_w wraz z opisem.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marzena Cieloszyk
Telefon 790-411-405
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyr. Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 592 303 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 584 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.