Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr141


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr141
Skrócony opis projektu
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 141 im. Dziadka Borodzieja.
Opis projektu
Projekt ma na celu zmodernizowanie placu zabaw na terenie Przedszkola. W wyniku tej modernizacji poprawi się stan infrastruktury placu. Wymieniona powinna zostać część sprzętu oraz zainstalowana nawierzchnia bezpieczna.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sarmacka 5

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole nr 141
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do przedszkola nr 141 im. Dziadka Borodzieja
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uważam, że nie ma nic cenniejszego od naszych dzieci. Projekt ten przyczyni się do poprawy jakości i bezpieczeństwa zabawy w Przedszkolu.
Przy okazji budowy ul. Nowa Naramowicka dzieciom zostanie zabrana część placu zabaw. Realizacja tego projektu byłaby znakomitą okazją zrekompensowania dzieciom zmniejszenia terenu placu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 500
Prace modernizacyjne 4 500
Nawierzchnia bezpieczna 10 000
Urządzenia z montażem 35 000
SUMA: 50 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Witold Łoziński
Adres email wlozinski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.