Przystanek Cytadela


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Przystanek Cytadela
Skrócony opis projektu
Zmiana nazwy przystanku tramwajowego "Kmieca" na "Kmieca/Za Cytadelą".
Opis projektu
Projekt polega na zmianie nazwy jednego z przystanków tramwajowych na ul. Winogrady z "Kmieca" na "Kmieca/Za Cytadelą". Jest on położony przy trasie tramwajowej na Wilczak, której znaczenie wzrośnie, gdy zostanie przedłużona do Naramowic. Projekt nie wymaga żadnych twardych nakładów inwestycyjnych - wystarczy wprowadzenie nowej nazwy do rozkładów jazdy i innych materiałów informacyjnych. Proponuje się, by zrobić to przy okazji korekty rozkładów jazdy, która następuje zwykle np. przed wakacjami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Winogrady, Kmieca, Za Cytadelą

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cytadela
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Starych Winograd oraz wszyscy miłośnicy poznańskiej Cytadeli - zarówno poznaniacy, jak i przyjezdni.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Cytadela jest jednym z największych terenów zielonych w Poznaniu. Służy spacerowiczom, biegaczom i rowerzystom, ale także jest ważnym miejscem pamięci o walkach, które na terenie naszego miasta stoczono w czasie II wojny światowej. Niestety słowo "Cytadela" nie pojawia się w nazwie żadnego z przystanków komunikacji miejskiej, znajdujących się w pobliżu tego istotnego i charakterystycznego parku. Stąd propozycja, by dodać je do nazwy przystanku tramwajowego "Kmieca". Ulica Kmieca, która obecnie daje nazwę wspomnianemu przystankowi, jest mało znana w Poznaniu i kojarzą ją głównie mieszkańcy pobliskich osiedli. Znacznie bardziej wyrazista jest sąsiednia ulica Za Cytadelą, która biegnie wzdłuż północnego krańca parku. Przystanek "Kmieca/Za Cytadelą" dużo lepiej oddawałby charakter okolicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty wprowadzenia nowej nazwy do rozkładów jazdy i innych materiałów informacyjnych 5 000
SUMA: 5 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Olszewska
Adres email ania.pzn@onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ jest sprzeczny z obowiązującymi planami, politykami i programami Miasta (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. e). W Poznaniu nie stosuje się nazw przystanków nadawanych od krzyżujących się ulic, a obecna nazwa jest nadana w sposób prawidłowy.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 4 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.