Nasadzenia drzew na dolnym tarasie Warty.


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Nasadzenia drzew na dolnym tarasie Warty.
Skrócony opis projektu
Stworzenie miejsc do wypoczynku pod rzucającymi cień drzewami poprzez nasadzenia na dolnym tarasie Warty.
Opis projektu
Dolny taras Warty prezentował się do tej pory niezbyt atrakcyjnie. Powoli sytuacja ta ulega poprawie, między innymi dzięki budowie kolejnych odcinków Wartostrady, a także coraz większej liczbie punktów gastronomicznych oraz miejskich plaż.

Oprócz wymienionych wyżej działań atrakcyjność nadbrzeża Warty poprawić mogą nasadzenia drzew na dolnym tarasie, co wypełni wizualnie tę pustą obecnie przestrzeń oraz podczas słonecznych dni stworzy miejsce do przyjemnego wypoczynku pod rzucającymi cień drzewami. Obecnie drzewa nad Wartą znajdują się głównie na górnym tarasie, niniejszy projekt zakłada nasadzenia w obszarze bliżej koryta rzeki.

Pierwsza odsłona projektu dotyczy nasadzenia kilkudziesięciu drzew na dolnym tarasie Warciańskiego nadbrzeża, po stronie Starego Miasta, pomiędzy mostami Królowej Jadwigi oraz Św. Rocha.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dolny taras Warty pomiędzy mostami Królowej Jadwigi oraz Świętego Rocha.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W pobliżu koryta Warty.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nasadzenia drzew na dolnym tarasie Warty poprawią atrakcyjność tej przestrzeni, może stanowić uzupełnienie działań podejmowanych przez Miasto zmierzających do rewitalizacji tego zaniedbywanego przez lata terenu. Stworzone zostaną miejsca do przyjemnego wypoczynku pod rzucającymi cień drzewami. Należy mieć na uwadze również pozytywny wpływ drzew na jakość powietrza w mieście.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt posadzenia drzewa z 3-letnią pielęgnacją, 50 sztuk. 60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Liminowicz
Adres email marcin.liminowicz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.