Wuchta drzew dla Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wuchta drzew dla Poznania
Skrócony opis projektu
Projekt nasadzenia drzew na terenie całego Poznania.
Opis projektu
Nasadzenia, w zależności od wybranego obszaru, mogłyby być skupiskowe, pojedyncze, bądź też w liczbie kilku-kilkunastu sztuk. O miejscach nasadzeń decydować będą poszczególne Rady Osiedli w porozumieniu z Zarządem Zielni Miejskiej wybierając wśród terenów, którymi gospodaruje miasto. Zalecane są tereny związane z aktywnością mieszkańców tj. wartostrada, parki miejskie, skwery, kliny zieleni, etc.

Nasadzane powinny być gatunki drzew niskopylących i dobrze adaptujących się w warunkach miejskich, jak: klon polny, klon pospolity, dąb błotny, miłorząb dwuklapowy, jesion, lipa srebrzysta, jarząb, kasztanowiec.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Możliwe miejsca realizacji zadania to wszelkiego typu nieużytki, klomby, trawniki, ale też parki i inne tereny zielone, dla których korzyścią będzie pojawienie się kolejnych roślin.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami przedsięwzięcia będą wszyscy mieszkancy Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Drzewa mają zdolność neutralizacji zanieczyszczeń powietrza, co jest szczególnie ważne w mieście takim jak Poznań, dotkniętym problemem smogu.

Każde drzewo jest bezcenne w dużym mieście, możemy jednak zaobserwować tendencję do zmniejszania się liczby drzew na terenie Poznania, choćby związanych z rozbudową mieszkalną czy też infrastruktury tramwajowej.

Absorpcja szkodliwych substancji, jak między innymi benzoapiren czy pyły wytwarzane przez piece grzewcze, a także wytwarzanie tlenu (szacuje się, że jedno średniej wielkości drzewo jest w stanie w ciągu godziny wytworzyć ilość tlenu potrzebną do oddychania dla 40 osób).

Oprócz poprawy jakości powietrza ważnym jest również aspekt estetyczny oraz edukacyjny - akcja zasadzeń zwiększy poziom wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców.
Zabudowa miasta staje się coraz bardziej zwarta, nie zawsze pamięta się o zapewnieniu adekwatnej ilości roślinności względem miejskich zabudowań. Niedostateczna ilość zieleni w negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców terenów zurbanizowanych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zakup + nasadzenie sztuk drzew (800 zł za szt.) 1 615 200
Roczna pielęgnacja drzew 302 850
SUMA: 1 918 050
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 302 850
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Leszczyński
Adres email r.leszczynski@fwpp.com.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 918 050 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 302 850 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 302 850 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.