Dodatkowe przystanki autobusowe na Starym Mieście


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Dodatkowe przystanki autobusowe na Starym Mieście
Skrócony opis projektu
Utworzenie nowych przystanków autobusowych na żądanie we wschodniej części centrum Poznania (Garbary, Mostowa, Ewangelicka)
Opis projektu
Projekt polega na utworzeniu dwóch nowych przystanków autobusowych na żądanie we wschodniej części centrum Poznania. Pierwszy z nich znajdowałby się przy ul. Garbary, pomiędzy Placem Bernardyńskim a AWF. Najlepiej, gdyby był on zlokalizowany tuż przed skrzyżowaniem ulicy Garbary z ulicami Kazimierza Wielkiego i Strzelecką. Mógłby on nosić nazwę np. "Kazimierza Wielkiego n/ż". Drugi z proponowanych przystanków znajdowałby się przy ul. Mostowej, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Grobla i Ewangelicką, a zatem w sąsiedztwie kościoła Wszystkich Świętych. W pobliżu proponowanej lokalizacji tego przystanku znajduje się nowy park w starym korycie warty oraz Pawilon Nowa Gazownia. Przystanek powinien się nazywać "Ewangelicka n/ż", by korespondowało to z nazwą pobliskiej stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego. Projekt nie wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych - wystarczy podstawowa infrastruktura, taka jak słupek z oznakowaniem przystanku i rozkładem jazdy oraz niezbędne oznakowanie poziome na jezdni. Przystanki mają mieć charakter na żądanie, zatem nie trzeba montować wiat i bardziej rozbudowanej infrastruktury.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Garbary, Mostowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stare Miasto
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ulic Garbary i Mostowej oraz ulic, które się z nimi krzyżują, a także wszyscy pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy docierają do tej części Starego Miasta w celach zawodowych lub rekreacyjnych, np. nad Wartę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Linie autobusowe, które kursują na ulicach Garbary i Mostowej, pokonują pewne odcinki swoich tras dość wolno, ze względu na zatłoczone skrzyżowania i czerwone światła. Dodatkowo odcinki te są bardzo długie, przez co autobusy nie zatrzymują się przy wielu celach podróży. Pomiędzy placem Bernardyńskim a AWF znajduje się kilka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także Wielkopolskie Centrum Onkologii, do którego daleko jest od każdego z istniejących obecnie przystanków. Z kolei między przystankiem "Mostowa" a przystankiem "Wielka" znajduje się wiele kamienic, a także miejsc spędzania wolnego czasu przez poznaniaków. Nowy przystanek przy ul. Ewangelickiej umożliwiłby wygodniejszą podróż komunikacją miejską np. na wydarzenia kulturalne organizowane w KontenerART czy w Nowej Gazowni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż oznakowania poziomego i pionowego dwóch nowych przystanków autobusowych 30 000
Koszty wprowadzenia nowych przystanków do rozkładów jazdy 5 000
SUMA: 35 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Olszewska
Adres email ania.pzn@onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie może zostać zrealizowany ze względów technicznych oraz ze względu na płynność ruchu drogowego. Odległość pomiędzy przystankiem Plac Bernardyński i ul. Kazimierza Wielkiego wynosi 350 m, w związku z czym jest to zbyt krótki odcinek na dodatkowy przystanek. Poza tym przystanek na jezdni, przed skrzyżowaniem negatywnie wpłynie na przepustowość skrzyżowania i funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej dla bus-pasa. Odległość pomiędzy przystankami Mostowa i Wielka wynosi 500 m, co stanowi optymalną odległość pomiędzy przystankami, a wyznaczenie dodatkowego przystanku jest w opinii Zarządu Transportu Miejskiego zbędne. Orientacyjne czasy dojścia do istniejących przystanków z obszaru ul. Mostowej wynoszą poniżej 4 minut. Należy także podkreślić, że dodatkowe przystanki zwiększą koszty podróży dla pasażerów korzystających z t-portmonetki.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 6 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.