Parkingi rowerowe Winogrady


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Parkingi rowerowe Winogrady
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu budowę zadaszonych monitorowanych parkingów rowerowych dla mieszkańców Winograd.
Opis projektu
Ciągła rozbudowa infrastruktury rowerowej, szczególnie w ostatnich czterech latach, tworzy z Poznania przyjazne rowerzystom miejsce. Niewątpliwie korzystanie z roweru jako środka lokomocji wpływa nie tylko pozytywnie na zdrowie, ale również na sytuację transportową w mieście.

Winogrodzkie osiedla składają się z domów wielorodzinnych, w których brakuje infrastruktury umożliwiającej przechowywanie rowerów. Mieszkańcy radzą sobie z tym na różne sposoby. Częstym widokiem są rowery umieszczone na balkonach, przypięte do różnego rodzaju barierek, znaków drogowych lub też wykorzystują do tego piwnice.
Nie są to jednak miejsca, które sprzyjają codziennemu użytkowaniu rowerów. Nikt przecież nie będzie znosił roweru z 3. piętra ani otwierał 3 zamków w piwnicy tylko po to, żeby pojechać na zakupy. Każdy wyjazd okazuje się w takim wypadku skomplikowaną eskapadą, przez co mieszkańcy korzystają z tego środka transportu okazjonalnie, głównie w celach rekreacyjnych.

Projekt zakłada zlokalizowanie parkingów rowerowych na osiedlach: Kosmonautów, Pod Lipami, Przyjaźni, Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze.
Każde z tych obiektów powinno zawierać wiatę rowerową zadaszoną z trzech stron, na przynajmniej 20 miejsc rowerowych, z przewidzianą możliwością rozbudowy do co najmniej 40 miejsc. Proponowane lokalizacje umieszczone zostały w ramach istniejących parkingów samochodowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczony zostanie koszt budowy infrastruktury drogowej, a także przygotowania terenu. Dodatkowo taka lokalizacja umożliwia wykorzystanie istniejącego systemu monitoringu osiedlowego bądź miejskiego.
Proponuje się, aby w przypadku osiedla Przyjaźni, ze względu na rozległość osiedla, utworzyć cztery parkingi. Na osiedlu Kosmonautów i Pod Lipami proponujemy umieszczenie po dwóch parkingów, natomiast na osiedlach Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa po jednym obiekcie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Słowiańska, ul.Murawa, ul. Serbska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

osiedle Pod Lipami, Przyjaźni, Zwycięstwa, Wichrowe Wzgórze, Kosmonautów
Potencjalni odbiorcy projektu
rowerzyści z obszaru Nowe Winogrady Północ, Południe, Wschód
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie rowerzyści zmuszeni są przypinać rowery do ławek, znaków drogowych lub barierek — co jest niewygodne, tak samo, jak częste wykorzystywanie przez mieszkańców bloków piwnic. Taki sposób przechowywania rowerów sprzyja także częstym kradzieżom.
Ponadto w grupie starszych rowerzystów konieczność zniesienia roweru z piętra lub wniesienia go z piwnicy jest barierą uniemożliwiającą korzystanie z roweru jako aktywności prozdrowotnej, jak i środka transportu.
Częstokroć posiadacze rowerów w wieżowcach wykorzystują klatki schodowe co ze względu na przepisy przeciwpożarowe jest niedozwolone.
Wszystko to powoduje to, że rower wykorzystywany jest okazjonalnie, głównie w celach rekreacyjnych, a nie jako codzienny środek transportu.
Co więcej, rowery przypinane w miejscach do tego nieprzeznaczonych (barierki, znaki, drzewa, płoty) znacznie obniżają estetykę Winogrodzkich osiedli.
Stworzenie dobrej jakości parkingów rowerowych z monitoringiem zlokalizowanych w obrębie
osiedli przyczyni się do zwiększonego wykorzystania rowerów w życiu codziennym, poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności dzielnicy Winogrady.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
10 parkingów rowerowych dla 20 rowerów
- wiata na 20 stanowisk: 10 600 zł
- stojak na 20 rowerów: 1300 zł
119 000
10 Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów 48 950
10 kamer panoramicznych do monitorowania parkingu (przy założeniu, że istniejący monitoring nie zabezpiecza obiektu) 200 000
SUMA: 367 950
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
lokalizacja parkingów lokalizacja_parkingow.pdf
prezentacja PBO2019 Parkingi rowerowe Winogrady.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Krajniak
Adres email jkrajniak@gmail.com
Telefon 667138201
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Żądna ze wskazanych lokalizacji nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Żadna ze wskazanych lokalizacji nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.