Rewitalizacja ulicy Działyńskich


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Rewitalizacja ulicy Działyńskich
Skrócony opis projektu
Przywrócenie przedwojennego wyglądu całej ulicy - zielone przedogródki, eleganckie elewacje, stylowe latarnie, granitowe chodniki
Opis projektu
Koncepcja rewitalizacji całej ulicy jest oparta na przedwojennych zdjęciach. Cała ulica/kwartał została zaprojektowana przez jedną firmę architektoniczno - budowlaną. Elewacje przechodziły bezpośrednio w obsadzone zielenią przedogródki, otoczone kutymi kratami, a całość była spięta ulicą i chodnikami wyłożonymi płytami i kostką granitową. Całości dopełniały latarnie i zasadzone wzdłuż ulicy drzewa. Korzystając z zaangażowania prywatnych inwestorów, którzy w ciągu dwóch lat planują restauracje pięciu elewacji kamienic, można ze strony Miasta zadbać o odtworzenie przedogródków, niegdyś ciągnących się wzdłuż całej ulicy. Obecnie część z nich jest zaniedbana, a część została wchłonięta przez chodniki. Nadmienić należy, że projekt ich odtworzenia nie zmniejsza ilości miejsc parkingowych. Po prostu zaprojektowano ich odtworzenie na węższym odcinku. Dodatkowo można wymienić obecne latarnie na stylizowane (jak na zdjęciach). Na części chodnika wciąż są stare płyty granitowe, wystarczy dodać trochę ciętej kostki granitowej, aby przywrócić wygląd przedwojennego chodnika. W renowacje wjazdów do prywatnych kamienic można wykorzystać fundusze prywatnych właścicieli. Odtworzona w całości ulica (chodniki, przedogródki otoczone kutymi kratami, latarnie, zieleń, odnowione elewacje) nie miałyby precedencu w całym Poznaniu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Działyńskich

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt obejmuje całą ulicę
Potencjalni odbiorcy projektu
1. Mieszkańcy ulicy i dzielnicy
2. Mieszkańcy Poznania (ulica w zrewitalizowanym centrum)
3. Turyści (jedyna odtworzona ulica w XIX wiecznym stylu)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Korzystając z prywatnych nakładów na renowację elewacji, można przywrócić XIX wieczny wygląd całej ulicy. Bardzo dokładna ikonografia pozwala odtworzyć bardzo wiernie wygląd całego założenia. Tak zrewitalizowanej ulicy nie ma w całym Poznaniu. Właściciele i lokatorzy dbaliby o utrzymanie zieleni w przedogródkach. Nie dość, że odnowiono by kolejny zaniedbany fragment Poznania to jeszcze udowodniono by, że w centrum dobrze się mieszka!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Trwaniki, drzewa, kwiaty (byliny) (800 m²) 100 000
Kraty przed ogródkami (200 mb) 200 000
Latarnie (12 sztuk) 100 000
Chodniki (uzupełnienie) (1300 m²) 200 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
wizualizacje i projekty i opis ulicy wizualizacje i projekty i opis ulicy.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kusiak
Adres email krzysztof.kusiak@op.pl
Telefon 500892502
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni. Po weryfikacji przez wydział merytoryczny (WTiZ oraz ZDM) ponownie zweryfikowano własność gruntu. Część działek wskazanych w projekcie nie jest własnością Miasta ani Skarbu Państwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Po weryfikacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz wydział merytoryczny (WTiZ, ZDM) ustalono, iż część działek wskazanych w projekcie nie jest własnością Miasta ani Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.