Replika zegara słonecznego w Parku Wilsona


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Replika zegara słonecznego w Parku Wilsona
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie oraz montaż zegara słonecznego w pierwotnej lokalizacji- okolice fontanny.
Opis projektu
W przyszłym roku mija 90 lat od PWK-Powszechnej Wystawy Krajowej,która swych rozmachem,zakresem obszaru szokuje do dziś Założeniem projektu jest wykonanie repliki zegara słonecznego w Parku Wilsona.Zegar oryginalny powstał na początku XX wieku w Warszawie w Fabryce Przyrządów Optycznych i Rysunkowych Gerlach, o czym świadczy wyryty na tarczy napis. Wykonany został podobną techniką jak zegar na nagrobku Emila Voelnagela na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Oba te zegary charakteryzują się typem wykonania opisów na tarczy – były one głęboko żłobione lub grawerowane, a następnie wypełniane ciemną masą, która kontrastując z jasną płytą ułatwiała odczyt. Dla zwiększenia przyczepności masy do kamienia, we wszystkich żłobieniach dodatkowo nawiercano otwory (widoczne na obu zegarach, gdyż masa uległa wykruszeniu.Poznański zegar można dziś podziwiać w Palmiarni w Parku Wilsona – po odnowieniu ustawiono go pod wielkim kloszem z przezroczystego tworzywa sztucznego. Najprawdopodobniej nie ujrzy on już Słońca. Wcześniej zegar kilkakrotnie zmieniał umiejscowienie na terenie parku – w pewnym okresie stał między kwietnikami około 100 metrów od wejścia do Palmiarni, a w innym czasie tuż przed schodami wiodącymi do jej drzwi wejściowych. Przez te wszystkie lata, jako obiekt niezwykle charakterystyczny, służył za miejsce spotkań i randek
Projekt zakłada wykonanie repliki z granitu,montaż w pierwotnej lokalizacji ,proponuje też wydarzenie -spotkanie z historią ,taka podróż w czasie do 1929r
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul.Matejki miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zabytkowy Park Wilsona w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Łazarza,Poznania.Zegar byłby dodatkowym elementem zachęty do odwiedzenia Parku Wilsona przez turystów z Polski oraz zagranicy.Byłby też elementem do nauk przyrodniczych dla uczniów poznańskich szkół,
Zapewne stanie się on obiektem licznych zdjęć co w dobie wirtualnego świata pozwoli na dodarcie do najdalszych miejsc
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Replika zegara stanowiłaby uzupełnienie dla powstającej ścieżki edukacyjnej,byłby on ponownie miejscem randek,spotkań mieszkańców Poznania.
Odwiedzający park mogli by dotknąć historii tego miejsca,miałby on też wartości edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół
Kosztorys wykonania repliki plus koszty montażu zostały opracowane przez Palmiarnie Poznańską .Projekt jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie repliki zegara słonecznego przez profesjonalny zaklad kamieniarski.Zegar zostanie wykonany z granitu -oryginalny to marmur 20 000
Montaż zegara w wyznaczonym miejscu,prace przygotowawcze 10 000
Organizacja dnia zegarowego-piknik historyczny dotyczący PWK -Powszechnej Wystawy Krajowej 4 000
SUMA: 34 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie tarczy zegara w szatni Palmiarni IMG_2496.JPG
Miejsce proponowanej lokalizacji repliki zegara IMG_2503.JPG
Zdjęcie archiwalne z lokalizacją pierwotną poznan-02 kopia.jpg
Zdjęcie ostatniej lokalizacji przed Pakmiarnią 21762310_1492058130842566_3726866180666962009_o.jpg
Rekomendacja Zegar s_oneczny.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Roman Modrzyński
Adres email rommod@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Po uzyskaniu dodatkowych, pozytywnych opinii Palmiarni Poznańskiej zajmującej się utrzymaniem Parku Wilsona, na którego terenie ma zostać posadowiony przedmiotowy zegar oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Gospodarki Komunalnej opiniuje omawiany projekt pozytywnie. Biorąc pod uwagę, iż podobny zegar znajdował się na terenie Parku, WGKo uznaje, że wpisuje się on w zabytkowy styl Parku.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 34 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 95 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Św.Łazarz z dnia 5 września 2018 r.rekomendująca projekt do realizacji.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.