Weekendowy klub integracji społeczności lokalnej


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Weekendowy klub integracji społeczności lokalnej
Skrócony opis projektu
Kultura i rekreacja oraz integracja społeczna seniorów oraz ich rodzin w przestrzeni miejskiej
Opis projektu
Placówka dostosowana do weekendowego wypoczynku seniorów i ich rodzin wsparta hotelikiem na wypadek konieczności pomocy w opiece osób potrzebującym pomocy całodobowej na czas wyjazdu opiekunów. Zapewniamy program kulturalny, rekreacyjny, konsumpcyjny, na miejscu bez konieczności generowania dodatkowych kosztów. Szczegółowy kosztorys przedstawimy po dotarciu do kolejnego etapu projektu. Gwarancję realizacji stanowi długoletnie działanie na rzecz osób potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zawady, ul. Św. Wincentego 7

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówka od lat działa na rzecz wsparcia mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Seniorzy wraz z rodzinami oraz społeczność miasta i ich goście
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miejsce inspiruje do wypoczynku i realizacji potrzeb kulturalnych. Otwieramy się na lokalne inicjatywy mieszkańców, z nastawieniem na oczekiwania seniorów. Uzupełnienie programu miejskiego realizowanego w domach pomocy społecznej, gdzie placówki te sa zamknięte w weekendy dla seniorów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem pomieszczeń 120 000
Katering 120 000
Zajęcia kulturalne 220 000
Wyposażenie stacji rowerowej 40 000
Koszty niekwalifikowane 50 000
Koszty adaptacyjne na wypadek nieprzewidzianej sytuacji 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Weekendowe Ognisko Społeczności Lokalnej 04144520180606124743.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mirosław Gryczka
Adres email m_gryczka60@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana w projekcie lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.