Skończmy ze smogiem w Poznaniu!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Skończmy ze smogiem w Poznaniu!
Skrócony opis projektu
Patrole i drony antysmogowe oraz wymiana pieców w miejskim zasobie lokalowym
Opis projektu
Jakość powietrza w polskich miastach należy do najgorszych na całym świecie, a zakres działań, które mają to zmienić, jest wciąż bardzo niewielki. Co roku widzimy przypadki, gdy z kominów wydobywa się gęsty, gryzący dym, a brak jest interwencji. Dlatego warto m. in.:
1. Zlecić badania firmie zewnętrznej dronami antysmogowymi z powodzeniem stosowane są już przez służby w Małopolsce i na Górnym Śląsku: urządzenia podlatujące do kominów i pobierające próbki substancji z dymu.
2. Miejsca kontroli wskaże Straż Miejska, zwiększy się kwota na dodatkowe badania i kontrole.
3. Uruchomić dofinansowanie wymiany pieców starej generacji na nowe w miejskim zasobie lokalowym, w którym mają one często szczególnie słabą jakość.
4. Uruchomić program dofinansowania kosztów paliwa dla najuboższych (jeśli to możliwe pod względem technicznym i prawnym)
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cały obszar Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W szczególności te obszary, które są najbardziej narażone na smog, zwłaszcza Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności ci mieszkający na obszarach śródmiejskich i innych najbardziej narażonych na występowanie smogu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Długotrwały kontakt ze smogiem to zagrożenie nawet dla zdrowego człowieka, szczególnie jednak dla astmatyków, ludzi z chorobami krążenia, nadwagą, diabetyków, osób starszych i innych szczególnie wrażliwych grup. Drony byłyby nie tylko efektywne, ale i efektowne, zwracając dzięki temu uwagę na problem i odstraszając od spalania śmieci i paliw złej jakości. Z kolei wymiana pieców i dofinansowanie zakupu paliwa to podstawowe działania niezbędne do zmniejszenia skali problemu na dłuższą metę, wynikające z uchwały antysmogowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie badań dronem zewnętrznej firmie 200 000
Dodatkowe kontrole palenisk i badania 72 000
Dofinansowanie wymiany pieców starej generacji na nowe w miejskim zasobie lokalowym 500 000
Program dofinansowania kosztów paliwa dla najuboższych. 200 000
SUMA: 972 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Adres email schmidt.filip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 972 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 972 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.