Laktacja - Najlepszy Start w Życie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Laktacja - Najlepszy Start w Życie
Skrócony opis projektu
Bezpłatne porady dla kobiet w ciąży oraz darmowa pomoc laktacyjna w pierwszych dniach życia.
Opis projektu
Karmienie piersią stanowy standard w żywieniu niemowląt oraz małych dzieci. Dobre przygotowanie kobiet w ciąży oraz pomoc w pierwszych dniach po porodzie zwiększa szansę dobrego początku. Każda kobieta będąca w "burze hormonalnej" w ciąży oraz po porodzie wymaga indywidualnego potraktowania i należy jej pomóc, jeżeli z całego serca pragnie karmić swoje dzieciątko piersią. Niestety często brak doświadczenia, natłok informacji z książek, internetu, i dobre rady otoczenia i po prostu "Życie" ( czyli płaczące z głodu niemowlę) prowadzą do niepowodzeń i szybkiej rezygnacji karmienia naturalnego.
Fachowa pomoc przez certyfikowanego doradcę laktacyjnym CDL lub międzynarodowego certyfikowanego konsultanta laktacyjnego IBCLC w miłej atmosferze w domowym otoczeniu prowadzi od początku do prawidłowego karmienia najlepszym jedynym gatunkowo specyficznym mlekiem kobiecym.
Projekt przewiduje rozmowę, spotkanie i trening z fantomem już na etapie ciąży. Następnie na poradzie/ spotkaniu indywidualnym po porodzie w pierwszych dniach życia oraz dalsze kontrole telefoniczne wyjaśniające niejasności i obawy matek. Kontrola prawidłowych przyrostów.
Matki otrzymają zalecenia pisemne oraz materiały edukacyjne.
Większość kobiet przechodzi stan fizjologiczny występujący po porodzie w wyniku prawidłowej gry hormonalnej, charakteryzujący się napięciem gruczołu piersiowego spowodowanym wzmożoną produkcją pokarmu (Nawał pokarmu), który występuje w 2-4 dobie (czyli przed lub po wypisie ze szpitala)
Ale Kto pomoże jeżeli sytuacja jest niejasna dla młodej mamy?
A jeżeli zmiana przechodzi w stan nieprawidłowy - w obrzęk piersi? Zastój ? Zapalenie piersi?
Lekarze POZ nie mają przygotowania aby prowadzić porady laktacyjne.
Położna środowiskowa ma listę zadań do wykonania wokół mamy.
Tu projekt przewiduje pomoc bezpośrednio lub telefoniczne wyjaśnienie postępowania - również w godzinach zamknięcia poradni ogólnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

porady w domu mamy spodziewająca się narodzin lub po porodzie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dojazd do domu
Potencjalni odbiorcy projektu
Kobiety w wieku rozrodczym będące w ciąży oraz po porodzie pragnące karmić piersią.
Szczególnie zgłaszające problem w laktacji.
Porada laktacyjna obejmuje badanie kobiety oraz niemowlęcia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia zapewnia optymalny wzrost, rozwój i stan zdrowia. Kontynuacja karmienia piersią po tym okresie, uzupełnioną właściwą żywnością również daje takie rezultaty. Wczesne zaprzestanie karmienia piersią ma poważne niekorzystne efekty zdrowotne, socjalne i ekonomiczne dla dzieci, kobiet i społeczeństw.
Narodowy Program zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. Z 16.09.2016 r., poz. 1492) wygłasza
CEL OPERACYNY: 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa....
Pkt 1.2.4 promocja karmienia piersią
Kiedy pojawia się problem udanie się do poradni rejonowej stanowi nie tylko że problem, to w grafiku lekarza 15 minutowym ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje kobiecie komfortu indywidualnego potraktowania i dogodnej pomocy.
Spotkanie w domu daje znaczącą szansę mamie i dziecku aby doszło do skutecznego prawidłowego podjęcia naturalnego karmienia swojego dziecka.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]

Koszty prowadzenie działalności
(koszt ZUS, samochodu, ubezpieczenia, benzyny, telefon/internet), koszty biurowe i administracyjne
Materiały promocyjne/druk materiałów/ strona internetowa
Wynagrodzenie za porady
Zakup fantomu/pomocy laktacyjnej
115 924
SUMA: 115 924
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Certyfikaty IBCLC 2018-01-05.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Nurek
Telefon 506836150
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 115 924 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 115 924 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.