Trasa biegowa ze stacjami siłowni.


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Trasa biegowa ze stacjami siłowni.
Skrócony opis projektu
Utworzenie atestowanej trasy biegowej na 5 kilometrów wraz z stacjami siłowni zewnętrznej.
Opis projektu
Wyznaczenie trasy biegowej - pętli oznaczonej co kilometr na odcinku 5 kilometrów. Na starcie / mecie zbudowanie stacji siłowni zewnętrznej. Lokalizacja startu / mety to polana przy ulicy Ożarowskiej. Trasa wiodła by leśnymi ścieżkami z wskazówkami na każdym rozdrożu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Głuszyna, Ożarowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zagospodarowanie terenów leśnych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Marlewo oraz sąsiednich osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia
promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody
umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
6 zestawów urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej + koszty
wykonania projektu
200 000
Projekt oraz oznakowanie trasy tegowej 50 000
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Pigłowski
Adres email tomasz.piglowski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja w zdecydowanej większości nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.07.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana w projekcie lokalizacja w zdecydowanej większości nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.