Nowoczesny plac zabaw - Rubież


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Nowoczesny plac zabaw - Rubież
Skrócony opis projektu
Budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji z urządzeniami sportowymi po wschodniej stronie Naramowic.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę placu zabaw i rekreacji we wschodniej części Naramowic. Plac jest przeznaczony dla dzieci w różnym wieku i będzie uzupełniał funkcje istniejących miejsc dedykowanych najmłodszym.

Plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy:

Rekreacyjno sportowa
1. Tor rowerowy tzw. pumptrack, pozwalający na doskonalenie jazdy na rowerze i rolkach.
2. Boisko połówka, do ćwiczeń sprawnościowych.
3. Mini skatepark dedykowany początkującym.

Plac zabaw
4. Piaskownica dla najmłodszych z elementami zabawy wodą.
5. Park sensoryczny składając się z drewnianych urządzeń pozwalający rozwijać umiejętności sensoryczne i motoryczne u najmłodszych.

Założenie placu zabaw zakłada zachowanie jak największej ilości drzew znajdujących się na projektowanej działce oraz uzupełnienie dodatkowymi nasadzeniami w celu zacienienia terenu i podniesienia komfortu użytkowania jak i funkcji osłonowej dla sąsiedniej zabudowy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulic Rubież/Czarnucha 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka, nr: 50/1129/116
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i ich opiekunowie.
Plac przeznaczony jest dla dzieci w różnym wieku i uzupełnia funkcją już istniejących miejsc. Znajdują się tu również urządzenia dla dzieci w wieku nastoletnim pozwalające na doskonalenie umiejętności sprawnościowych takie jak tor rowerowy i mini skatepark.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wschodnia część Naramowic jest intensywnie rozwijającą się częścią miasta, obecnie ten obszar zamieszkuje 6 tys. osób a docelowo 20 tys. Tereny na wschód od ul. Naramowickiej Rubież/Karpia/Sielawy/Bolka/Boranta/Bożydara pozbawione są publicznego i ogólnodostępnego placu zabaw i miejsc rekreacji.

Działka znajdująca się przy ul. Czarnucha 1 jest jedną z ostatnich należących do miasta i usytuowanych w tej części dzielnicy. Sąsiedztwo szkoły średniej (technikum ogrodnicze) i niezbudowanych działek to dobra lokalizacja dla miejsca sportu i rekreacji. Plac zajmować będzie połowę działki, pozostała część jest wykorzystywana przez szkołę na cele ogrodnicze, to umożliwia w przyszłości połączenia funkcji i stworzenia ogrodu społecznego wspólnie ze szkołą.

Projekt miejsca rekreacji przewiduje uzupełnienie funkcji istniejących palców zabaw dzięki urządzeniom sportowym dedykowanym dzieciom w wieku nastoletnim, takim jak tory rowerowy i mini skatepark. Obecnie Naramowice nie posiadają atrakcyjnej ofert dla tej grupy wiekowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
01. Projekt i przygotowanie terenu
- Projekt budowlany i wykonawczy
- Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń
- Inwentaryzacji i sporządzenie map do celów projektowych

Przygotowanie terenu, obszar 54x54m2
- niwelacje
- wycięcie drzew i krzewów
150 000
03. Wyposażenie podstawowe
- oświetlenie opraw led 8 szt. 8 000 zł
- nawierzchnie utwardzone / ścieżki żwirowe 400m2 40 000 zł
- nasadzenia drzew i krzewów 20 szt 12 000 zł
- ogrodzenie płot drewniany/żywopłot 164m 16 000 zł
- ławki drewniane 9 szt. 9000 zł
- kosze na śmieci (recycling) 2 szt. 1000 zł
- ławka z przewijakiem 1 szt 1500zł.
- stojaki rowerowe 2 szt 1000 zł
- kosz na psie odchody 1000 zł
90 000
04. Tor Pump track
- pętla o długości 60 m i szerokości 1m wykonana z nawierzchni betonowej lub asfaltowej na nasypie ziemnym.
50 000
05. MIni skatepark
- nawierzchnia utwardzona betonowa/asfaltowa 300 m2 60 000 zł
- urządzenia:
funbox/grindbox 1szt. 6000 zł
quaterpipe 2 szt. 8000 zł
bank 1 szt. 3000
rail 2 szt. 1000
half pipe 1 szt 10 000 szł

90 000
06. Boisko połówka - wielofunkcyjne 150 000
07. Plac zabaw:
- Piaskownica 4000 zł
- Urządzenia parku sensorycznego z elementów drewnianych, sieci.
20 000 zł.
25 000
SUMA: 555 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Koncepcja PLAC ZABAW RUBIE_.jpg
Lokalizacja Lokalizacja.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Michalski
Adres email michalski.maciej@yahoo.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.07.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano negatywną decyzję.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 19.09.2018.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W związku z postępowaniami toczącymi się na wybranej działce, wskazuję działkę sąsiednią - znajdującą się po stronie wschodniej - do realizacji mojego projektu PBO. Działka obr. 50, arkusz. 11, nr. 29/117, która wg. systemu informacji przestrzennej znajduje się w zasobie miasta Poznania. Zgodnie z MPZP dla tego obszaru oznaczonego jako 7MW dopuszcza się lokalizacje: placów zabaw, boisk i urządzeń rekreacji plenerowej. Dodatkowo taki charakter zagospodarowania tego terenu został podparty uchwałą rady osiedla Naramowice i spełnia oczekiwania mieszkańców Naramowic. Pozdrawiam, Michalski Maciej
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.