Festiwal Światła


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Festiwal Światła
Skrócony opis projektu
Festiwal światła, mappingu, instalacji świetlnych oraz sztuk VJ-skich
Opis projektu
Festiwal światła, to pomysł, który przyjął się już na stałe w kilku miastach Polski i Europy. Zapraszani artyści, animatorzy oraz VJ-e prezentują w przestrzeni miejskiej swoje wyjątkowe i często niepowtarzalne instalacje, mappingi czy animacje. W Polsce m.in. Łódż czy Toruń organizują tego typu przedsięwzięcia. Imprezy te poza mieszkańcami, przyciągają rzesze turystów (przykładowo Toruń "Bella Skyway Festival" - 300 000 widzów, Łódź "Light Move Festival" 700 000 widzów). Dzięki zaangażowaniu artystów, miasto zmienia swoje barwy, a niekonwencjonalne wykorzystanie światła daje możliwość zmienia miejskiej tkanki na kilka dni. Poza otwartymi przestrzeniami, impreza może odbywać się także w przestrzeniach zamkniętych np. budynki samorządowe, sale uniwersyteckie, kościoły, kluby. Całość działań ma być związana ze światłem, mappingiem, wizualizacjami, pokazami laserowymi itp.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ostrów Tumski, Rynek Śródecki, Garbary, Plac Bernardyński, Chwaliszewo, Stary Rynek, Plac Wolności, Półwiejska, Fredry,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wyznaczenie kilku szlaków w centrum miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta, turyści, w każdym przedziale wiekowym
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Festiwal wprowadza koloryt w tkankę miejską, rozświetla jego przestrzeń, daje możliwość niekonwencjonalnego wykorzystania elewacji budynków, małej i dużej architektury. Jest doskonałym narzędziem promocji miasta. Uwypukla jego walory architektoniczne. Przyciąga rzesze turystów i sponsorów. Dzięki Festiwalowi Światła miasto uzyska nowy wymiar. Zwrócona zostanie uwaga mieszkańców i turystów na piękną architekturę miejską - wybrane kamienice, Ratusz, Okrąglak, itp. Forma konkursu dla twórców ma także umożliwić zaprezentowanie dokonań artystów sztuk wizualnych na udostępnionym sprzęcie. Festiwal ma także duży potencjał do pozyskania dodatkowego finansowania od sponsorów (np. firmy energetyczne, designerskie, budowlane, oświetleniowe itp.). Impreza daje możliwość wypromowania miasta jako przyjaznego technologiom, otwartego na nowatorskie instalacje w przestrzeni miejskiej, "bawiącego" się zmianami na fasadach budynków. Umożliwia także wypromowanie innych wydarzeń odbywających się w mieście np. Festiwal Animator, Malta, Festiwal "Ale Kino" itp.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem projektorów i infrastruktury potrzebnej do wykonania mappingów wraz z niezbędnymi peryferiami i oprzyrządowaniem 1 000 000
Marketing, promocja 250 000
Nagrody w konkursach (np. najlepsza instalacja świetlna, największy mapping itp.) 100 000
Koszty organizacyjne (obsługa, ochrona, koszty techniki scenicznej, koszty nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, organizacja ruchu, elektrycy) 250 000
Przyłącza prądowe, koszty sprzątania, 70 000
Honoraria artystów 250 000
SUMA: 1 920 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
festiwal Toruń (źródło: materiały organizatora) light4_torun.jpg
festiwal Łódź (źródło: materiały organizatora) light1_lodz.jpg
festiwal Toruń (źródło: materiały organizatora) light5_torun.jpg
festiwal Toruń (źródło: materiały organizatora) light3_torun.jpg
festiwal Łódź (źródło: materiały organizatora) light2_lodz.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sławomir Fiszer
Adres email slawomir.fiszer@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 920 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 920 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie pozostawia żanego środka trwałego, jest zbyt kosztowny jak na zadanie tzw. miękkie. Ponadto, wskazany obszar, zdaniem RO, jest zbyt rozległy.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.