Psi zakątek - wybieg naszych pupili


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Psi zakątek - wybieg naszych pupili
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego dla mieszkańców oraz zwierząt psiego wybiegu na obszernym terenie Grunwaldu.
Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego (opłotowanego) wybiegu dla psów - milusińskich mieszkańców Grunwaldu. Docelowo, w zależności od możliwości udostępnienia działki pod ten teren, chcielibyśmy, by umiejscowiony był na przestrzeni między Górczynem,Raszynem a Os. Kopernika (aż do Ronda Skubiszewskiego). W Parku im.Ks. Jasińskiego istnieje wybieg, jednakże nie jest on opłotowany. Zainspirował nas projekt wybiegu w Lasku Marcelińskim, który dzięki mieszkańcom zrealizowała Rada Osiedla Ławica kilka lat temu. Niestety wielu mieszkańców, wobec braku alternatywy, jeździ tam autami zabierając swoje psy. Ilość mieszkańców posiadających psy na obszarze od Górczyna do Os. Kopernika nakazuje wręcz utworzenie takiego miejsca. Zależy nam na bezpieczeństwie - dlatego wnioskujemy o opłotowanie wybiegu. Rodzice z dziećmi będą się czuć bezpieczni, a psy swobodnie będą mogły hasać za rzucanymi im patykami czy freesbee, zamiast przyprawiać właścicieli o palpitacje serca (czy nie uciekną za innym psem w trakcie zabawy, czy nie zaczepią jakiejś rodziny. W kagańcu ciężko łapać rzucane przez Pana przedmioty). Moja prywatna sonda z mieszkańcami via rozmowy w parku oraz ankieta na Facebooku, pokazuje, że miejsce jest POTRZEBNE. Mieszkając w blokach nie dajemy szans na zdrową aktywność nas samych jak i naszych pupili. Wybieg z czasem będzie można wzbogacić o profesjonalne wyposażenie. W przypadku braku zgody organów zarządzających miejskimi terenami na umiejscowienie wybiegu we wskazanym miejscu bardzo proszę o wzięcie pod uwagę innych miejsc na obszarze od Górczyna aż po Os. Kopernika. Niestety nie dysponuję wszelką wiedzą tajemną z zakresu możliwości budowy wybiegu w parkach, tego czy zgody wyda Zarząd Zieleni czy Konserwator Zabytków. Liczę na współpracę z Państwem w tym temacie, drodzy miłośnicy psów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Albańska, Promienista, Trębacka, Raszyńska, Rembertowska, Newtona

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar na obszarze między Górczynem (Parkiem Górczyńskim), Raszynem (Park im. Ks. Jasińskiego) a Os. Kopernika aż do Ronda Skubiszewskiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Grunwaldu mający psy, chcący dbać o ich aktywność.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Psów na wspomnianym obszarze jest przynajmniej tysiąc - warto zadbać o to, by przynajmniej część nich miała okazję do bezpiecznej zabawy pod okiem swoich właścicieli. Sondy - rozmowy oraz ankiety na Facebooku wskazują, że miejsce to jest potrzebne. Sama w domu mam dewa psy i brakuje miejsca, gdzie mogłyby poćwiczyć aportowanie, tak by wszyscy dookoła czuli się bezpiecznie. W Parku im. Ks. Jasińskiego jest to niemożliwe - ilość ludzi i spacerujących psów nie pozwala na swobodną zabawę bez obaw, że pies ucieknie i kogoś będzie zaczepiał. W kagańcu nie da rady aportować, a biegając bez niego wzrasta ryzyko pogryzienia spacerowicza lub kontaktu z innym psem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wybieg 25x25 metrów - 625m2
Siatka ocynkowana - 1,5x20 M - 200 zł sztuka = 1000 zł
1 000
Słupek palik drewniany świerk/sosna nie korowany zwykły fi 6-10cm, dł. 230-250 cm - 10 zł szt. - 50 szt - 500 zł 500
Furtka wejściowa - 1 szt. - 300 zł 300
Zaczepy metalowe - 200 zł 200
Wynagrodzenie z tytułu montażu - 6000 6 000
SUMA: 8 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Justyna Krynicka
Adres email krynickajustyna@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Po doprecyzowaniu przez wnioskodawcę pod uwagę brane były dwie lokalizacje: Park Górczyński oraz Park im. Ks. Jasińskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie może zostać zrealizowany, ponieważ wskazane parki zostały zagospodarowane zgodnie z projektami akceptowanymi przez mieszkańców. W parku im. ks. Jasińskiego, zgodnie z regulaminem parkowym oraz wolą mieszkańców, zostało wyznaczone miejsce, gdzie psy mogą zostać spuszczone ze smyczy pod warunkiem, że mają założony kaganiec. Ponadto lokalizowanie w parkach wybiegów dla psów budzi niezadowolenie mieszkańców, ponieważ ogranicza ich swobodny dostęp do publicznej, ogólnodostępnej zieleni parkowej. Sposób użytkowania wybiegów przez psy prowadzi do niszczenia i całkowitej degradacji zieleni na jego obszarze. Potwierdzeniem tego jest funkcjonujący wybieg dla psów w parku na os. B. Chrobrego. Ogrodzone wybiegi powinny być lokalizowane na terenach zieleni nieurządzonej i mieć powierzchnię minimum ok. 0,5 ha, co umożliwi w pełni wykorzystanie zamierzonej funkcji. Ogrodzenie przestrzeni parków w sposób przypadkowy burzy pierwotne ich założenie projektowe.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 8 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.