Oczyszczanie Jeziora Rusałka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Oczyszczanie Jeziora Rusałka
Skrócony opis projektu
Oczyszczanie Jeziora Rusałka po przez zainstalowanie aeratora pulweryzacyjnego
Opis projektu
Oczyszczenie Jeziora za pomocą sprawdzonej metody (np. Jezioro Strzeszyńskie) aeratora pulweryzacyjnego , który napowietrzając oczyszcza jezioro z za dużej ilości substancji biologicznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rusałka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jezioro Rusałka
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rusałka jest najpopularniejszą destynacją w Poznaniu jeżeli chodzi o kąpielisko. Przy tak dużej popularności jednak stan wody jest tragiczny wywołujący wręcz infekcje skórne. Problem podobny istniał na Jeziorze Strzeszyńskim lecz pojedyncza inwestycja w aerator zwiększyła bezpieczeństwo i komfort kąpieliska.
Osobiscie uważam, że stan Jeziora Rusałka to skandal i najwyższy czas by coś z tym zrobić
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Jest to koszt związany z zakupem i montażem urządzenia. Szacunek jest na podstawie kosztu
aeratora pulweryzacyjnego z Jeziora Strzeszyńskiego.
300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grzegorz Pakulski
Adres email grzegorz.pakulski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Sportu. Notatka GP z 27.06.18: po spotkaniu z POSiR i Wydziałem Sportu projekt przedekretowano na Wydział Ochrony Środowiska
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Po pierwsze nieprawdą jest, że stan sanitarny wód Jeziora Rusałka jest tragiczny, wywołujący infekcje skórne. Woda w kąpielisku na bieżąco badana jest przez Sanepid i w ciągu ostatnich lat nie zdarzyło się żeby służby te zamknęły kąpielisko. Po drugie Jezioro Rusałka jest zbiornikiem sztucznym i płytkim w związku z czym procesy samooczyszczania w zbiorniku zachodzą w całej objętości wody. Sugerowana metoda natlenienia wody ma zastosowanie w jeziorach głębokich, w których mieszanie wody nie zachodzi w trakcie sezonu wegetacyjnego do dna. Po trzecie zastosowanie tej metody nie wpłynie też w żadnym przypadku na zmianę/poprawę stanu bakteriologicznego wody w zbiorniku, który to stan zależy od kultury zachowania i stanu higienicznego korzystających. W tej chwili, funkcjonujące zbiorowisko olch usytuowane na rzece Bogdance przed jeziorem Rusałka zatrzymuje ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne, bakteriologiczne i chemiczne niesione przez ciek.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Szczepanowski, Anna Feja, Kinga Jagielska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 289 050 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.