Rozwój dzieci przez sztukę i ruch


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Rozwój dzieci przez sztukę i ruch
Skrócony opis projektu
Te kompleksowe warsztaty rozwojowe pozwolą dzieciom na odkrycie nowych pasji, zbudowanie nowych umiejętności pycho-ruchowych,
Opis projektu
Cykl 42 spotkań, prowadzone zajęcia z sztuk plastycznych (graffiti i dekoracje sceniczne), taniec, joga, break dance, tworzenie muzyki (warsztaty z grania na bębnach, dj-ing,)

Zajęcia w 2 grupach wiekowych: przedszkolnych (po 1h na zajęcia) i szkolnych (po 1,5h)

Każde dziecko bierze udział we wszystkich dziedzinach, aby na koniec stworzyć wspólny pokaz muzyczno-taneczny połączony z rodzinnym piknikiem.
Całość zwieńczy film promocyjny uwieczniający działania i postępy dzieci.

Wszyscy prowadzący zajęcia to osoby profesjonalnie zajmujące się daną dziedziną oraz z doświadczeniem i pasją do pracy z dziećmi.

Program w zarysie obejmuje po sześć spotkań z każdej dziedziny:
* joga dla dzieci, mająca na celu zintegrować grupę oraz zbudować wzajemną akceptację,
* taniec oraz tworzenie choreografii do końcowego występu
* breakdance
* graffitti i przygotowywanie szablonów
* tworzenie dekoracji scenicznych oraz strojów do występu
* dj- master class
* nauka gry na bębnach, aby przygotować podkład muzyczny do końcowego występu.

Nasze próby zwieńczone będą wspólnym występem w przestrzeni miejskiej oraz nagraniem materiału filmowego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Słowckiego 19

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dom tramwajarza, plac Asnyka, plac Concordia
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież z obrębu Jeżyc w wieku ( przedszkolnym i szkolnym ).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wydarzenie odpowiada na potrzebę małej ilości zajęć cyklicznych pozalekcyjnych dla dzieci oraz zagrożenie ograniczonym ruchem fizycznym związanym z siedzącym trybem życia.
Te kompleksowe warsztaty rozwojowe pozwolą dzieciom na odkrycie nowych pasji, zbudowanie nowych umiejętności pycho-ruchowych, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi.
Zakończenie warsztatów będzie uwieńczone piknikiem rodzinnym ,na którym dzieci zaprezentują swoje nowo zdobyte umiejętności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt szacunkowy:
wynagrodzenie - 12 000
bębny - 3000
promocja - 300
sala - 3000
sound system - 600
materiały joga (maty) - 1000
materiały plastyczne - 1000
nopoje - 1200
koszulki - 600
film promocyjny - 3000

koszt C. - 26 700
26 700
SUMA: 26 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grzegorz Pakulski
Adres email grzegorz.pakulski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Proponowana przez Wydział Kultury zmiana kosztorysu związana jest ze wskazaną przez Estradę Poznańską koniecznością doszacowania: - koordynacji i obsługi księgowej, - działań promocyjnych, - kosztów organizacji pikniku.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 26 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.