Tablica systemu informacji pasażerskiej dla Naramowic


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Tablica systemu informacji pasażerskiej dla Naramowic
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada montaż tablicy systemu informacji pasażerskiej (ITS) na przystanku "Kupały" na osiedlu Łokietka
Opis projektu
W ostatnich latach w naszym mieście na wielu przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się tablice informacji pasażerskiej. Pokazują one rzeczywisty czas pozostający do przyjazdu tramwaju lub autobusu, a także komunikaty o ewentualnych zmianach lub utrudnieniach w kursowaniu MPK. Najwięcej z nich zamontowano w ramach wdrażania systemu ITS na Grunwaldzie, jednak z czasem zaczęły się pojawiać także w Centrum i innych częściach miasta. Ostatnio zamontowano je także na trasie PST. Choć przystanki "Pestki" znajdują się całkiem niedaleko Naramowic, to mieszkańcy tej dzielnicy wciąż mogą tylko pomarzyć o tym, by ich codzienne dojazdy ułatwiały elektroniczne tablice na przystankach. Stąd propozycja montażu dwóch takich tablic na przystanku "Kupały", który znajduje się na skraju os. Łokietka, w zachodniej części Naramowic. Wybrano właśnie ten przystanek, gdyż ma on duże znaczenie dla mieszkańców, a jednocześnie znajduje się stosunkowo daleko od planowanego przebiegu ulicy Nowej Naramowickiej, zatem prawdopodobnie nie zostanie on w najbliższym czasie w żaden sposób przebudowany.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łużycka, Kupały

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

os. Łokietka, Naramowice
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy zachodniej części Naramowic i osiedla Władysława Łokietka
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Problemy komunikacyjne Naramowic są znane nie od dziś. Wpływa na to ustawicznie wzrastająca liczba mieszkańców nowych osiedli oraz za niska przepustowość wiecznie zakorkowanej ul. Naramowickiej. Być może sytuacja zmieni się po wybudowaniu trasy tramwajowej i ul. Nowej Naramowickiej. Niezależnie od tego, wielu mieszkańców Naramowic zamiast jechać w kierunku Centrum przez Naramowicką, woli podróżować PST. Aby dotrzeć do przystanku "Kurpińskiego", w pierwszej kolejności podjeżdżają autobusami, które kursują ul. Łużycką. Można zaobserwować, że z tego powodu jednym z najczęściej uczęszczanych przystanków autobusowych na Naramowicach jest przystanek "Kupały". Korzystają z niego przede wszystkim mieszkańcy os. Łokietka, jednak pieszo dociera tu także wielu pasażerów mieszkających na nowych osiedlach wzdłuż ul. Jasna Rola (okolice Żurawińca). Duże grupy oczekujące na autobus na przystanku "Kupały" nie mogą liczyć na rozkład jazdy, gdyż autobusy przyjeżdżają z opóźnieniem zależnym od sytuacji na Naramowickiej. Zamiast nerwowo wypatrywać nadjeżdżającego autobusu, mogliby korzystać z elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż i podłączenie do sieci dwóch tablic informacji pasażerskiej (po jednej na przystanku w każdą stronę) 150 000
SUMA: 150 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Wesołek
Adres email ewa.pzn@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 06.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 115 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Maciej Moszyński, Paweł Sowa, Elżbieta Skrzypczyńska, Alicja Staniszewska, Ewa Porada
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.