Ratuj pieska - kampania społeczna


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ratuj pieska - kampania społeczna
Skrócony opis projektu
Kampania zwiększająca świadomość zagrożeń dla zwierząt domowych (zwłaszcza psów) związanych z upałem
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej zwiększającej świadomość zagrożeń dla zwierząt domowych (zwłaszcza psów). W ramach projektu zakładamy szeroko zakrojone działania promujące prawidłowe zachowania, które mogą uratować zdrowie a nawet życie naszych zwierząt w upalne dni. Zakładamy emisję spotów w lokalnych mediach oraz w komunikacji miejskiej (tramwajach i autobusach), rozwieszanie plakatów na przystankach komunikacji miejskiej oraz na większych parkingach.
Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone analogiczne działania promujące świadome posiadanie zwierząt domowych. Zwierzę to nie rzecz, a niestety ciągle dochodzi do sytuacji, że wiele osób pozbywa się psa, który był „niechcianym prezentem” lub dla którego nie ma miejsca w wakacyjnych planach, po prostu wyrzucając go na ulicy lub w lesie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

cały Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Kierowcy pojazdów, pasażerowie komunikacji miejskiej (czyli większość mieszkańców Poznania), szczególnie ważne jest kształtowanie prawidłowych nawyków od najmłodszych lat u dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Problem pozostawiania zwierząt (zwłaszcza psów) w upalne dni w samochodach lub przywiązanych na chodniku przed sklepem jest niestety ciągle dość powszechny. Nasza kampania miałaby na celu uświadomienie mieszkańców Poznania o tragicznej sytuacji, która spotyka zwierzęta np. zamykane w pojazdach, kiedy na dworze panują wysokie temperatury. Wnętrza pojazdów wówczas nagrzewają się niczym „piekarniki”, co może w krótkim czasie doprowadzić pozostawione zwierzę do śmierci.
Dodatkowo projekt będzie także promował świadome posiadanie zwierząt domowych, aby nie dochodziło do sytuacji porzucania zwierząt, którymi lekkomyślni właściciele się np. znudzili. Mało osób interesuje się tym tematem. Nasz projekt nie będzie generował dużych kosztów, ponieważ uwzględnia pracę wolontariuszy i zaprzyjaźnionych mediów poznańskich, które są otwarte na promowanie pozytywnych wzorców zachowań w odniesieniu do zwierząt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja szkoleń dla 300 wolontariuszy 30 000 zł
(20*1500zł)

30 000
Koszulki dla wolontariuszy 6 000 zł
(300*20 zł)
6 000
Plakaty na większych parkingach (druk) 10 000 zł
(5* 2000 zł)
10 000
Przygotowanie spotów 5000 zł 5 000
Emisja spotów w różnych mediach 0
SUMA: 51 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Jankowiak-Maik
Adres email a.jankowiak@poczta.onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 51 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.