Cywil - Poznańska Akademia Psiaka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Cywil - Poznańska Akademia Psiaka
Skrócony opis projektu
Budowa infrastruktury dla właścicieli zwierząt, którzy chcą z nimi rodzinnie i pożytecznie spędzić czas.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnych, wyjątkowych w skali miasta i kraju wybiegów dla psów wraz z profesjonalną infrastrukturą do ich trenowania i układania. Wybiegi będą zaopatrzone w całoroczną halę do szkoleń oraz profesjonalny basen dla psów. Cały projekt zaplanowano na rozległej łące, w sąsiedztwie lasu przy ul. Kobylepole.
Miasto finalizuje realizację budowy nowego schroniska dla zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wytypowanego pod realizację zgłaszanego projektu. Dzięki temu może powstać wyjątkowe centrum dla zwierząt przyciągające mieszkańców z różnych części naszego miasta. Realizacja projektu doprowadzi do powstania unikalnego miejsca, w którym będzie można atrakcyjnie i pożytecznie spędzić czas ze swoim pupilem i całą rodziną. Profesjonalną obsługę zapewnią min. organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem, do którego teren należy. W celu zapewnienia rodzinnego charakteru teren zostanie wyposażony w dodatkowe atrakcje takie jak pole grillowe i place zabaw dla najmłodszych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon 12 - łąka przy budowanym schronisku dla zwierząt

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Antoninek- Zieliniec-Kobylepole
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Poznania i aglomeracji poznańskiej – właściciele psów lub osoby zainteresowane ich nabyciem
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie Poznania brakuje dotychczas miejsca przeznaczonego kompleksowo tylko dla właścicieli czworonogów. Wg szacunków na terenie Poznania zamieszkuje obecnie prawdopodobnie od 80 000 do ponad 100 000 psów. W ramach miejskiej akcji czipowania psów do miejskiego rejestru psów trafiło już ponad 50 000 zwierząt. Nie ma obecnie na terenie naszego miasta miejsca, w którym można byłoby spędzić czas ze swoim zwierzęciem, nie przeszkadzając innym użytkownikom parków i terenów zielonych, a organizowane dotychczas wybiegi mają charakter lokalny i przyciągają tylko najbliższych mieszkańców. Realizacja projektu zlokalizowanego po sąsiedzku obok zaplanowanego przez Miasto nowoczesnego schroniska dla zwierząt może doprowadzić do powstania wyjątkowego w skali naszego kraju kompleksu dla zwierząt i będzie skutkowała zwiększeniem ilości klientów schroniska, a co za tym idzie zwiększeniem ilości adopcji schroniskowych zwierząt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- rejestracja psów dotąd niezaczipowanych
- stworzenie profesjonalnych wybiegów dla psów
- budowa infrastruktury przygotowanej do szkoleń, budowa specjalistycznych modułów do ćwiczeń ( hala i basen do treningów dla zwierząt)
- budowa infrastruktury towarzyszącej w rodzinnym spędzaniu czasu ze zwierzętami- pola grillowe,place zabaw dla dzieci
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Telefon 604853972
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej (Usługi Komunalne).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Mikołaj Szumski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada osiedla rekomenduje projekt negatywnie. Projekt może generować konflikty z mieszkańcami. Nie jest pierwszej potrzeby dla społeczności. Nie ma jeszcze infrastruktury.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla AZK
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.