Pływająca platforma rekreacyjna na Jeziorze Rusałka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pływająca platforma rekreacyjna na Jeziorze Rusałka
Skrócony opis projektu
Powstanie drewnianej pływającej platformy na wodzie urozmaicającej formy aktywnego wypoczynku nad Rusałką.
Opis projektu
Pływająca platforma rekreacyjna stanowi przedłużenie istniejącego pomostu i rozbudowę go o strukturę rekreacyjną umieszczoną na wodzie. Projekt zakłada:
- przedłużenie istniejącego pomostu do większej struktury rekreacyjnej (około 45 x 24 m) z wydzielonym dodatkowym kąpieliskiem - basenem o wymiarach (około 25 x 14,5 m) dedykowanego pływakom. Tory pływackie (na poziomie 1,3 m głębokości mogą być ogrodzone siatką by zapobiec wpływaniu ryb, pozostała część basenu będzie otwarta by umożliwić skakanie do wody; skocznia przeznaczona do wykonywania skoków do wody oraz specjalna trójkątna rama z podwieszaną liną o podobnym przeznaczeniu; małe pływające wyspy na terenie kąpieliska dla dzieci umożliwiające wspinanie się i wypoczynek; miejsca siedzące oraz leżące na płaszczyźnie piramidy; siedziska wypełnione siatką; "wyzwanie równowagi"; barierki ochronne okalające platformę; podest do cumowania kajaków, małych łódek; możliwość wejścia na platformę bezpośrednio z wody. Platforma będzie stanowiła doskonały punkt widokowy pozwalający na ogląd całego jeziora.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Golęcińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

plaża główna nad Jeziorem Rusałka
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Poznania oraz osób przyjezdnych ze szczególnym uwzględnieniem osób ceniących aktywny wypoczynek i lubiących wodę.
Rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, grupy zorganizowane - wszyscy będą mogli korzystać z ogólnodostępnej (połączonej z pomostem) pływającej platformy wodnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rusałka to obecnie jeden z najchętniej odwiedzanych terenów rekreacyjnych na mapie Poznania. Na terenie kompleksu na odwiedzających czeka strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, jednakże aktualnie istniejąca infrastruktura wodna ogranicza się do pojedynczego pomostu o niewielkich rozmiarach. Rozszerzenie infrastruktury wodnej o dodatkowe miejsce do kąpieli, skoków do wody, ale też do wypoczynku pozwoli na zwiększenie komfortu osób użytkujących infrastrukturę oraz przyciągnie nowe osoby.

W 2018 roku nad Rusałką zostaną wybudowane dwa pomosty do cumowania sprzętu wodnego oraz slip do wodowania sprzętu wodnego. Wymienione zostanie poszycie pomostu oraz dodatkowo zostanie zabezpieczona jego metalowa konstrukcja, zbudowane zostanie także dojście do pomostu z kostki betonowej - oto zakres planowanych prac na terenie przybrzeżnym o jakim informuje POSiR oraz PIM. Prace te nie zakładają jednak zwiększenia infrastruktury przeznaczonej do wypoczynku oraz zabawy. Proponowany projekt platformy nad Rusałką wpisuje się w realizowany przez miasto projekt "Plażojada" oraz jest zgodny z obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt i uzgodnienia, projekt budowlany, przygotowanie dokumentacji przetargowej, prace konstrukcyjne, prace wykończeniowe, nawierzchnia, instalacja oświetlenia 1 980 000
SUMA: 1 980 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
plansza z inspiracjami inspiracje - platformy wodne.jpg
projekt platformy Rusa_ka1 - wizualizacja.jpg
projekt platformy Rusa_ka2 - wizualizacja.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Magdalena Wypusz
Adres email mwypusz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Sportu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opinia Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP (uproszczona procedura opiniowania projektów PBO - rozdział 3, pkt 6, lit.b) zasad PBO 2019) - Projekt będzie niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Otoczenie jeziora Rusałka w Poznaniu."
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 980 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 980 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.