Rzeczpospolita Moraska:wspólna sprawa studentów i mieszkańców


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rzeczpospolita Moraska:wspólna sprawa studentów i mieszkańców
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada integrację społeczności Moraska i organizację „Dni Moraska” – pikniku inaugurującego rok akademicki.
Opis projektu
W 2019 roku Poznań obchodzi 100-lecie istnienia uniwersytetów. Z tej okazji studenci Kampusu Morasko chcą rozpocząć rok akademicki 2019/2020 Dniami Moraska, które potrwają 2 dni (początek października). Projekt zakłada, iż piknik rodzinno-studencki odbędzie się na terenie Kampusu Morasko i zintegruje lokalną społeczność ze studentami. W planach przewidziane są warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone będą przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach np. studentów wydziałów znajdujących się na terenie Kampusu Morasko, atrakcje muzyczne, zajęcia ruchowe dla seniorów oraz gry i zabawy integrujące społeczność. Studenci chcą swoim projektem zachęcić mieszkańców tego terenu do wzięcia udziału w dyskusji na temat przyszłości i rozwoju zarówno kampusu jak i terenów przyległych oraz pokazać, że są grupą otwartą na współpracę w tej kwestii. W czasie trwania Dni Moraska zaplanowane zostały atrakcje dla wszystkich. Mieszkańcy i studenci będą mogli zbadać swoje BMI, wziąć udział w nauce tańca, czy obejrzeć Talent Show. Projekt zakłada także dostosowanie imprezy dla osób z niepełnosprawnościami. Dla uczestników zostanie też przewidziany poczęstunek. Atrakcje w opisie i w kosztorysie są przykładowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Umultowska 89a a ul. Umultowska 89d

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Kampusu Morasko
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są mieszkańcy terenu Moraska i okolic oraz studenci kampusu studenckiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest ogromnie ważny z punktu widzenia rozwoju społeczności lokalnej. Mieszkańcy terenów przylegających do Kampusu Morasko również często korzystają z tego obszaru. Organizując Dni Moraska studenci chcą pokazać, że są otwarci na integrację z mieszkańcami i że zależy im na terenie nie tylko kampusu ale i całego Moraska. Ponadto organizacja pikniku pozwoli wypromować teren Moraska jako integralną część Poznania, o czym poznaniacy często zapominają. Na terenie Moraska znajduje się wiele miejsc, w których można spędzić czas w otoczeniu natury, dlatego warto rozpocząć dyskusję na temat zagospodarowania przestrzennego nie tylko samego kampusu ale i całego rejonu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Scena - 15 000 zł
Ochrona - 30 000 zł
Toalety - 8 000 zł
Kontenery na śmieci - 4 000 zł
Płoty - 13 000 zł
Ubezpieczenie - 2 000 zł
Gastronomia - 30 000 zł
Występy artystyczne - 60 000 zł
Sprzątanie - 10 000 zł
Film promocyjny - 4 000 zł
Animacja - 35 000 zł
Agregat - 1 000 zł
Gaśnice i taśmy - 2 000 zł
Gadżety - 2 000 zł
Namioty, ławki, parasole - 10 000 zł
Promocja - 2 000 zł
Dostosowanie terenu dla osób z niepełnosprawnościami - 5 000 zł
Obsługa medyczna - 2 000 zł
235 000
SUMA: 235 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie UAM Rzeczpospolita Moraska.pdf
Mapa zagospodarowania terenu Kampusu Morasko Dni Moraska - plan zagospodarowania przestrzeni.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Natalia Kołsut
Adres email nat.kolsut@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Iwona Matuszczak-Szulc, Anna Wawdysz, Grażyna Sworek, Katarzyna Plewa, Piotr Wrzyszczyński.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 235 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 235 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Hanna Makowska, Paweł Matuszak, Przemysław Świtała
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.