Skatepark nad rzeką


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Skatepark nad rzeką
Skrócony opis projektu
Kryty skatepark nad Wartą pod Mostem św. Rocha
Opis projektu
Pomysł polega na wybudowaniu betonowego skateparku pod mostem świętego Rocha nad Wartą. Dzięki swojemu położeniu skatepark będzie kryty (zadaszenie skateparku będzie stanowił most), co umożliwi jazdę w deszczowe dni oraz da możliwość jazdy jesienią i zimą. Takie zagospodarowanie pozornie nieatrakcyjnej przestrzeni pod mostem będzie wyjątkowym nie tylko na skalę Poznania ale także całej Polski. Wykonanie przeszkód z betonu zapewni trwałość obiektu na terenie zalewowym.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pod Mostem św. Rocha

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przestrzeń pod Mostem św. Rocha oddzielona filarem od Wartostrady
Potencjalni odbiorcy projektu
- Dzieci
- Młodzież
- Dorośli
- Atrakcja dla osób korzystających z terenów nadrzecznych
- Sportowcy (deskorolka sportem olimpijskim od 2020r.)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Wykorzystanie nieatrakcyjnej przestrzeni pod mostem;
2. Zadaszenie umożliwia korzystanie ze skateparku niezależnie od warunków pogodowych;
3. Most umożliwia zamontowanie oświetlenia pozwalającego na korzystanie ze skateparku po zmroku;
4. Istniejące już pod mostem płyty betonowe obniżą koszty budowy nawierzchni skateparku;
5. Projekt wpisuje się w strategię miasta dotyczącą rewitalizacji terenów nadrzecznych - stworzenie alternatywy dla osób chcących spędzić czas na rzeką;
6. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty w Poznaniu - nie ma obecnie w Poznaniu krytego skateparku.
7. Wspieranie nowych sportów olimpijskich - deskorolka sportem olimpijskim od 2020r.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Skatepark betonowy z wieloma elementami, wkomponowany w otaczającą przestrzeń. Przystosowany pod miejsca zalewowe. 550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja most 4.jpg
Skatepark na terenach zalewowych w Lisbonie lisbona.jpg
Heidelberger Bridge Skatepark pod mostem w Berlinie berlin skatepark.jpg
Skatepark pod mostem w Toruniu toru_.jpg
Przykładowy projekt skateparku z Krakowa zrobiony przez biuro slo concept Skatepark w parku Jordana.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Pełczyński
Adres email jungwa@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane na wskazanym terenie ze wględu na przepisy szczególne (bezpieczeństwo przeciwpowodziowe).
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.