Dokończmy Park Przy Żurawińcu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Dokończmy Park Przy Żurawińcu
Skrócony opis projektu
Dokończmy Park: wykonajmy oświetlenie, pozostałe ścieżki, dostawmy ławki i kosze na śmieci!
Opis projektu
Projekt zakłada dokończenie prac w Parku Przy Żurawińcu: wykonanie ścieżek o ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami, postawienie nowych ławek oraz koszy na śmieci zgodnie z projektem budowlanym "Parku rekreacyjno-sportowego Przy Żurawińcu", według którego powstał I etap tej inwestycji - ze środków PBO2016, wykonany w 2016 roku. Ponadto zakłada się doświetlenie istniejącego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki pomiędzy os. Łokietka a ul. Jasna Rola, która stanowi bardzo ważny ciąg pieszy pomiędzy obszarami o gęstej zabudowie. Oświetlenie zostanie wykonane za pomocą lamp solarnych. Warto zaznaczyć, że omawiany teren składa się z trzech działek: jedna z nich jest miejska (obr. 50 ark.17 dz. 1/1), dwie są w trakcie przejęcia gruntów przez Miasto (planowana część działek obr. 50 ark. 17 dz. 2/1 i obr. 50 ark. 19 dz. 2/1, która po podziale będzie należeć do Miasta). Procedurę nadzoruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a na wcześniejsze inwestycje zgodę wydał (wtedy jeszcze) właściciel, za chwilę już dawny właściciel - Agencja Nieruchomości Rolnych - zgoda z 4 sierpnia 2015 r. znajduje się załączniku do niniejszego projektu. Rozplanowanie ścieżek do wykonania, ławek i koszy na śmieci, nasadzeń wiśni ozdobnej oraz umiejscowienia lamp solarnych pokazuje mapka załączona do niniejszego projektu. Jak zaznaczono wcześniej wszystko jest zgodne ze wspomnianym już projektem budowlanym wg którego powstał I etap inwestycji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar położony między ul. Jasna Rola a os. Łokietka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar pomiędzy ul. Jasna Rola a os. Łokietka - por. załącznik graficzny zakresu prac
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola, Błażeja oraz Bolka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dokończenie prac nad Parkiem Przy Żurawińcu, który jest terenem rekreacyjno-sportowym w obszarze o bardzo intensywnej, nowej zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Jasna Rola) ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale i samej ochrony przyrody. Park stanowi swego rodzaju otulinę dla rezerwatu przyrody, co wpisuje się w działania mające na celu ochronę „Żurawińca”. Pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom wzmożonej antropopresji na rezerwat "Żurawiniec". Park stwarza możliwość wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu kilku tysiącom mieszkańców okolicznych bloków. Projekt wychodzi naprzeciw Mapie Potrzeb Lokalnych (pkt. 15 – zgodność ze strategią rozwoju miasta, obszar „Sportowy Poznań” oraz pkt. 16 - ochrona Żurawińca przed zabudową). Projekt poprawia też bezpieczeństwo mieszkańców dzięki wykonaniu i oświetleniu ścieżki łączącej os. Łokietka z blokami przy ul. Jasna Rola, bardzo uczęszczanej także przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na os. Łokietka.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wykonanie ścieżek o ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami
170 000
dostawa i montaż 10 ławek do siedzenia z oparciami 18 000
dostawa i montaż 10 koszy na śmieci 10 000
dostawa i montaż 5 lamp - latarni solarnych 55 000
dostawa i montaż 2 stolików do ping ponga 12 000
dostawa i montaż 2 stolików do szachów 14 000
SUMA: 279 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda ANR z 2015 roku image.jpeg
Mapka Parku image.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Sowa
Adres email starosta12@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa.. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami prowadzone jest postępowanie mające na celu pozyskanie działki do zasobu. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnia.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.08.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Decyzją p. Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, zmieniono decyzję na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 19.09.2018.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją ANR z dnia 4 sierpnia 2015 r. (podtrzymaną i scedowaną na Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 3 czerwca 2016 roku) wskazany obszar został przeznaczony pod budowę Parku w ramach procedury Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczął się proces bezpłatnego przekazania na rzecz naszego Miasta gruntów, co jest precedensem w historii PBO. Mieszkańcy i Miasto Poznań zyskują teren sportowo-rekreacyjny w strategicznym obszarze gęsto zabudowanej dzielnicy. Procedura jest na finiszu, a Miasto już zainwestowało pieniądze w ten obszar dzięki 2152 osobom, które zagłosowały na projekt jesienią 2015 roku. Najwyższy czas dokończyć ten zamysł, zgodnie z istniejącym projektem budowlanym z 2016 r. oraz decyzją lokalizacyjną ws Parku wydaną w 2016. Obecny projekt jest kontynuacją tego z PBO2016 - na całość wykonania wówczas nie starczyło pieniędzy. Realizacja obecnego pomysłu, który składam do PBO2019 jest de facto zadośćuczynieniem woli dawnej ANR (obecnie KOWR) wyrażonej w 2015, a więc przekazaniu gruntów na rzecz realizacji parku rekreacyjno-sportowego w zieleni, zgodnie z obowiązującym prawem. Przypominam że realizacja Parku była warunkiem oddania za darmo gruntów na rzecz Miasta Poznania. Tę wolę Miasto winno uszanować i dokończyć prace jak najszybciej, również po to by uwiarygodnić siebie na innych polach współpracy z państwowym KOWR-em. Z wyrazami szacunku, Paweł Sowa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa.. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami prowadzone jest postępowanie mające na celu pozyskanie działki do zasobu. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnia.
  Zespół Obradował w składzie: dyr.P.Pawełczak, K.Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.