Uśmiech dla kierowcy Rataje Żegrze Chartowo


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Uśmiech dla kierowcy Rataje Żegrze Chartowo
Skrócony opis projektu
Spowolnienie ruchu: montaż tablic elektronicznych (uśmiech, kiedy kierowca jedzie przepisowo, smutek, gdy przekracza prędkość).
Opis projektu
Alternatywa dla progów zwalniających i poduszek berlińskich. Montowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i zmotoryzowanego.

Już po tygodniu od zainstalowania tablicy widać znaczny spadek prędkości pojazdów poruszających się na odcinku, gdzie tablica jest zawieszona. Tablica ta oprócz wyświetlania prędkości gromadzi informacje o natężeniu ruchu drogowego.

Tablice te mogą wyświetlają prędkość, z którą porusza się pojazd oraz wyświetlają uśmiechnięte lub smutne buźki, w zależności od prędkości zbliżającego się pojazdu.

Dla wzmocnienia przekazu, tablice mogą również wyświetlać dowolny tekst, który będzie wyświetlał w zależności od skali przekroczenia prędkości lub podziękuje jeżeli pojazd poruszał się poniżej dopuszczalnej prędkości. Możliwe jest też wyświetlenie kwoty mandatu i ilości punktów karnych za przekroczenie prędkości.

Proponowane lokalizacje tablic (możliwe zmiany w konsultacji z Radami Osiedli): 2xul. Piaśnicka, 2xChartowo (przy kościele, przejście na os. Rusa), 2xBaraniaka, 2x Żegrze, 2xKurlandzka (przejście do szkoły), 2xPiłsudskiego, 2xZamenhofa

Link do artykułu o zastosowaniu tablic w polskim mieście: http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/tablice-z-ostrzezeniem-dla-kierowcow-przy-przejsciach-kolo,4254371,art,t,id,tm.html
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chartowo, Żegrze, Rataje

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piaśnicka, Chartowo, Baraniaka, Żegrze, Kurlandzka, Piaśnicka, Zamenhofa
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczestnicy ruchu drogowego, każdej grupy wiekowej: dzieci w drodze do i ze szkoły, osoby starsze, młodzież etc.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i osób zmotoryzowanych poprzez spowolnienie ruchu drogowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
urządzenie (w tym przykładowo: 14x Wskaźnik poziomu baterii. Ramkę wykonaną z folii odblaskowej - film (czerwony/biały). Przewód do transmisji danych
Oprogramowanie do sterowania i przetwarzania wyników pomiaru Interfejs Bluetooth ** Aplikacja do tabletów. Akumulator 12 V /17
Ładowarka z automat. kontrolą naładowania
Zestaw do montażu na słupie (dla masztów o średnicy 40-160mm) = 14x(ok.)14 280
199 920
Dodatkowe urządzenia i koszty (wszystko x14) np.:
Zestaw do montażu na słupie (dla masztów o średnicy 40-160mm) 868,92
Skrzynia do przewozu 2717,25
Kompletne zasilanie solarem 2398,50
korona na tablicy z 2 zintegrowanymi świecącymi LEDami + zmiana kolorów żółty/czerwony 1476,74 słup 2214,00 ; Wysyłka kurierem 246 zł / szt.
Szkolenie z obsługi tablicy 3x184,50 zł . Instalacja i montaż tablicy307,50 zł / punkt
Instalacja i montaż paneli solarnych
307,50 zł / punkt, pozostałe koszty
210 000
SUMA: 409 920
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Świtalska
Adres email elzbieta@switalska.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 409 920 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: 1. Maria Chomicz 2. Katarzyna Cieślewicz - Galas 3. Małgorzata Dolata 4. Iwona Dolata 5. Ewa Dziamska 6. Łukasz Kapustka 7. Dominik Łagowski 8. Piotr Łozyniak 9. Teresa Mnich 10. Szymon Ossowski 11. Lesław Rachwał 12. Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.