Zajęcia typu "Zdrowy Kręgosłup" dla seniorów


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zajęcia typu "Zdrowy Kręgosłup" dla seniorów
Skrócony opis projektu
Darmowe zajęcia wzmacniające i rozciągające mięśnie kręgosłupa i całego ciała skierowane do osób starszych.
Opis projektu
Projekt "Zdrowy Kręgosłup dla seniorów" to ukłon w stronę naszych najdroższych rodziców i dziadków. Kiedyś to oni dbali o nasze zdrowie, teraz to my musimy zadbać o nich. Celem programu ćwiczeń jest przede wszystkim poprawa sprawności funkcjonalnej seniorów, czyli taki dobór ćwiczeń, by łatwiej im było wchodzić po schodach, wstawać z krzesła czy rozwieszać pranie. Treningi będą łączyć w sobie wiele sprawdzonych i bezpiecznych metod treningowych i rehabilitacyjnych tj. Pilates, Joga, Stretching oraz tzw. klasyczną szkołę zdrowych pleców. Celem ćwiczeń będzie zarówno wzmocnienie jak i poprawa elastyczności mięśni kręgosłupa i całego ciała. Aby treningi były zróżnicowane i atrakcyjne dla ćwiczących, zakłada się wykorzystanie sprzętu typu piłki, elastyczne gumy i rollery. Wszystkie te elementy mają sprawić, by seniorzy stali się silniejsi, sprawniejsi a ich ruchy bardziej skoordynowane.
Zajęcia dedykowane są osobom po 55 roku życia, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, poprawić zakres ruchomości stawów, zwiększyć siłę, koordynację oraz zabezpieczyć struktury mięśni i stawów przed ich naturalnym procesem przykurczu i starzenia.
Zajęcia będą trwały 60 minut i będą prowadzone przez fizjoterapeutę z częstotliwością raz w tygodniu. Każde spotkanie z seniorami będzie składało się z trzech części: delikatnej rozgrzewki, właściwego treningu i ćwiczeń rozluźniających i wyciszających organizm po wysiłku.
Zależy nam, by ćwiczenia miały charakter terapeutyczny nie tylko w kwestii zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Każdy trening to dla seniora szansa na wyjście z domu, spotkanie z rówieśnikami i wymianę doświadczeń. Zadbamy o to, by poza funkcjonalnym wymiarem ćwiczeń, zapewnić seniorom miłą i przyjemną atmosferę.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hezjoda 15

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 1
Potencjalni odbiorcy projektu
Zajęcia dedykowane są osobom po 55 roku życia, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, poprawić zakres ruchomości stawów, zwiększyć siłę, koordynację oraz zabezpieczyć struktury mięśni i stawów przed ich naturalnym procesem przykurczu i starzenia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu odbywa się wiele zajęć typu "Zdrowy Kręgosłup", jednak są to zajęcia, na które uczęszczają głównie osoby między 30-50 rokiem życia. Ćwiczenia, które wykonuje się podczas tych zajęć są często zbyt trudne i deprymujące dla osób starszych. W Poznaniu zauważa się deficyt zajęć typu „ Zdrowy Kręgosłup” skierowanych wyłącznie dla seniorów. W związku z tym, proponujemy bezpłatne, regularne i przede wszystkim dostosowane do stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej ćwiczenia, podczas których seniorzy będą czuli się swobodnie z racji podobnego wieku współćwiczących.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poniższe koszta projektu uwzględniają jego realizację od początku stycznia do końca grudnia 2019 (52 tygodnie).
Wynagrodzenia dla trenera -fizjoterapeuty - 10 400 zł
Wynajęcie sali ćwiczeń - 2600 zł
Zakup sprzętu :
- gumy mini band - 320 zł
- gumy power band - 600 zł
- klocki do jogi - 300 zł
- sprzęt do ćwiczeń równoważnych- 650 zł
- rollery - 700 zł
- krążki ślizgowe - 600 zł
- maty 600 zł
- pasy TRX 790 zł
17 560
SUMA: 17 560
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrektora Szkoły Szk.Podst. nr 1.tiff
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko MARIA SZYMCZAK
Adres email mery85@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia dla osób mających dolegliwości bólowe kręgosłupa lub też zagrożonych mogącymi się pojawić problemami z uwagi na wiek. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów. Projekt dedykowany jest osobom w podeszłym wieku, uwzględniając uwarunkowania i możliwości fizyczne. W opisie projektu oszacowano ilości uczestników grupy docelowej oraz ilości działań. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 17 560 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 17 560 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Matuszewska , Marcin Klemenski , Małgorzata Bogusławska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia ,Dominika Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk ,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.