Kładką przez Wartę


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kładką przez Wartę
Skrócony opis projektu
Budowa kładki przez Wartę łączącej Winogrady ze Śródką
Opis projektu
Projekt zakłada budowę kładki z Winograd na Śródkę w okolicach dawnej śluzy, przy Cytadeli. Kładka taka powinna mieć też zejście na Wyspę Pólnocną, a jej konstrukcja powinna być lekka. Kładka miałaby wyznaczone ścieżki rowerowe oraz zatoczki z ławkami i koszami na śmieci.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Od ulicy Winogrady do ul. ks. Bernata

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przeprowadzenie ponad działkami miejskimi lub Skarbu Państwa
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, rowerzyści, turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Byłoby to cenne połączenie atrakcyjnych turystycznie, przyrodniczo i cennych historycznie obszarów. Dodatkowo kładka taka byłaby wyraźnym skróceniem drogi z Rataj dla rowerzystów do Winograd. Dziś muszą oni się też liczyć z licznymi niebezpieczeństwami, głównie na Estkowskiego i moście Chrobrego. Kładka pieszo-rowerowa zwiększyłaby też ruch turystyczny, dodatkowo byłaby dobrym punktem obserwacyjnym do podglądania ptaków w mieście - ten odcinek Warty w Poznaniu jest bardzo bogaty w różne gatunki ptactwa. Zwiększona zostałaby również atrakcyjność miejskich gruntów na Ostrowie Tumskim i wyspie północnej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Konkurs na projekt kładki 100 000
Budowa kładki 1 500 000
SUMA: 1 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kucharski
Adres email michkucharski@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano negatywną decyzję.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 19.09.2018.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, uważam, że możliwe jest zbudowanie kładki po zmniejszeniu potencjalnych kosztów. Jeśli skupić się jedynie na przeprawie pieszej z okolic ul. Szelągowskiej na Wyspę Północną (połączenia z Śródką) i wykorzystać istniejące elementy śluzy w tym miejscu kwota konieczna do budowy byłaby znacznie mniejsza. Można też pomyśleć o przywróceniu przeprawy wzdłuż torów kolejowych Przeprawa taka jest potrzebna, a będzie jeszcze bardziej jeśli chcemy uruchomić pod inwestycje teren Wyspy Północnej i dawnej gazowni. Z wyrazami szacunku, Michał Kucharski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. Analiza możliwości lokalizacji kładki w innym miejscu na etapie składania wniosku do PBO19 zdaniem WGN jest bezzasadna. Analiza taka musiałaby uwzględniać szereg uwarunkowań, które należałoby sprawdzić, aby mieć pewność, że planowane przedsięwzięcie w konkretnym miejscu będzie możliwe do zrealizowania w momencie kiedy projekt wygra głosowanie. Pomijając fakt, że nieruchomości miejskich nad rzeką, które spełniałyby kryteria pod lokalizację kładki nie ma, to przede wszystkim należałoby sprawdzić, czy w ogóle kładka jest możliwa do zrealizowania, biorąc pod uwagę m. in. konieczność przeprowadzenia badań gruntowych, pozyskania uzgodnień z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod kątem przepisów szczególnych (zagrożenie przeciwpowodziowe). Brak jest podstaw, aby takie uzgodnienia i opinie którakolwiek z jednostek miejskich pozyskiwała na potrzeby składania wniosku do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, a to dopiero po ich otrzymaniu jest pewność przynajmniej co do konkretnej lokalizacji. Ponadto pozostaje jeszcze kwestia oceny kosztów – kwota podana przez Wnioskodawcę (1 600 000,00 zł) wydaje się być zdecydowane za niska na tego typu obiekt. Na przykład szacowany koszt budowy kładki Berdychowskiej to koszt ok. 20 milionów złotych. Zwracamy uwagę na duże ryzyko związane z niedotrzymaniem terminu co do przygotowania dokumentacji oraz samej realizacji inwestycji w okresie dwuletnim (przeprowadzenie konkursu, ewentualne odwołania, opinie i uzgodnienia, realizacja) – Zasady PBO, rozdział 2, pkt 12 c.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.