Coraz bliżej święta czyli zachowajmy tradycje


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Coraz bliżej święta czyli zachowajmy tradycje
Skrócony opis projektu
Warsztaty dla rodzin z dziećmi mające na celu zachowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy
Opis projektu
Propozycja 5-dniowych warsztatów przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy mających na celu przybliżenie dzieciom tradycyjnych przygotowań do świąt - mała scena, na której przez wszstkie dni mają miejsce animacje,piosenki tematyczne, zabawy i konkursy.Wokół sceny stanowiska tematyczne przy których dzieci wraz z animatorkami będą miały możliwość przygotowania ozdób świątecznych, kartek świateczbnych, zdobienie pierniczków świątecznych czy też mazurków Wielkanocnych.W każdym dniu pojawi się specjalny gośc a w ostatnim dniu MIKOŁAJ a przed Wielkanocą ZAJĄCZEK z którymi przeprowadzone zostaną specjalne zabawy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac przy Urzędzie Miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja przy Urzędzie Miasta lub na płycie Starego Rynku
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci - generalnie nie ma ograniczeń wieku - projekt dotyczy również rodziców, dziecków - wszystkich, którzy przyjdą z dziećmi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Warsztaty świateczne mają na celu zaszczepienie w najmłodszych dawne tradycje tak aby mogły przekazać je następnym pokoleniom.W ten sposób nie zaginą zwyczaje, które w dzisiejszych czasach wypiera komercja i zanika prawdziwe znaczenie celebrowania dwóch najważniwjszych świąt w roku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Warsztaty Bożonarodzeniowe - 5 dni
Namiot z dmuchawą ogrzewającą 8000 zł
Scena , scenografia 2000 zł
Animatorzy przy stanowiskach 5000 zł
Wyposażenie-stoły,ławy 2000 zł
Prowadzenie i animacje 5000 zł
Materiały 2000 zł
24 000
Warsztaty Wielkanocne
Namiot 4000 zł
Scena , scenografia 2000 zł
Animatorzy przy stanowiskach 5000 zł
Wyposażenie-stoły,ławy 2000 zł
Prowadzenie i animacje 5000 zł
Materiały 2000 zł
20 000
SUMA: 44 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Kowalska
Adres email ewako@poczta.fm
Telefon 609517667
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź, Karolina Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 44 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 107 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.