Chór Czarownic - wydawnictwo, album fotograficzny


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Chór Czarownic - wydawnictwo, album fotograficzny
Skrócony opis projektu
Chór Czarownic - wydawnictwo, album fotograficzny z płytą CD
Opis projektu
Chór Czarownic to projekt artystyczny zainspirowany poznańską legendą o kobiecie spalonej na stosie na poznańskim Chwaliszewie. Kobietę tę nazwano 'czarownicą'. Ku jej pamięci powstał zespół, który podbił serca Polek i Polaków. Na koncerty/spektakle, które są formą plastycznego i muzycznego oratorium przychodzą tłumy aby razem śpiewać i doświadczać wspólnych emocji. To projekt społeczny, edukacyjny i najwyższej jakości artystyczny. Integruje różne środowiska kobiece w Poznaniu, łamie schematy myślenia, łamie bariery, otwiera na nowe doznania. W tym projekcie biorą udział mieszkanki miasta pochodzące z różnych środowisk, są różnych zawodów, światopoglądów oraz wieku. Zobaczenie Chóru Czarownic na scenie to mocne doznanie wizualne, literackie i muzyczne. Język ciał, gestów, mimiki, słów i muzyki nikogo nie zostawia obojętnym. Jest ich trzydzieści, każda jest inna, każda ma swoją historię do opowiedzenia. Od półtora roku śpiewają i grają razem a wspiera je w tym zespół poznańskich artystek i artystów. Na naszych oczach tworzy się legenda, zbierają znakomite recenzje, o nich mówią na Uniwersytetach w Europie. Chór Czarownic czaruje wyglądem, wyrazem, śpiewa przejmujące pieśni i gra awangardowo. Na ten album, oraz płytę CD czekają kobiety w całej Polsce i za granicą. W wydawnictwie zaprezentujemy Wam znakomite fotografie polskich fotografików, trochę historii, osobiste opowieści uczestniczek i uczestników projektu oraz niezwykłą muzykę.
Projekt będzie realizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chwaliszewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

miejsce spotkań zespołu, miejsce prób, miejsce, w którym powstał projekt
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy poznaniacy i poznanianki oraz miłośniczki i miłośnicy sztuki, kultury, legend miejskich, historii miasta Poznania. Odbiorcy sztuki i kultury spoza miasta Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
To projekt ponadczasowy, promujący historię miasta Poznania, promujący obraz miasta jako ośrodka o żywej kulturze, sztuce, miejsca innowacyjnego, otwartego na inność, odważnego. Chór Czarownic to projekt pokazujący miasto Poznań jako awangardowy, dynamicznie rozwijający się ośrodek kulturalny. To projekt zarówno historyczny jak i żywy, współczesny, aktualny. Zaangażowanych jest w niego wiele mieszkanek i mieszkańców miasta Poznania. Ten projekt integruje i pokazuje nowe możliwości we współdziałaniu sztuk pięknych w procesach edukacyjnych i społecznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sesje fotograficzne oraz zakup licencji fotografii z koncertów
Projekty graficzne
Redakcja tekstu
Koszty autorskie
Druk i wydanie albumu wraz z płytą CD
40 000
Nagranie materiału w studio
Obróbka materiału dźwiękowego i mastering
60 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Foto z koncertu w Warszawie 1.jpg
Foto z koncertu z festiwalu w Szczecinie 4.jpg
Foto z koncertu w Jarocinie 3.jpg
Wybrand opinie widzów 5.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Łowżył
Adres email lowzyl.ewa@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Kostaszuk, Justyna Makowska, Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.