Tablice informacji pasażerskiej na Rondzie Starołęka


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Tablice informacji pasażerskiej na Rondzie Starołęka
Skrócony opis projektu
Wyposażenie 8 przystanków Rondo Starołęka w tablice informacji pasażerskiej, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu tramwajów.
Opis projektu
Proponowana inwestycja zakłada, że 8 przystanków, na których w godzinach szczytu znajduje się najwięcej pasażerów, zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej. Realizacja projektu nie jest skomplikowana, a przyczyni się do zwiększenia komfortu podróżowania mieszkańców korzystających na co dzień ze środków komunikacji miejskiej. Podstawowe założenia projektu: 1. Informacja o rzeczywistym przyjeździe autobusu dla pasażerów, 2. Odpowiednia lokalizacja przystanków, wybrana na podstawie kilku czynników. Na wskazanych przystankach krzyżuje się kilka linii tramwajowych z różnych kierunków. 3. Na Rondzie Starołęka znajduje się stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego dzięki czemu pasażerowie mogliby oszacować czy np. bardziej opłaca się jechać tramwajem czy skorzystać z roweru miejskiego - stacja znajduje się vis-à-vis przystanku. Działania konieczne przy realizacji inwestycji to montaż tablic oraz podłączenie ich do systemu ITS.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rondo Starołęka - skrzyżowanie ulic Hetmańska, Zamenhofa i Starołęcka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanki na Rondzie Starołęka w każdą stronę
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy Poznania - zwłaszcza dzielnic Rataje i Starołęka
- ludzie odwiedzający wyżej wymienione dzielnice
- turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt niedrogi i technicznie prosty, niewymagający głębokich analiz finansowych, przynoszący ogromne korzyści społeczne. Strata czasu, którą ponoszą codziennie mieszkańcy Rataj i Starołęki czekając na tramwaj, który nie nadjedzie bądź podejmując wymuszone decyzje skorzystania z innej linii - mniej dogodnej, jest ogromna. Z uwagi na fakt, iż Rondo Starołęka jest jednym z największych węzłów komunikacyjnych i przesiadkowych konieczne są tego typu udogodnienia. Z przystanków na tym rondzie korzysta wiele osób przyjeżdżających do Poznania koleją - udających się z przystanku PKP Poznań Starołęka. Postawienie tablic informacji pasażerskiej będzie świetnym uzupełnieniem komunikacji miejskiej w tej części miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
tablica Informacji pasażerskiej 8 sztuk 480 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8 000
Dodatkowe załączniki
Przystanek w kierunku stacji PKP Starołęka IMG_20180602_083917.jpg
Przystanek w kierunku Wildy IMG_20180602_084132.jpg
Przystanek w kierunku Ronda Rataje IMG_20180602_084303.jpg
Przystanek w kierunku Żegrza IMG_20180602_084430.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko ARTUR GORWA
Adres email gorwa.artur@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 06.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 8 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 475 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo rekomenduje realizację projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.