Ptaki na Piątkowie


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Ptaki na Piątkowie
Skrócony opis projektu
Pomoc ptakom na osiedlu Chrobrego - poidełka i karmniki dla ptaków w parku
Opis projektu
Umieszczenie na terenie parku karmników oraz poidełek dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi informującymi o właściwym dokarmianiu ptaków żyjących w mieście/osiedlu/parku. Karmniki i poidełka na stojakach z nieszkodzących zwierzętom materiałów. Umieszczenie uniemożliwiające dostęp i ataki drapieżników (np. kotów z zarośli).
Ważny elementem jest montaż tablic edukacyjnych informujących, czym należy dokarmiać ptaki w okresie zimowym - jaka karma jest właściwa dla jakiego ptaka oraz czym grozi karmienie niewłaściwym pokarmem (skręt kiszek, osłabienie odporności, biegunka, śmierć ptaka). Grafiki pod tablice edukacyjne przygotowane i uwzględniające charakterystykę parku, minimalna ilość tekstu, skupienie się na obrazie i jasnym przekazie.
Poidełka niezbędne w okresie letnim, kiedy temperatury często przekraczają 25C. Na terenie osiedla brakuje oczek wodnych oraz fontanny, które mogłyby zapewniać stały dostęp do wody dla żyjących w okolicach ptaków.
Proponuje się 4 różne miejsca na terenie parku, które są często odwiedzane przez mieszkańców - tablice i karmniki w bliższym sąsiedztwie tych miejsc, natomiast poidełka nieco bardziej oddalone od tłocznych miejsc parku, jednak zapewniające obserwację korzystających z nich ptaków. Konkretne miejsca warto skonsultować ze specjalistą (np. ornitologiem).
Obecność karmników i poidełek dodatkowo korzystnie wpłynie na tworzenie siedlisk dla ptaków oraz uzupełni działania związane z zawieszaniem budek w mieście i na osiedlu.
Możliwość obserwacji ptaków korzystających z karmników oraz poidełek zapewnia efekt edukacyjny, zwiększa wrażliwość na otaczającą przyrodę oraz pozytywnie wpływa na kształtowanie prośrodowiskowych postaw społecznych.
Poidełka i karmniki będą wymagały regularnego czyszczenia ze względów higienicznych i epidemiologicznych, by dodatkowo korzystnie wpływać na rozwój populacji ptaków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

park na os. Chrobrego lub inna dogodna lokalizacja

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Proponowane lokalizacje: przy siłowni, wybiegu dla psów, mała architektura przy zachodniej części parku, mała architektura przy wschodniej części parku
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy osiedla i miasta,
turyści,
uczniowie, przedszkolaki,
nauczyciele,
rodzice z dziećmi,
ptaki
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy mają niedostateczną wiedzę o właściwym dokarmianiu ptaków - wiele osób rozsypuje produkty, które nie są naturalnym pokarmem ptaków i im szkodzą (m.in. chleb, a nawet chrupki i chipsy). Prawidłowe dokarmianie ma znaczenie przede wszystkim w okresie zimowym, kiedy jest ograniczony dostęp do naturalnego pokarmu (m.in.nasion, owoców, larw, owadów etc).
Brak poidełek na wodę dla ptaków na terenie osiedla, brak lokalnych oczek wodnych oraz infrastruktury typu fontanna, które zapewniają stały dostęp do wody - poidełka pomagają i wspierają ptaki w gorętszych okresach roku, kiedy temperatury często przekraczają 25C.
Obecność karmników i poidełek korzystnie wpłynie na tworzenie siedlisk dla ptaków uzupełniając działania tj. zawieszanie budek. Wpłynie to korzystnie na ochronę i zwiększenie liczebności ptaków owadożernych, najlepszego substytutu środków ochrony roślin.
Na terenie osiedla brak zewnętrznej infrastruktury edukacyjnej w temacie ptaków w mieście - proponowany pomysł ma efekt edukacyjny, zwiększa wrażliwość na otaczającą przyrodę oraz kształtuje "proekologiczne" postawy społeczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
karmnik + stojak - ok. 250 zł/szt
4 szt - ok. 1000 zł
1 000
poidło ze stojakiem - ok. 70 zł/szt
4 szt - ok. 280 zł
280
tablice edukacyjne - 200 zł/projekt
4 szt - ok. 800 zł
800
tablice edukacyjne - wykonanie tablicy 100x75 cm - ok. 600 zł/szt
4 szt - ok. 2400 zł
2 400
tablice edukacyjne - stelaż z litego drewna dębowego - ok. 2000 zł/szt
4 szt - ok. 8000 zł
8 000
instalacja + obsługa 1 000
SUMA: 13 480
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz Zacharzewski
Telefon 727918596
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.07.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym decyzja w sprawie projektu została zmieniona
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie w dniu 19.09.2018
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień dobry, Chcę się odwołać od decyzji wydziału merytorycznego: 3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak Tu się nie zgodzę. Właśnie w związku z tym, że proponowane elementy nie są trwale związane z ziemią/gruntem, to w razie potrzeby będą mogły zostać przeniesione w inne miejsca na terenie parku czy osiedla. Poniesione koszty nie będą stracone. 4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak Pytanie w jakiej skali czasu. Jeżeli przez najbliższe 2-3 lata nic się nie zmieni, to efekt edukacyjny oraz umocnienie postaw prośrodowiskowych będą znaczne, co poprawi też jakość żyjących na osiedlu ptaków. Większa ilość zdrowych i sprawnych pożytecznych ptaków pomoże w ograniczeniu ilości owadów, które nie są mile widziane w miastach. Podsumowując: W przypadku utraty własności nieruchomości przez miasto Poznań, tablice, karmniki i poidełka będą mogły być przeniesione w inne miejsca osiedla. Potencjalny koszt przeniesienia i tak wydaje się dużo niższy niż efekt społeczny i środowiskowy, któremu przysłuży się realizacja inicjatywy. Istnieje też szansa, że nieruchomość pozostanie we własności miasta Poznania, co nie będzie generowało dodatkowych kosztów związanych z przeniesieniem materiałów. Na Piątkowie brakuje ogólnie dostępnej infrastruktury wspierającej właściwe dokarmianie ptaków oraz edukacja w zakresie prawidłowego dokarmiania ptaków jest niewystarczająca (doświadczenie własne i Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju). Im szybciej podjęte zostaną kroki w tym kierunku, to szybciej poprawi się jakość żyjących na osiedlu ptaków wspierając wzrost jakości życia mieszkańców. Czekanie na rozstrzygnięcie postępowań nie wpływa pozytywnie na ptaki na osiedlu. Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie odwołania. Z poważaniem, Arkadiusz Zacharzewski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.