Piraci z Sołacza


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Piraci z Sołacza
Skrócony opis projektu
Na sołackich stawach będą pływały kajaki, rowery wodne i łodzie! AHOJ PRZYGODO! za darmo!
Opis projektu
Piraci z Sołacza to darmowe wypożyczanie kajaków, rowerów wodnych i łódek w okresie od maja do września w każdy piątek, sobotę i niedzielę od g.11 do g. 17.
Obsługa wypożyczalni:
- 2 osoby - jedna pomaga wsiadać, druga dba o podpisanie regulaminu
- sprzęt przyjeżdża w piątek i jest odwożony w niedzielę do wynajętego pomieszczenia
- dla małych dzieci są uwzględnione miejsca pomiędzy rodzicami na dodatkowych siedziskach.

Piraci z Sołacza to projekt na jeden rok, ale w przyszłym roku ponownie złożę projekt. Jedynym kosztem utrzymania jest wynajęcie pomieszczenia do przechowywania (chyba, że Miasto posiada takie pomieszczenie i je udostępni do korzystania).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Sołacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

stawy i mała przystań
Potencjalni odbiorcy projektu
Każdy pirat mały i duży, starszy i młodszy, niższy i wyższy, chudszy i grubszy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tym miejscu były kiedyś łódki, więc pomysł uważam za dobry.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup kajaków - 10 szt.
Zakup wioseł do kajaków - 20 szt.
Przyczepa do transportu sprzętu
27 500
Zakup kamizelek ratunkowych - 45 szt. 3 150
Zakup rowerów wodnych - 5 szt. 16 500
Zakup łodzi - 5 szt.
Zakup wioseł do łodzi - 10 szt.
16 000
Wynagrodzenie dla obsługi, ubezpieczenie, wynajem hali do magazynowania (projekt będzie trwrał ok. 70 dni, 6h dziennie - piątek, sobota,niedziela) 55 000
SUMA: 118 150
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Piraci z Sołacza Piraci z So_acza.jpg
Ahoj! PIRACI Z SO_ACZA AHOJ.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Antonina Guzek
Telefon 517953658
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 06.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Rozumiem, że same łódki mogłyby być. Mogę zrezygnować z kajaków i rowerów wodnych. Możnaby też dopasować kajaki i rowery wodne do zabytkowego stylu parku. Proszę się zastanowić nad tym rozwiązaniem. Pozdrawiam, Tosia Guzek
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Charakter zabytkowego Parku Sołackiego nie współgra z pomysłem pojawienia się na jego terenie kajaków i rowerów wodnych. Po planowanym na jesień oczyszczeniu stawu z mułu i trzcin oraz po naprawieniu istniejącego pomostu, restauracja „Meridian” w ramach swojej działalności planuje udostępniać ok. 5 łódek wiosłowych. Łódki dostępne będą nie tylko dla klientów restauracji, ale też dla innych osób, odwiedzających park.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 118 150 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 118 150 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.