Nowoczesne i ekologiczne ławki solarne


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Nowoczesne i ekologiczne ławki solarne
Skrócony opis projektu
Zakup i montaż ławek solarnych w pobliżu atrakcji Poznania.
Opis projektu
Pomysł dotyczy ustawienia miejskich ławek solarnych, które będą czerpać energię ze słońca, dzięki wbudowanym panelom słonecznym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię i tym samym zmniejszy emisję CO2. Dodatkowa funkcja to ładowanie urządzeń mobilnych poprzez USB lub metodą indukcyjną (dla określonych modeli telefonów).

Działanie to przyczyni się do walki ze smogiem na terenie Aglomeracji Poznańskiej.
Ławki będą rozmieszczone w miejscach o odpowiedniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Rozmieszczenie ławek ma również zapewnić dostęp do nich jak największej ilości mieszkańców oraz osób przyjezdnych z okolic miasta.
Projekt ma również za zadanie rozwijanie świadomości ekologicznej jego użytkowników, oraz zachęcać do korzystania z roweru jako środka transportu.

Korzystanie z ławek będzie pretekstem do spędzenia wolnego czasu lub pracy na świeżym powietrzu z dostępem do prądu - nieodłącznym elementem życia dla wielu osób jest korzystanie z urządzeń mobilnych. Ławka zachęci ich do korzystania urządzeń mobilnych na świeżym powietrzu.

Inteligentne ławki dostępne na rynku będą swoim wyglądem idealnie wpisywać się w infrastrukturę miejską nie zaburzając jej.

Ławki solarne zbudowane są ze stali i drewna. Wyposażone są w stojak na rowery oraz stacje ładujące USB. Są „odporne na wandali" izłodziei (ważą 90 kg i 130 kg), oraz na warunki pogodowe. Ławki mają 1,5 metra długości i 1,2 metra wysokości.
Posiadają miejsce na branding – co można wykorzystać przez Miasto lub klientów zewnetrznych. Mogą także promować kolejne edycje Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakup ławek w kwocie do maksymalnej wartości projektu, bez stojaka rowerowego
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Półwiejska, Stary Rynek, Malta, Park Cytadela, Mostr Rocha, Most Teatralny, Rynek Jeżycki, Park Marcinkowskiego, Plac Ludwika Waryńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ławki powinny znaleźć się w miejscach zieleni oraz przy atrakcjach turystycznych Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Z Projektu będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec Poznania oraz turyści. Adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek, które korzystają z urządzeń mobilnych. Dostęp do ekologicznego prądu będzie możliwy 24h/dobę. Stojak rowerowy pozwoli na przymocowanie roweru na czas ładowania. Projekt pomoże też w walce o czyste powietrze w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inteligentne to w przypadku polskich miast projekt innowacyjny. Władze Frankfurtu nad Menem w najbliższym czasie wydadzą 800 tys. euro na doposażenie miasta w nowe ławki. Miasto, którego liczba ludności wynosi nieco ponad 700 tys. uznało, że ich 7000 ławek to za mało.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Według prognozy ludności 2014 – 2050, sporządzonej przez GUS liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać, a średni wiek będzie rósł. W prognozie aż do 2050 r. utrzymuje się ujemny przyrost naturalny, a przeciętne trwanie życia będzie nadal wydłużało się – mężczyźni będą żyli przeciętnie 82,1 lat; kobiety 87,5 lat. Oznacza to, że ulicami polskich miast będzie poruszało się coraz więcej osób starszych, które będą potrzebować miejsc do siedzenia. W szczególności, że 55% osób powyżej 65 roku życia jako ulubioną formę spędzania wolnego czasu wymienia spacery i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Wbudowany hot spot pozwoli korzystać z internetu i pobrać materiały turystyczne dotyczące miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup zakup ławek w kwocie do maksymalnej wartości projektu, wyposażonych w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych bez stojaka rowerowego 170 000
SUMA: 170 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Przykład ławki w innym mieście _awka przyk_ad 2.jpg
Przykład ławki w innym mieście 2 _awka solarna przyk_ad 3.jpg
Przykład ławki w innym mieście 3 _awka solarna przyk_ad.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Leszczyński
Adres email r.leszczynski@fwpp.com.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 170 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 90 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.