Edukacyjna Eko-ścieżka w Lasku Piątkowskim


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Edukacyjna Eko-ścieżka w Lasku Piątkowskim
Skrócony opis projektu
Ekościeżka, oprócz funkcji edukacyjnej dotyczącej bioróżnorodności, segregacji odpadów, recyklingu będzie miała funkcjonalność gry terenowej.
Opis projektu
Eko-ścieżka jest atrakcyjną propozycją dla dzieci i dorosłych na wspólny relaks na łonie przyrody. Dzięki takiej formie dzieci zdobywają wiedzę i uczą się dobrych nawyków w naturalny sposób. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1959 roku w Rezerwacie Żurawiniec zabronione jest umieszczanie tablic i znaków z wyjątkiem tych związanych z ochroną terenu. W związku z tym teren rezerwatu jest wyłączony z wszelkich działań, natomiast w Lasku Piątkowskim nie ma ku temu przeciwwskazań.
Eko-ścieżka będzie składała się z 15 "przystanków", nie będzie to tradycyjna ścieżka edukacyjna z informacjami na tablicach. Eko-ścieżka będzie miała również funkcje gry terenowej zatem ma być także przygodą. Będzie rozwijać umiejętność logicznego myślenia, kreatywność i motorykę.:
- wzrok (atrakcyjne grafiki)
- ruch (zadania związanie z przemieszczaniem się, układaniem łamigłówek)
- słuch (atrakcyjny tekst, zachęcający do czytania na głos)
Zakres tematyczny będzie dotyczył bioróżnorodności, dbałości o środowisko (segregacji odpadów, recyklingu) oraz zjawisk charakterystycznych dla Rezerwatu Żurawiniec.
Wśród "przystanków" znajdą się takie jak : "Labirynt wiedzy - drzewa naszych lasów", gra edukacyjna "Sprawność Ekolog", "leśna przesuwnaka", Gra terenowa - "wyścig po wiedzę", hotel dla owadów, koła wiedzy, układanka awers/rewers pożyteczne owady, opowieści kredą, "poznaj przez dotyk", rozkład śmieci w czasie, skrzynia wiedzy (ochrona środowiska).
Producenci elementów ścieżki zapewniają, że wszystkie elementy drewniane są impregnowane, malowane i lakierowane farbami nietoksycznymi (ekologicznymi) przeznaczonymi do zabezpieczenia drewna.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lasek Piątkowski

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładna lokalizacja zostanie ustalona z przedstawicielami Zakładu Lasów Poznańskich oraz Rady Osiedla Naramowice
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą głównie dorośli z dziećmi, jednak ścieżka będzie służyła wszystkim obcującym z naturą w Lasku Piątkowskim oraz w Rezerwacie Żurawiniec. Będą to mieszkańcy co najmniej dwóch rejonów (wg PBO rejonów: 3 i 7) Ekościeżka będzie także służyła przedszkolakom, uczniom jako środek dydaktyczny do "żywych" lekcji przyrody i ekologii.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Lasek Piątkowski oaz Rezerwat Żurawiniec ze względu na dużą ilość osób odwiedzających bywa zaśmiecany. Mieszkańcy Naramowic organizują "akcje sprzątania", ale warto nie tylko leczyć ale również zapobiegać - podejmować równolegle działania profilaktyczne. Działania te powinny być realizowane w sposób dostosowany do odbiorców oraz atrakcyjny. Okolice Lasku Piątkowskiego są w dużej mierze zamieszkałe przez dzieci, które spacerują, jeżdżą na rowerach, hulajnogach w towarzystwie rówieśników oraz dorosłych. Dzięki Ekościeżce, posiadającej funkcję gry terenowej w swobodny i atrakcyjny sposób dzieci oraz dorośli będą przyswajali wiedzę dotyczącą różnorodności biologicznej, recyklingu, odpadów oraz zjawisk charakterystycznych dla Rezerwatu Żurawiniec.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup 15 elementów Eko-ścieżki z montażem i transportem 62 000
Opracowanie merytoryczne tekstu dotyczącego roślin, żab moczarowych występujących na terenie Rezerwatu Żurawiniec - do elementów Eko-ścieżki 1 500
Zakup grafik niezbędnych do realizacji (flora i fauna Rezerwatu Żurawiniec) 2 000
SUMA: 65 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowy element ścieżki e.jpg
Przykładowy element ścieżki e5.jpg
Przykładowy element ścieżki e3.jpg
Przykładowy element ścieżki e1.jpg
Przykładowy element ścieżki e2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Giżycka
Adres email anna.gizycka@dobrewsparcie.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 65 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arkadiusz Białek, Maciej Łoś, Mateusz Ostapkowicz, Jan Sobczyk, Edward Szczepanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.