Trening mięśni głębokich „Core”


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Trening mięśni głębokich „Core”
Skrócony opis projektu
Trening mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy, równowagę i stabilizację całego ciała.
Opis projektu
Trening mięśni „Core” to jeden z kluczowych elementów zarówno treningu funkcjonalnego jak i rehabilitacji. Mięsnie „Core” - inaczej zwane mięśniami rdzenia, stanowią solidną podstawę i bazę, dzięki której kontrolowane są wszystkie ruchy naszego ciała. Mięśnie „Core” odpowiedzialne są za stabilizację kręgosłupa i miednicy, utrzymanie prawidłowej postawy i wzmocnienie całej sylwetki.
Dlaczego mięśnie „Core” się osłabiają? W dzisiejszych czasach tryb życia i pracy na ogół sprowadza się do bezruchu oraz siedzenia przy komputerze, dlatego też mięśnie głębokie, niemające bodźca do pracy z czasem słabną. Bez silnego fundamentu, czyli właśnie mięśni dna miednicy, brzucha czy przepony – nie ma siły, nie ma silnej sylwetki, nie ma prawidłowej postawy, za to jest ogromne ryzyko kontuzji. Systematyczny trening stabilizacji centralnej zapobiega urazom, wspomaga rehabilitację a także poprawia siłę i technikę chodu i biegu. Silne mięśnie głębokie u biegaczy to lepsza ekonomia biegu i co za tym idzie – lepsze wyniki sportowe. W przypadku dzieci, trening mięśni „Core” przeciwdziała wadom postawy i stanowi znakomity zamiennik powszechnie stosowanej gimnastyki korekcyjnej. Nie do przecenienia jest także rola treningu stabilizacji głębokiej w zapobieganiu i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
Trening „Core” jest połączeniem ćwiczeń wielostawowych i wielopłaszczyznowych, podczas których kluczową rolę pełni prawidłowy tor oddychania. Każdy trening oparty jest o zasadę progresywności, czyli stopniowego utrudniania ćwiczeń. Część treningu stabilizacji odbywa się na niestabilnym podłożu, dzięki wykorzystaniu różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego tj. dyski sensomotoryczne, piłki i półwałki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hezjoda 15

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 1
Potencjalni odbiorcy projektu
Program ćwiczeń skierowany jest zarówno do osób uprawiających sport (amatorsko i zawodowo) jak i osób, które podlegają długotrwałym przeciążeniom posturalnym takim jak praca siedząca. Zajęcia są otwarte dla wszystkich mieszkańców, zarówno tych dorosłych jak i młodzieży i dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Siedzący tryb życia osłabia mięśnie stabilizujące, co może prowadzić do dolegliwości bólowych kręgosłupa, wad postawy i zaburzonej równowagi ciała podczas stania, chodzenia i biegu. Ideą ćwiczeń stabilizacji centralnej jest możliwość utrzymywania stabilnego tułowia podczas przemieszczania się w przestrzeni. Trening "Core" to profesjonalny system ćwiczeń głębokich mięśni brzucha prowadzony zgodnie z zasadami współczesnej fizjoterapii i sportu.Celem proponowanego cyklu treningów jest poprawa stabilizacji ciała i przeciwdziałanie schorzeniom kręgosłupa wśród mieszkańców Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poniższe koszta uwzględniają realizację projektu od początku stycznia do końca grudnia 2019 r (52 tygodnie).
Wynagrodzenie dla trenera - fizjoterapeuty -10 400
Wynajęcie sali ćwiczeń - 2600 zł
Zakup sprzętu :
- duże piłki - 800 zł
- Obciążenia (talerze) - 600 zł
- gumy mini band - 320 zł
- gumy power band - 600 zł
- klocki do jogi - 300 zł
- sprzęt do ćwiczeń równoważnych- 650 zł
- krążki ślizgowe - 600 zł
- maty 600 zł


17 470
SUMA: 17 470
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrektora Szkoły core.tiff
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko MARIA SZYMCZAK
Adres email mery85@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia. Proponowana w projekcie formuła prowadzenia zajęć otwartych nie zawiera ograniczeń wiekowych ani fizycznych. Atutem jest dostępność dla mieszkańców w rejonach Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice, Podolany, Strzeszyn. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 17 470 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 17 470 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Matuszewska , Marcin Klemenski , Małgorzata Bogusławska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia ,Dominika Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk ,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.