5 nowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
5 nowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów
Skrócony opis projektu
Większa ilość samoobsługowych punktów naprawy rowerów przełoży się na wzrost zainteresowania tym środkiem transportu.
Opis projektu
Projekt ma na celu wydzielenie z puli PBO koniecznych środków finansowych na 5 nowych samoobsługowych punktów naprawy rowerów. W ostatnich latach Miasto Poznań dążyło do miana miasta przyjaznego rowerzystom inwestując w ścieżki rowerowe, jak i wspomniane punkty naprawy rowerów. Niewielkie działania są w stanie dużo zmienić i ułatwić komunikację tym środkiem transportu. Projekt nie wskazuje konkretnych lokalizacji dla punktów naprawy, lecz ma za zadanie doprowadzić do zabezpieczenia środków i zapewnienia poszerzenia obecnej sieci tychże punktów. Jednocześnie wnioskodawcy deklarują, że w fazie weryfikacyjnej projektu, a także podczas głosowania nad projektami, będą zbierać informacje od czynnych rowerzystów, jak i również potencjalnych rowerzystów o miejscach, gdzie takich stacji wciąż brakuje i gdzie stanąwszy, mogłyby zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z tego środka transportu. Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pełnią istotną rolę w rozwoju komunikacji rowerowej w naszym mieście. Ich obecność w bezpośrednim sąsiedztwie stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi usterkami i docelowo przekłada się na wzrost zainteresowania komunikacją rowerową, kosztem samochodowej. W dalszej perspektywie jest pośrednim rozwiązaniem problemu smogu oraz pozytywnie wpływa na stan zdrowia korzystających.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wnioskodawcy deklarują zadawanie pytań Poznaniakom o miejsca, gdzie stacje mogłyby stanąć.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy rowerzyści w Poznaniu, ale także osoby, które dotychczas z tego środka transportu nie korzystały, bądź korzystało rzadko. Obecność samoobsługowych punktów naprawy rowerów w bliskim sąsiedztwie przełoży się większą pewność przy wyborze roweru.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest zgodny z obecną polityką transportową Miasta Poznania oraz z generalnymi trendami w dużych miastach, gdzie inwestuje się w komunikację miejską, pieszą i rowerową. 5 nowych samoobsługowych punktów naprawy rowerów jest w stanie przekonać do tego środka transportu mieszkańców z pięciu, dotychczas niezaopatrzonych w takie narzędzie, poznańskich fyrtlów. Punkt naprawy na trasie lub w sąsiedztwie to większa gwarancja powodzenia podróży. Miasto Poznań słusznie aspiruje do miana miasta przyjaznego rowerzystom. Dalszy rozwój sieci punktów naprawy może być tego dowodem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1 punkt naprawy - 8 000 zł
2 punkt naprawy - 8 000 zł
3 punkt naprawy - 8 000 zł
4 punkt naprawy - 8 000 zł
5 punkt naprawy - 8 000 zł
40 000
SUMA: 40 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Prendke
Adres email andrzej.prendke@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację".
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nie określono dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację".
  Zespół Obradował w składzie: Michalina Rachelska-Gwóźdź, Dagmara Woźniak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.