Bezpieczniej nad wodą dzięki Poznańskiej Młodzieży


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bezpieczniej nad wodą dzięki Poznańskiej Młodzieży
Skrócony opis projektu
Kursy pływania i ratownictwa dla wychowanków Domów Dziecka. Ilu poznaniaków uratują młodzi bohaterowie?
Opis projektu
Statystyka utonięć mówi o 449 osobach, które utonęły w 2017 roku, głównie wskutek kąpieli w miejscu niestrzeżonym, nieostrożności podczas przebywania nad wodą lub
kąpieli w miejscu zabronionym. Co, jeśli w tych miejscach przebywałaby osoba świadoma zagrożenia, z wiedzą lub umiejętnościami pomocy narażonym na utonięcie?
Czy mogłaby zauważyć problem, wezwać pomoc i uratować choć jedno z tych żyć?

Wielu poznaniaków spędza czas nad wodą, jednakże wciąż brakuje im czasu, by doszkolić się w pływaniu czy ratownictwie. Co, jeśli w naszym mieście przebywa grupa osób, które mają chęci i czas na naukę, ale nie posiadają środków na pokrycie udziału w specjalnych kursach?

W domach dziecka brakuje dodatkowych środków na zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie hobby czy poznawanie nowych ludzi, a Wychowankowie kończący pobyt często szukają nowej pasji, przyjaźni, więzi, które przy wejściu w dorosłość są niezwykle ważne.
Chcielibyśmy to połączyć i umożliwić im wejście do przyciągającej świetnych ludzi organizacji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, co będzie korzystne zarówno dla nich, jak i dla wszystkich osób, które będą wypoczywać nad akwenami wodnymi.

Projekt ten zakłada przeprowadzenie kursów pływania oraz kursów na stopień młodszego ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla wychowanków poznańskich domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieży pełnej pozytywnej energii, która nie może sobie na to pozwolić.

Odbiorcami pierwszego z kursów zostaną wychowankowie wspomnianych placówek. Z kolei kurs ratownictwa wodnego, zgodnie z przepisami wewnętrznymi WOPR, skierowany będzie dla młodzieży powyżej 12 roku życia.

Zajęcia realizowane będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, z wykorzystaniem miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i terenów położonych nad pięknymi, poznańskimi jeziorami.

Uczestnicy projektu będą mogli w przyszłości w pełni korzystać z różnych form spędzania wolnego czasu: pływania, żeglowania czy korzystania z innych sprzętów wodnych. Posiadanie nowej wiedzy i umiejętności da młodzieży szansę na zdobycie w przyszłości pracy oraz rozwijanie swoich pasji.

Pomożecie? : ]
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pływalnie miejskie i jeziora na terenie Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz aktywna, poznańska młodzież.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Każdego roku w Polsce topi się około 500 osób. Jeśli któryś z młodych poznaniaków pomoże uratować choć jedną osobę kosztem 150 000 zł lub wejdzie w dorosłość z grupą odpowiedzialnych przyjaciół, realizując swoje życie poprzez niesienie pomocy innym, to jesteśmy przekonani, że warto ich w tym wesprzeć. Wystarczy tylko wspomóc poszczególne placówki i umożliwić ich Wychowankom lepszy start w przyszłość, oddając swoje głosy na niniejszy projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kursy na młodszego ratownika WOPR, egzaminy i transparentna realizacja projektu 70 000
Kursy pływania 30 000
Szkolenia z bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi - np. pokazy ratowników, apele, akcje ambientowe, z transparentną realizacją projektu. 50 000
SUMA: 150 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kinga Jankowiak
Adres email kingajankowiak93@gmail.com
Telefon 607800442
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgłoszoną inicjatywę w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMT rekomenduje pozytywnie. Projekt zakłada naukę pływania dla poznańskiej młodzieży i przeprowadzenie kursów na ratowników WOPR, a także działania związane z bezpiecznym zachowaniem się nad kąpieliskami i basenach. Inicjatywa ma charakter sportowy, edukacyjny i wspierający poznańska młodzież. Jednakże w trakcie przeprowadzania działań realizatorzy powinni wziąć pod uwagę kwestie administracyjno prawne związane z realizacją projektu, w tym przede wszystkim ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz rozporządzenia dotyczące kursów na ratowników. Ponadto przygotowany przez wnioskodawców kosztorys zapewnia realizacje pełnego projektu dla ok. 80 osób uwzględniając koszty przeprowadzonych kursów oraz obsługę administracyjno księgową projektu. Istnieje niebezpieczeństwo, że realizatorzy nie zrekrutują odpowiedniej ilości beneficjentów wśród wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, których nadzór należy do kompetencji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i rozszerzą ofertę dla wszystkich młodych mieszkańców Poznania. W związku z tym, właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Poznania w zakresie obsługi złożonego wniosku są Wydział Oświaty lub Wydział Sportu. Niemniej inicjatywa, która związana jest z poprawą bezpieczeństwa nad wodą, promocją zdrowego stylu spędzania wolnego czasu, wypracowaniem odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia życia zasługuje na szczególną uwagę i wsparcie.
  Zespół Obradował w składzie: Mariusz Zielaskowski, Dorota Potejko
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.