Podolany SzkołaPodstawowa 62: boiska, malowanie, szafki


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Podolany SzkołaPodstawowa 62: boiska, malowanie, szafki
Skrócony opis projektu
Szkoła Podstawowa Nr 62: remont małych boisk do siatkówki/piłki ulicznej, malowanie sal/korytarzy, szafki szkolne
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 62 na Podolanach nast. elementów: malowanie sal dydaktycznych i korytarzy, wymianę oświetlenia na zdrowsze dla oczu, zakup dodatkowych szafek szkolnych, wymianę nawierzchni boiska do piłki siatkowej, wymianę ogrodzenia boiska do piłki nożnej ulicznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Podolany, Druskienicka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki miejskie w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 62
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 62 oraz mieszkańcy korzystający z boisk szkolnych 24h/dobę na mocy porozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a radą osiedla, seniorzy przychodzący na zajęcia Klubu Seniora.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dbałość o zdrowie i estetykę pracy uczniów oraz nauczycieli poprzez odświeżenie sal i korytarzy oraz wymianę oświetlenia starego typu. Poprawa parametrów małych boisk, z których po zajęciach szkolnych korzystają wszyscy mieszkańcy. Zwiększenie liczby szafek szkolnych związane ze wzrostem liczby uczniów w szkole i umożliwienie pozostawiania zbędnych książek/pomocy w szkole.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
malowanie ścian i sufitów 19 sal lekcyjnych i korytarzy (kompleksowa usługa: 3 warstwy malowania, naprawa ubytków, usunięcie starej powłoki, materiały, malowanie stolarki, kaloryferów, rur, itp.) wraz z wymianą oświetlenia 120 000
nowe szafki szkolne dla ok. 200 uczniów
(1 moduł na 12 uczniów to koszt ok. 1000 zł)
20 000
nowa nawierzchnia na małym boisku do siatkówki (22 x 12 m x 200 zł/m2) oraz nowe ogrodzenie boiska do piłki nożnej ulicznej (25.000 wg oferty) 80 000
brakujące utwardzenie ścieżek wewnętrznych (kostka brukowa), likwidacja zlewni wody na terenie szkoły 35 000
koszty projektu/koncepcji oraz postępowania przetargowego 10 000
SUMA: 265 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
szafka szkolna (źródło: internet) Szafka_szkolna.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Adres email elaso@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty,. Radosław Paszkieiwcz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 265 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla Podolany rekomenduje projekt jako niezwykle potrzebny i spełniający oczekiwania mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Podolany w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Danuta Trzebowska, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.