Droga pieszo - rowerowa w ul.Głuszyna


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Droga pieszo - rowerowa w ul.Głuszyna
Skrócony opis projektu
Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Głuszyna na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Ożarowskiej
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie drogi pieszo-rowerowej w ul. Głuszyna, stanowiącej przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego biegnący od strony Starołęki. Obecnie droga pieszo-rowerowa kończy swój bieg na wysokości ul. Klimontowskiej. Wybudowanie nowego odcinka drogi pozwoli na stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów, którzy w chwili obecnej muszą poruszać się po ruchliwej ul. Głuszyna lub po nieutwardzonym poboczu. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na przyszłe kontynuowanie jej w stronę osiedla Głuszyna, którego mieszkańcy, podobnie jak mieszkańcy południowej części osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo, nie mają możliwości bezpiecznego przemieszczania się rowerami i pieszo w stronę miasta. Przedmiotowe przedsięwzięcie skutkować będzie znaczącym wzrostem bezpieczeństwa, a także spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego wobec stworzenia bezpiecznej możliwości skorzystania z transportu rowerowego. Inwestycja ma charakter ogólnomiejski ponieważ dzięki powstaniu nowej drogi pieszo-rowerowej, stworzy mieszkańcom Poznania możliwość bezpiecznego dotarcia rowerami do rekreacyjnych terenów leśnych położonym w rejonie Głuszyny. Równocześnie, docelowo pozwoli na skomunikowanie rowerowe Osiedli: Starołęka - Minikowo -Marlewo, Głuszyna, a także terenów Sypniewa i miejscowości podpoznańskich z centrum Miasta.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Głuszyna, Starołęka - Minkowo - Marlewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności mieszkańcy osiedli: Starołęka - Minikowo - Marlewo, Głuszyna i korzystający z transportu rowerowego mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych przy południowo - wschodniej granicy Miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest uzasadniony głównie względami bezpieczeństwa, ponieważ ul. Głuszyna jako jedna z bardziej obciążonych ruchem samochodowym w tej części Poznania nie posiada chodników, a jedynie wąskie nieutwardzone pobocze (na wnioskowanym odcinku). Na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Ożarowskiej bardzo często dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń drogowych. Wobec braku możliwości bezpiecznego poruszania mało osób decyduje się na korzystanie z rowerów przy jednoczesnym bardzo dużym zainteresowaniu tą formą komunikacji. Problemem jest również ruch pieszy, który jest bardzo niebezpieczny i utrudniony w związku z brakiem odpowiedniej infrastruktury. Powstanie drogi pieszo-rowerowej pozwoli na zniwelowanie wskazanych wyżej niebezpieczeństw, stworzy możliwość kontynuowania inwestycji w przyszłości w stronę os. Głuszyna, a także otworzy dostęp do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w południowej części Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie prac budowlanych i wykup terenu pod inwestycję 1 000 000
SUMA: 1 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ryszard Zaczyński
Adres email r.zaczynski@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 01.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.