Botanik dostępny od Botanicznej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Botanik dostępny od Botanicznej
Skrócony opis projektu
Ułatwienie Poznaniakom wstępu do Ogrodu Botanicznego UAM poprzez otwarcie dozorowanej bramy od ul. Botanicznej.
Opis projektu
Proponuję sfinansowanie w ramach PBO umożliwienia wstępu dla zwiedzających Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od ul. Botanicznej w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w soboty, niedziele i święta w godzinach otwarcia ogrodu.

Ogród Botaniczny UAM jest dostępny bezpłatnie, jako miejsce rekreacji i edukacji przyrodniczej dla wszystkich zainteresowanych osób, codziennie, w godzinach zależnych od pory roku. Ogród ma dwa czynne wejścia od ul. Dąbrowskiego, bezpłatny parking na 35-40 samochodów i stojaki dla 40 rowerów. Od kilku lat, brama do Ogrodu od ulicy Botanicznej jest zamknięta. Jak zgłaszają Poznaniacy, powoduje to znaczne utrudnienia, zwłaszcza dla mieszkających po sąsiedzku osób starszych, czy z ograniczeniami ruchowymi, które chcąc skorzystać z Ogrodu muszą dwukrotnie pokonywać znaczny, dodatkowy dystans. Równocześnie konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających i kolekcji roślin na terenie ogrodu. W związku z powyższym proponuję sfinansowanie ze środków Budżetu Obywatelskiego pokrycie kosztów zatrudnienia osób do pilnowania bram wejściowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Botaniczna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bramy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Piesi odwiedzający Ogród, przybywający od strony wschodniej, w szczególności mieszkańcy najbliższych ulic i osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Otwarcie bramy od ul. Botanicznej znacząco (o kilkaset metrów) skróci dojście do Ogrodu Botanicznego UAM dla mieszkańców części Ogrodów i Jerzyc, którzy regularnie odwiedzają to miejsce na piechotę. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest dozorowanie wejść do ogrodu celem zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających oraz kolekcji. Otwarcie nienadzorowanej bramy spowoduje przejeżdżanie przez Ogród rowerzystów (np. z Ogrodów nad Rusałkę), co na tak krętych i wąskich ścieżkach stanowi zagrożenie dla pozostałych użytkowników, a szczególnie małych dzieci. Dla integralności i zachowania walorów cennej, bogatej kolekcji ważne jest także niedopuszczanie do wprowadzania psów na teren Ogrodu oraz zapobieganie kradzieżom materiału roślinnego i elementów infrastruktury. Niemożliwe jest więc wprowadzenie tego udogodnienia bez dodatkowego nadzorowania ruchu zwiedzających od ul. Botanicznej i Dąbrowskiego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt zatrudnienia 4 pracowników na okres od 1.IV do 31 .X według minimalnej stawki przysługującej za pracę w soboty niedziele i święta 91 481
SUMA: 91 481
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Opinia dyrekcji Ogrodu Botanicznego UAM Poparcie_projektu_POB_Brama.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Justyna Wiland-Szymańska
Adres email wiland@amu.edu.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.