Wybieg dla psów w parku Śmiałego-Batorego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Wybieg dla psów w parku Śmiałego-Batorego
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów w parku pomiędzy Osiedlami Śmiałego a Batorego
Opis projektu
Propozycja ta zakłada budowę wybiegu dla psów w parku pomiędzy Osiedlami Bolesława Śmiałego, a Stefana Batorego. Dużo mieszkańców Piątkowa uczęszcza na wybieg dla psów w parku Chrobrego, który nie jest w stanie obsłużyć takie ilości odwiedzających i tym samym skutkuje degradacją zieleni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park między Osiedlami Bolesława Śmiałego - Stefana Batorego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka numer 253/21, obręb 53, arkusz 15
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Piątkowa posiadający czworonogi, w szczególności mieszkańcy osiedli Bolesława Śmiałego oraz Stefana Batorego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tej chwili właściciele psów narażeni są na mandaty, w związku z wyprowadzaniem czworonogów bez smyczy, co nakazuje Regulamin Parku. Wybieg dla psów usankcjonuje właścicielom wyprowadzać psy bez uwięzi. Dodatkowo pozwoli zminimalizować zanieczyszczenie terenów szkolnych: Szkoły Podstawowej nr 34 oraz 67. Również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość wybudowania wybiegu w tym miejscu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ogrodzenie dł. 150 m wys. 1,25 m wraz z furtkami i bramą 20 000
Wyposażenie wybiegu dla psów 10 000
SUMA: 30 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie proponowanego miejsca Zdj_cie_miejsca.jpg
Uchwała RO Piątkowo Uchwa_a RO Pi_tkowo.pdf
Propozycja umiejscowienia wybiegu Propozycja_miejsca.jpg
Pismo Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 8 ZZM-pismo-ZSPnr8.pdf
Pismo Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 ZZM-pismo-SPnr67.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Tomaszewski
Adres email jacekmichaltomaszewski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość co prawda znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej zagrozona jest utratą własności - zasady PBO19, rozdział 4, pkt 6d.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.08.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano negatywną decyzję.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze w dniu 19.09.2018. Wnioskodawca nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, przesłano informację na temat decyzji drogą mailową w dniu 20.09.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wg zasad PBO 2019, rozdział 4, pkt 6 odnosi się do głosowania w punktach mobilnych: "6. W stacjonarnych i mobilnych punktach do głosowania będą  dostępne urządzenia elektroniczne, umożliwiające głosowanie drogą  internetową. Będzie można również  skorzystać z pomocy ankieterów wspierających i nadzorujących głosowanie. Dopuszcza się promowanie projektów w stacjonarnych i mobilnych punktach do głosowania w formie plakatów i ulotek." Proszę zatem o podanie właściwego rozdziału i pkt odnoszącego się do postępowań zwrotowych, jakie być może toczone są na terenie objętym wnioskiem. Samo postępowanie zwrotowe może trwać latami, przez które to już Mieszkańcy mogą korzystać z nowego wybiegu. Dotychczasowy wybieg w parku na Osiedlu Bolesława Chrobrego jest bardzo obciążony. Nadmienie również iż kwota 30 000 budowy wybiegu dla psów nie jest znacząca, w kontekście czasu jaki zajmie postępowanie zwrotowe i w przypadku negatywnego rozwiązania postępowania zwrotowego możliwe będzie przeniesienie. Zatem wnoszę o pozytywne zaopiniowanie pomysłu "Wybieg dla psów w parku Śmiałego-Batorego".
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nieruchomość co prawda znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej zagrozona jest utratą własności - zasady PBO19, rozdział 4, pkt 6d.
  Zespół Obradował w składzie: dyr.P.Pawełczak, K.Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.