Poznański Sklep Charytatywny


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznański Sklep Charytatywny
Skrócony opis projektu
Otworzenie sieci sklepów, z których dochód przeznaczony byłby na wsparcie organizacji charytatywnych.
Opis projektu
Sklepy charytatywne (charity shops) są nieodłącznym elementem krajobrazu Wielkiej Brytanii. Umieszczone przy głównych ulicach miast i miasteczek służą z jednej strony jako forma wsparcia działalności określonej organizacji charytatywnej, a z drugiej jako lokalny punkt recyklingowy. Ich asortyment jest niezwykle bogaty - od ubrań, po książki, meble i sprzęt AGD czyli wszystko to, co z jakichś powodów przestało być potrzebne i szuka nowego właściciela. Inspirując się tą ideą proponuję otwarcie Poznańskich Sklepów Charytatywnych w każdej dzielnicy miasta, a dochód z ich działalności przeznaczyć na wsparcie lokalnych organizacji. Dodatkowo w sklepie prowadzone będą warsztaty i wykłady edukacyjne dotyczące recyklingu oraz ekologicznego trybu życia. Zależało mi bowiem na tym, aby nie był to kolejny sklep z odzieżą używaną, ale miejsce społeczno-edukacyjne oparte na idei dawania, dzielenia się i przekazywania wiedzy.

Celem sklepów – oprócz recyklingu i edukacji – jest generowanie dochodów, które przeznaczone będą na wsparcie poznańskich organizacji charytatywnych. Oddawane za darmo przedmioty sprzedawane będą za niewielką opłatą, przynosząc w ten sposób dochód, który – po uregulowaniu kosztów prowadzenia sklepu – rozdzielany będzie wśród lokalnych organizacji charytatywnych,

Do zarządzania sklepami wybrany zostanie w trybie otwartego konkursu manager/managerka, a sprzedażą zajmą się wolontariusze, natomiast do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i wykładów zatrudniane będą dodatkowe osoby. W miarę rozrastania się projektu zwiększać się będzie również zakres obowiązków managera, zatrudniani będą nowi wykładowcy jak i sprzedawcy/wolontariusze.

Z założenia PoSCH usytuowane będą w każdej dzielnicy miasta, jednak ich umiejscowienie jak również data otwarcia uzależnione będą od ilości wolnych lokali, jakimi dysponować będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

teren Miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inne lokalizacje we wszystkich dzielnicach miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Każdy mieszkaniec miasta jak również turyści w każdym wieku bez względu na płeć, wiek i narodowość.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznański Sklep Charytatywny to projekt nie tylko recyklingowy, ale również edukacyjny i społeczny. Jego celem jest promowanie idei ponownego wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku, wspieranie postaw charytatywnych oraz działań edukacyjnych mających na celu popularyzację ekologicznego trybu życia. Podczas warsztatów i wykładów w sklepach omawiane będą między innymi sposoby na zmniejszenie ilości zużywanego plastiku oraz zarządzanie zakupioną żywnością tak, aby ilość wyrzucanego jedzenia zredukować do minimum. Ponieważ sklepy znajdować się będą w każdej dzielnicy miasta, jej mieszkańcy będą mieli dostęp nie tylko do lokalnego punktu recyklingowego i miejsca, w którym można zrobić tanie zakupy, ale również do źródła praktycznych informacji przekazywanych podczas różnego rodzaju warsztatów i wykładów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem lokalu

123 936
Renowacja i adaptacja lokalów oraz zakup wyposażenia sklepów - 70000 PLN/rok (ul. Zamkowa). Pozostałe - ?. 70 000
Założenie strony internetowej Poznańskich Sklepów Charytatywnych - 6000 PLN (wydatek jednorazowy).

6 000
Zatrudnienie managera sklepu. Propozycja wynagrodzenia dla zarządzania jednym sklepem (dwa dni tygodniowo) - 19200 PLN/rok

19 200
Zatrudnienie wykładowców do prowadzenia warsztatów w jednym sklepie - 24000 PLN/rok

24 000
SUMA: 243 136
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 43 200
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ania England
Adres email ania.england@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zakłada utworzenie i uruchomienie sklepu charytatywnego. W projekcie zaplanowano koszty funkcjonowania sklepu na rok, a na kolejne lata tylko koszty eksploatacji - oceniający wskazują, że koszta realizacji projektu w kolejnych latach będzie taka sama lub wyższa niż kwota zaplanowana na 1 rok.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko, Izabela Leśniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 243 136 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 43 200 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 243 136 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.